Aerobik poprawia sprawność umysłową osób po 50-tym roku życia

Dodaj do ulubionych

Synergia ćwiczeń aerobowych oraz wytrzymałościowych poprawia wydolność mózgu osób po 50 tym roku życia. Do rzeczonego wniosku doszli eksperci, którzy opublikowali wyniki swojego badania w cyfrowej wersji magazynu British Journal of Sports Medicine.

Co intrygujące, korzystny wpływ treningu zauważono u wszystkich respondentów, niezależnie od poziomu zidentyfikowanej u nich bazowej sprawności umysłowej.  

Wysiłek fizyczny uprawiany na jesieni wieku uznawany jest przez ekspertów za jeden z najskuteczniejszych sposobów walki z postępującym upośledzaniem zdolności kognitywnych oraz umysłowych. Naukowcy przyznali jednakże, że do tej pory dokładnych korzyści płynących z treningu nie dało się jednoznacznie określić, jako że prowadzone badania charakteryzowały się wysoce restrykcyjnymi kryteriami udziału oraz innymi istotnymi ograniczeniami.  

Naukowcy postanowili usystematyzować dostępne dane dotyczące zagadnienia. W tym celu poddali oni szczegółowej analizie 39 prac naukowych opublikowanych do końca roku 2016 celem przeprowadzenia oceny wpływu wysiłku fizycznego o zróżnicowanej intensywności i długości na wydolność mózgu osób w wieku co najmniej 50 lat.  

Analizie poddano skuteczność treningu aerobowego, wytrzymałościowego (obejmującego między innymi podnoszenie ciężarów), mieszanego (na który składały się elementy obydwu powyższych rodzajów aktywności), jak również tai chi i jogi.

Eksperci podjęli próbę określenia potencjalnego wpływu każdego z programów treningowych na ogólną wydolność mózgu, uważność (umiejętność szybkiego przetwarzania informacji), zdolność wykonania postawionych przed respondentami zadań, pamięć (szybkość zapamiętywania oraz wykorzystywania zapamiętywanych informacji) oraz pamięć roboczą (umiejętność wykorzystania w określonym zadaniu zdobytych niedawno informacji).  

Analiza danych wykazała, że wysiłek fizyczny zwiększa wydolność mózgu osób po 50tym roku życia, niezależnie od ich bazowej kondycji umysłowej.  

Odnotowano, iż trening aerobowy znacznie poprawiał zdolności kognitywne, natomiast program wytrzymałościowy - pamięć, zdolność wykonania zadań oraz pamięć roboczą.  

Zdaniem ekspertów, wyniki te stanowią potwierdzenie hipotezy mówiącej, że wysiłek fizyczny może mieć zbawienny wpływ na pracę mózgu osób w podeszłym wieku.  

Zgromadzone dane wykazały, że tai chi również poprawia zdolności umysłowe, co potwierdza wyniki wcześniejszych badań. Niemniej jednak, nadmienić należy że informacje o rzeczonej formie aktywności występowały wyłącznie w kilku publikacjach, a więc konieczne może być potwierdzenie postawionej hipotezy na drodze badań z udziałem większej ilości respondentów.  

Autorzy podkreślili, że tai chi może okazać się programem treningowym optymalnym dla osób niebędących w stanie zaangażować się w bardziej wymagające formy aktywności fizycznej.

Eksperci poinformowali, iż najkorzystniejsze z punktu widzenia poprawy sprawności umysłowej były sesje treningowe trwające od 45 do 60 minut i charakteryzujące się średnią lub wysoką intensywnością.  

W publikacji wyszczególniono także istotne z punktu widzenia uzyskanych wyników ograniczenia omawianego badania  – analizowane eksperymenty zorientowane były wyłącznie na określenie korelacji pomiędzy wysiłkiem fizycznym a poprawą sprawności umysłowej. Co więcej, autorzy pod uwagę brali wyłącznie publikacje w języku angielskim.  

 

Podsumowując swoje badanie, naukowcy stwierdzili, iż: "uzyskane wyniki sugerują, że program treningowy obejmujący zarówno ćwiczenia aerobowe jak i wytrzymałościowe, trwający co najmniej 45 minut i charakteryzujący się średnią lub wysoką intensywnością może znacznie poprawić sprawność umysłową osób po 50. roku życia."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑