Czy zdrowy styl życia pozwala zapobiegać nowotworom?

Dodaj do ulubionych

Czy zdrowy styl życia pozwala zapobiegać nowotworom?

Jak wynika z opinii ekspertów, częstotliwość występowania nowotworów w Stanach Zjednoczonych można byłoby ograniczyć. Aby było możliwe, przed wystąpieniem pierwszych symptomów wykształcenia się raka, chorzy powinni rzucić palenie, unikać nadmiernego spożycia alkoholu, utrzymywać wskaźnik BMI na poziomie pomiędzy 18.5 a 27.5 oraz ćwiczyć 150 minut tygodniowo ze średnią intensywnością lub też połowę rzeczonego czasu angażując się w wysiłek fizyczny o wysokiej intensywności.  

Jak wskazują badania, zachorowalność na nowotwory w Stanach Zjednoczonych można by zmniejszyć. W tym celu konieczne byłoby podjęcie przez pacjentów daleko idących zmian stylu życia, do których należy zaliczyć przede wszystkim zerwanie z nałogiem nikotynowym, ograniczenie ilości spożywanych napojów alkoholowych, utrzymywanie wskaźnika masy ciała (BMI) na poziomie pomiędzy 18.5 a 27.5 oraz wykonywanie łącznie 150 minut ćwiczeń o średniej lub 75 minut o wysokiej intensywności. Wnioski takie uzyskano na bazie najnowszego badania opublikowanego w Sieci przez JAMA Oncology.

Nowotwory uznaje się za główną przyczynę przedwczesnych zgonów w Stanach Zjednoczonych

Doktor Mingyang Song pracujący w Szpitalu Ogólnym w Massachusetts, na Uniwersytecie Medycznym Harvard oraz Uniwersytecie Zdrowia Publicznego im. T.H. Chan w Bostonie, jak również doktor Edward Giovannucci zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym Harvard oraz Uniwersytecie Zdrowia Publicznego im. T.H. Chan w Bostonie przeanalizowali stan zdrowia dwóch grup przedstawicieli rasy białej celem określenia powiązań występujących pomiędzy zdrowym stylem życia a zachorowalnością na nowotwory oraz przedwczesnymi zgonami.  

Na potrzeby badania „zdrowy styl życia” zdefiniowano jako brak nałogu tytoniowego, spożywanie niewielkich lub umiarkowanych ilości alkoholu (do jednego drinka dziennie w przypadku kobiet oraz do dwóch w przypadku mężczyzn), utrzymywanie wskaźnika BMI na poziomie 18.5- 27.5 oraz uprawianie regularnych ćwiczeń dających w ujęciu tygodniowym 150 minut treningu o umiarkowanej częstotliwości lub 75 minut intensywnego wysiłku. Osoby spełniające te kryteria zaklasyfikowano do grupy niskiego ryzyka natomiast wszystkich pozostałych – do grupy wysokiego ryzyka.

W badaniu wzięło udział 89571 kobiet oraz 46399 mężczyzn. Na drodze analizy przyzwyczajeń ustalono, iż 16531 kobiet oraz 11731 mężczyzn prowadziło zdrowy tryb życia (grupa niskiego ryzyka), natomiast do drugiej z grup przypisano pozostałe 73040 pań oraz 34608 panów. 

Autorzy badania wyliczyli następnie szacunkowe ryzyko zachorowania na poziomie populacji (PAR), które to definiować należy jako odsetek chorób, których można by uniknąć gdyby wszyscy respondenci stosowali zdrowy styl życia.  

Eksperci sugerują, iż zmiana przyzwyczajeń mogłaby zmniejszyć zachorowalność na nowotwory o około 20 do 40 procent oraz obniżyć o połowę ilość zgonów nimi spowodowanych.  

Autorzy eksperymentu podkreślili, że w teście udział wzięli wyłącznie przedstawiciele rasy białej, a więc osiągnięte wyniki nie powinny być uznawane za pewnik w przypadku innych grup etnicznych. 

"Uzyskane wyniki wskazują na istotny wpływ właściwego trybu życia na ryzyko wykształcenia się nowotworu. Najistotniejsza jest więc przede wszystkim profilaktyka." podsumowali badacze.

"Nasze społeczeństwo charakteryzuje powolne wdrażanie w życie wiedzy uzyskanej dzięki badaniom. Unikać musimy przede wszystkim bierności powodowanej przekonaniem, iż za ryzykiem wykształcenia się nowotworu stoi czysty przypadek, a do jego zwalczenia potrzebna jest jeszcze bardziej niż obecnie zaawansowana medycyna. Zamiast tego, ograniczajmy ryzyko zachorowania poprzez zmianę stylu życia oraz stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Rozwiązanie takie będzie bezsprzecznie najkorzystniejsze" napisali doktor Graham A. Colditz oraz doktor Siobhan Sutcliffe, z Waszyngtońskiego Uniwersytetu Medycznego w St. Louis. 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑