Dlaczego po ćwiczeniach fizycznych czujemy się lepiej?

Dodaj do ulubionych

Dlaczego po ćwiczeniach fizycznych czujemy się lepiej? Zastanów się: czy lepszy nastrój masz w te dni, kiedy jesteś aktywny, czy wówczas, gdy nie podejmujesz wysiłku fizycznego? A jak się czujesz, gdy osiągasz wcześniej ustalony cel? Czy odczówasz dumę, pewność siebie, masz poczucie kontroli? Dobry nastrój, któremu towarzyszy duma, pewność siebie i poczucie kontroli, daje w rezultacie poczucie dobrostanu. Wyniki licznych badań naukowych potwierdzają, że tego właśnie doświadczają ludzie wykonujący regularnie ćwiczenia fizyczne.

Wyniki  badania (Blumenthal i in., 1989) dowiodły, że efektem 4-miesięcznego programu ćwiczeń aerobowych, prowadzonego w grupie zdrowych osób w wieku od 60 do 83 lat były liczne pozytywne zmiany fizjologiczne i psychologiczne. Do zysków fizjologicznych zaliczyć można wzrost wydolności serca oraz puc, obniżenie poziomu cholesterolu, spadek ciśnienia rozkurczowego krwi, zaś w grupie osób zagrożonych złamaniami kości - wzrost poziomu składników mineralnych w kościach. Ponadto znaczna poprawa w zakresie wielu zmiennych psychologicznych. Poprawiła się samoocena, obraz własnego ciała, pamięć i koncentracja, a także relacje rodzinne.Poza tym uczestnicy twierdzili, że mają więcej energii, lepiej śpią i mają bardziej satysfakcjonujące życie seksualne.Korzyści psychologiczne towarzyszyły zarówno programowi ćwiczeń pilates, jak i programowi "aerobowemu"

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑