Duża masa mięśniowa jest zdrowa dla serca

Dodaj do ulubionych

Dlaczego duża masa mięśniowa jest zdrowa dla serca?  

U osób cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego, które to jednocześnie legitymowały się dużą masą mięśniową oraz niewielką ilością tkanki tłuszczowej niższe było ryzyko przedwczesnego zgonu, szczególnie w porównaniu z respondentami o innej budowie ciała. Wyniki przeprowadzonego badania każą także sądzić, że niezależnie od ilości tkanki tłuszczowej w ciele, większa masa mięśniowa zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci.  

Badacze z Uniwersytetu Medycznego UCLA im. Davida Geffena odkryli, że osoby cierpiące na choroby układu sercowo-naczyniowego i jednocześnie charakteryzujące się dużą masą mięśniową oraz relatywnie niewielką ilością tkanki tłuszczowej były mniej narażone na przedwczesny zgon niż badani, których budowa ciała była zgoła odmienna. Naukowcy uważają także, że niezależnie od ilości tkanki tłuszczowej, większa masa mięśniowa ogranicza ryzyko przedwczesnego zgonu.  

Naukowcy przyjęli identyfikację budowy ciała za metodę prognozowania ryzyka przedwczesnego zgonu u osób cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego.

W ramach wcześniejszych eksperymentów dotyczących korelacji pomiędzy budową ciała a ryzykiem przedwczesnego zgonu, badacze wykorzystali nieskomplikowane narzędzie kliniczne określane mianem  „analizy impedancji bioelektrycznej”. Wskazali oni potencjalnie korzystny wpływ masy mięśniowej na minimalizację ryzyka przedwczesnego zgonu oraz poprawę pracy metabolizmu u respondentów niecierpiących na choroby przewlekłe. Obecne badanie rozszerza zakres wcześniejszych testów o dwuwiązkową absorpcję rentgenowską, będącą bardziej rygorystyczną metodą określania budowy ciała.  

Badacze przeanalizowali dane zebrane podczas Narodowego Testu Zdrowia i Żywienia prowadzonego w latach 1999 a 2004. Pod uwagę wzięto 6451 badanych cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego. Każdy z nich został przydzielony do jednej z czterech grup:  

 Mała masa mięśniowa/Mała masa tłuszczowa

Mała masa mięśniowa/Duża masa tłuszczowa

Duża masa mięśniowa/ Mała masa tłuszczowa

Duża masa mięśniowa/Duża masa tłuszczowa.

Osoby o dużej masie mięśniowej oraz niewielkiej ilości tłuszczu w ciele legitymowały się najmniejszym ryzykiem przedwczesnego zgonu na skutek chorób układu sercowo-krążeniowego.  

Waga badania

Biorąc pod uwagę fakt, iż osoby o większej masie mięśniowej charakteryzowały się także wyższym wskaźnikiem BMI, rezultaty badania po części wyjaśniają “paradoks otyłości”. Bazuje on na założeniu, iż u osób o wyższym indeksie BMI mniejsze jest ryzyko przedwczesnego zgonu.  

Badanie podkreśla także istotę utrzymywania odpowiedniej masy mięśniowej, co jest kwestią o wiele istotniejszą od ograniczania ilości tkanki tłuszczowej. Pozwala to potencjalne przedłużyć długości życia badanych, nawet w przypadku, gdy cierpią oni na choroby serca. Autorzy badania zalecają lekarzom, aby zachęcali oni swoich pacjentów do wykonywania ćwiczeń oporowych celem poprawy kondycji ogólnej i odwodzili od prób nadmiernej redukcji wagi ciała.  

 Rezultaty badania opublikowano w Amerykańskim Magazynie Kardiologicznym.  

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑