Joga ma korzystny wpływ dla dzieci przebywających w domu dziecka

Dodaj do ulubionych

Joga ma korzystny wpływ dla dzieci przebywających w domu dziecka

Najnowsze badanie przeprowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu w Nottingham wykazało, że jeden z rodzajów jogi poprawia kondycję psychofizyczną zarówno dzieci przebywających w ośrodkach opiekuńczych oraz personelu.

Praca naukowa zatytułowana „Joga Kundalini jako skuteczna metoda poprawy stanu zdrowia psychofizycznego opiekunów i podopiecznych domów dziecka”, której wyniki opublikowano w magazynie Journal of Children's Services, pokazuje, że uprawianie jogi Kundalini w domach opieki poprawia stan psychofizyczny zarówno dzieci jak i ich opiekunów.

Eksperci zdają sobie sprawę, że jakość opieki oferowanej przez nadmienione ośrodki daleka jest od zadowalającej. Co więcej, badania naukowe dowodzą, że podopieczni ośrodków opiekuńczych są najwrażliwszymi jednostkami w społeczeństwie. Testy przeprowadzone przez Departament Oświaty wykazały także, że są oni bardziej narażeni na choroby zarówno psychiczne jak i fizyczne, szczególnie w porównaniu z rówieśnikami z rodzin tradycyjnych oraz członkami rodzin zastępczych.

 

“Kreatywny sposób dbania o zdrowie”

Najnowszy eksperyment przeprowadzony został w oparciu o koncepcję kreatywnego dbania o zdrowie i miał na celu sprawdzenie czy wspólne wykonywanie nietypowych czynności oraz współdzielenie doświadczeń poprawia stan zdrowia psychofizycznego w społecznościach, w których występuje jasny podział (na przykład na podopiecznych i opiekunów).

Eksperyment przeprowadzili badacze z Instytutu Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu w Nottingham, którzy to współpracowali z Markiem Ballem, kierownikiem ośrodka opiekuńczego (dla dzieci i rodzin) w Nottigham, Emily Haslam-Jones, instruktorką jogi Kundalini oraz Davidem Crepaz-Keay’em z Fundacji Zdrowia Psychicznego.  

Badacze przetestowali wpływ trwającego 20 tygodni programu jogi Kundalini na dzieci i ich opiekunów w trzech domach dziecka położonych w angielskim regionie East Midlands. Efektywność programu oceniono na drodze analizy partycypacji w kursie oraz odpowiedzi udzielonych przez respondentów w kwestionariuszu oraz podczas wywiadu.  

Ekspertom udało się dowieść, że zajęcia z jogi prowadzone w domach dziecka, zwłaszcza przy wysokiej frekwencji, pomagają stworzyć silne więzi pomiędzy uczestnikami, które to poprawiają ich stan zdrowia psychicznego i fizycznego.  

Wszyscy uczestnicy eksperymentu przyznali, że program miał na ich życie pozytywny wpływ i był źródłem korzyści zarówno indywidualnych (lepsze samopoczucie) oraz społecznych (pozytywniejsze nastawienie do świata i większa otwartość na ludzi).  

 

Joga - Szeroki wachlarz korzyści

Respondenci podkreślili także, że zajęcia z jogi pozwoliły im nauczyć się ćwiczeń, które wykonywali w różnych sytuacjach życiowych, na przykład przed udaniem się na spoczynek lub przed stawieniem czoła ważnemu wyzwaniu.

Naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham zwracają przede wszystkim uwagę na daleko idące korzyści wynikające z uprawiania jogi. Niektórzy respondenci informowali ekspertów, że zarówno w trakcie trwania programu jak i po jego zakończeniu czuli się pozytywniej nastawieni do świata, bardziej otwarci na innych ludzi, a także - poprawili relacje z członkami swojej społeczności.

Doktor Elvira Perez, członkini Instytutu Zdrowia Psychicznego oraz główna autorka badania powiedziała: "Wyniki eksperymentu są niezwykle intrygujące i pokazują, że zajęcia z jogi Kundalini, w których udział biorą zarówno dzieci jak i ich opiekunowie, przynoszą niebagatelne korzyści nie tylko społeczne ale i indywidualne. Rzeczony typ aktywności może więc mieć korzystny wpływ na dzieci oraz pracowników ośrodków opiekuńczych.

"Eksperyment pozwolił zgromadzić istotne z naukowego punktu widzenia informacje oraz sformułować zalecenia, które to mogą poskutkować wypracowaniem skuteczniejszych schematów opieki nad dziećmi."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑