Niewystarczająca aktywność fizyczna stanowi drugi najczęstszy powód zgonów.

Dodaj do ulubionych

Niewystarczająca aktywność fizyczna stanowi drugi najczęstszy powód zgonów. Na pierwszym miejscu plasuje się palenie tytoniu

Trwające 45 lat badanie pozwoliło lepiej zrozumieć korzyści wynikające z utrzymywania poziomu wysiłku fizycznego na stałym poziomie  

Trwające 45 lat badanie przeprowadzone na grupie mężczyzn w wieku średnim wykazało, że brak ruchu jest drugą, zaraz po paleniu papierosów i innych wyrobów tytoniowych, najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów. Eksperyment umożliwił także na określenie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz przedwczesnego zgonu.  

"Dla wielu osób korzyści wynikające z regularnego wysiłku fizycznego są wręcz oczywiste" powiedział główny autor badania, doktor Per Ladenvall, badacz pracujący na Wydziale Medycyny Klinicznej i Molekularnej Uniwersytetu w szwedzkim Göteborgu. "Brak wystarczającej ilości ruchu stanowi dla naszego organizmu większe ryzyko niż wysoki poziom cholesterolu czy podwyższone ciśnienie."

W badaniu wzięło 792 mężczyzn, którzy to zgłosili się do "Badania Stanu Zdrowia Mężczyzn Urodzonych w Roku 1913". Była to reprezentatywna grupa 50-letnich mężczyzn z Göteborga przebadana w roku 1963. Eksperyment umożliwił także na określenie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz przedwczesnego zgonu.  

W roku 1967 (w wieku 54. lat), 792 mężczyzn poddało się testowi sprawności fizycznej. 656 z nich wykonywało ćwiczenia z maksymalną intensywnością. U pozostałych respondentów zdiagnozowano choroby i zaburzenia, które mogłyby sprawić, że tak intensywny wysiłek fizyczny byłby niebezpieczny dla ich zdrowia. Maksymalny pobór tlenu, w skrócie VO2max, zmierzono u nadmienionych 656 mężczyzn na drodze ergospirometrii.  

Jak powiedział doktor Ladenvall: "VO2max stanowi jeden z wyznaczników sprawności fizycznej. Im wyższa wartość rzeczonego wskaźnika, tym lepsza kondycja badanego. W roku 1967 niezwykle trudnym zadaniem było poddanie ergospirometrii dużej grupy badanych, a więc badacze opracowali wzór matematyczny, a następnie oszacowali wartość VO2max dla 656 mężczyzn, którzy wykonali zalecone ćwiczenia z maksymalną intensywnością."

Badanie wstępne przeprowadzono w roku 1967, natomiast stan zdrowia respondentów analizowano aż do roku 2012, a więc do momentu, kiedy wszyscy badani powinni osiągnąć wiek 100 lat. Dodatkowe testy ich kondycji fizycznej wykonywano co około dziesięć lat. Wszelkie informacje dotyczące przyczyn śmierci respondentów pozyskano z bazy danych Narodowego Rejestru Zgonów.  

Celem przeanalizowania korelacji pomiędzy oszacowaną wartością współczynnika VO2max a śmiertelnością badanych, mężczyzn podzielono na trzy grupy: respondentów dla których wskaźnik osiągnął wartość 2.00 l/min, 2.26 l/min i 2.56 l/min.

Naukowcy zauważyli, że w każdej z grup wzrost szacowanego poziomu VO2max powiązany był z 21 procent niższym ryzykiem przedwczesnego zgonu, nawet w przypadku zidentyfikowania w ich przypadku dodatkowych czynników ryzyka (palenie papierosów, wysokie ciśnienia krwi, czy też podwyższony cholesterol).  

Doktor Ladenvall stwierdził: "Udało nam się ustalić, że niewystarczająca aktywność fizyczna była bezpośrednio skorelowana z podwyższoną śmiertelnością. Po wnikliwszej analizie określiliśmy, że brak ruchu był drugą po paleniu tytoniu najczęstszą przyczyną śmierci respondentów."

"Jeszcze nigdy nie prowadzano badania przez tak długi okres czasu" stwierdził doktor Ladenvall. "W roku, w którym rozpoczęto eksperyment, większość danych pozyskiwano ze szpitalnych baz danych, natomiast ilość informacji dotyczących kondycji fizycznej ogółu populacji była znikoma. W ramach przeprowadzonego testu wykazano, iż ryzyko zgonu związane z zaniedbywaniem wysiłku fizycznego zwiększa się wraz z wiekiem, co unaocznia jak istotną rolę odgrywa dbanie o odpowiednią ilość ruchu na przestrzeni kolejnych lat naszego życia."

Jak podsumował ekspert: "Podejmujemy rozliczne działania mające na celu ograniczenie palenia. Następnym wyzwaniem, któremu powinniśmy stawić czoła jest zachęcenie jak największej ilości ludzi do częstszych treningów oraz ograniczenia czasu spędzanego w pozycji siedzącej."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑