Tai Chi - Metoda utrzymania i regeneracji zdrowia?

Dodaj do ulubionych

Tai Chi zwiększa wydolność organizmu u niektórych pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi Naukowcy sugerują, że Tai Chi stanowi doskonałe ćwiczenie dla ludzi starszych zmagających się z przewlekłymi dolegliwościami.  

Jak wskazuje badanie opublikowane w cyfrowej wersji brytyjskiego Magazynu Medycyny Sportowej, starożytny chiński zestaw ćwiczeń noszący nazwę Tai Chi poprawia wydolność organizmu u niektórych osób cierpiących na choroby przewlekłe.  

Odkryto, że w przypadku osób cierpiących na nowotwór piersi, niewydolność serca, zwyrodnienie stawów oraz przewlekłą obytracyjną chorobę płuc, ćwiczenie to nie wzmacniało także odczuwanego bólu oraz nie prowadziło do występowania trudności z oddychaniem. 

Tai Chi

Tai Chi opiera się na powolnych, delikatnych i płynnych ruchach wykonywanych przy wykorzystaniu określonych partii mięśni. Ćwiczenia te mają na celu wzmocnienie mięśni, poprawę poczucia równowagi oraz polepszenie sylwetki. Ich istotnym elementem jest także kontrola oddechu, relaksacja i oczyszczanie umysłu. 

Badacze starali się określić, do jakich korzyści prowadzi uprawianie Tai Chi w odniesieniu do pacjentów w podeszłym wieku chorujących na dolegliwości przewlekłe. Aby tego dokonać, przeszukali oni bazę danych eksperymentów prowadzonych do roku 2014 włącznie i odnoszących się do stosowania Tai Chi w kontekście leczenia osób z nowotworem piersi, niewydolnością serca, zwyrodnieniem stawów oraz przewlekłą obytracyjną chorobą płuc .

Ze znalezionych 1102 artykułów, 33 opisywały łącznie 24 badania prowadzone na grupie 1584. Materiały te uznano za wysoce użyteczne i użyto do dalszej analizy. Kolejne 21 publikacji wykorzystano jako materiały dodatkowe. 

Średni wiek uczestników badań wahał się od 50 do 70 lat. Uśredniona długość trwania programu treningowego bazującego na ćwiczeniach Tai Chi wynosiła 12 tygodni przy sesjach trwających około godziny. Treningi odbywały się najczęściej od dwóch do trzech razy w tygodniu.  

 Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że w większości przypadków Tai Chi poprawiało wydolność organizmu respondentów oraz siłę ich mięśni.

Wnioski oparto o analizę wydajności badanych podczas sześciominutowego marszu w warunkach testowych, badanie siły mięśni oparte na naprzemiennym uginaniu i prostowaniu kolan, test szybkości wstawania z pozycji leżącej oraz poruszania się, jak również – badanie ogólnego stanu fizycznego badanych.  

Uprawianie Tai Chi wiązało się również ze zmniejszeniem poziomu bólu odczuwanego bólu przez osoby cierpiące z powodu zwyrodnień stawów i ułatwieniem procesu oddychania u pacjentów z przewlekłą obytracyjną chorobą płuc. Respondenci cierpiący na zwyrodnienia stawów byli w stanie dzięki ćwiczeniom szybciej wstawać oraz poruszać się. 

 Opisywany eksperyment miał charakter obserwacyjny, a więc trudno na jego podstawie wyciągnąć jednoznaczne wnioski. 

Otrzymane wyniki potwierdzają jednakże rezultaty poprzednich badań oraz stanowią punkt wyjścia do oceny efektywności programów treningowych opartych na ćwiczeniach Tai Chi i ich wpływu na stan zdrowia osób cierpiących na choroby przewlekłe.  

Jak stwierdzają autorzy eksperymentu:

"Tai Chi poprawia kondycję ogólną osób cierpiących na cztery wymienione w publikacji choroby przewlekłe, jednocześnie nie zwiększając poziomu odczuwanego bólu czy problemów z oddychaniem. Rzeczone ćwiczenia można z powodzeniem wykorzystać przy leczeniu chorób przewlekłych.” 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑