W jaki sposób wysiłek fizyczny  pomaga mitochondriom spowalniać proces starzenia?

Dodaj do ulubionych

W jaki sposób aktywność fizyczna spowalnia proces starzenia

Naukowcy już od pewnego czasu zakładali, iż korzyści wynikające z uprawiania wysiłku fizycznego zauważyć można nawet na poziomie komórkowym. Niemniej jednak, nie byli oni w stanie dokładnie określić jakie rodzaje aktywności fizycznej pomagają komórkom odbudować organelle ulegające osłabieniu i uszkodzeniu wraz z wiekiem.

W ramach przeprowadzonego niedawno eksperymentu dowiedziono, że trening interwałowy charakteryzujący się wysoką intensywnością (jazda na rowerze, bieg, szybki chód) sprawiał, iż komórki przekazywały większe ilości białka do mitochondriów odpowiedzialnych za wytwarzanie energii oraz rybosomów, co z kolei pozwalało na zatrzymanie procesu starzenia na poziomie komórkowym.  

Zapewne słyszeliśmy to już nie raz, jednakże stwierdzenie, że ćwiczenia pozwalają utrzymać zadowalający stan zdrowia jest jak najbardziej słuszne. To właśnie wysiłek fizyczny poprawia kondycję naszego układu odpornościowego, pozwala nam w pełniejszym stopniu skupić się na wykonywanych zadaniach oraz utrzymuje na optymalnym poziomie ilość tkanki mięśniowej. Eksperci już od dawna podejrzewali, że korzyści płynące z wysiłku fizycznego zauważalne muszą być także na poziomie komórkowym, jednakże nie byli oni w stanie sprecyzować rodzajów ćwiczeń mogących stanowić wsparcie dla komórek odbudowujących organelle ulegające uszkodzeniu wraz z naszym postępem w latach. Wyniki badania, które opublikowano 7 marca w magazynie Cell Metabolism dowodzą, że wysokiej intensywności wysiłek interwałowy sprawiał, iż komórki dostarczały większe białka mitochondriom odpowiedzialnym za wytwarzanie energii oraz rybosomom, co z kolei pozwalało spowolnić lub nawet całkowicie zahamować proces starzenia organizmu na poziomie komórkowym.

 

"Opierając się na posiadanych na chwilę obecną danych możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, iż trudno o lepszy program treningowy niż trening interwałowy, zwłaszcza jeżeli chodzi o spowalnianie niepożądanego procesu starzenia się organizmu" przyznał główny autor badania, Sreekumaran Nair, doktor medycyny oraz ekspert ds. leczenia cukrzycy zatrudniony w Klinice Mayo w Rochester (stan Minnesota). "Osiągniętych dzięki niemu efektów nie uzyskamy stosując nawet najlepsze leki czy suplementy diety."

 

W eksperymencie udział wzięło 36 mężczyzn oraz 36 kobiet z dwóch grup wiekowych – „młodzi” badani w wieku 18-30 lat oraz “starsi” respondenci w wieku 65-80 lat. Poproszeni zostali oni o zastosowanie się do założeń jednego z trzech programów ćwiczeniowych: w ramach pierwszego respondenci mieli trenować na rowerku stacjonarnym z wysoką intensywnością, drugi zakładał wykonywanie ćwiczeń rozciągających z obciążeniem, natomiast trzeci bazował na synergii wysiłku wytrzymałościowego oraz interwałowego. Następnie naukowcy pod nadzorem doktora Matthew Robinsona z Uniwersytetu w Oregonie pobrali próbki tkanki mięśniowej z ud respondentów i porównali je z próbkami pochodzącymi od przedstawicieli grupy kontrolnej, którzy to prowadzili nieaktywny tryb życia. Eksperci ocenili także procent masy mięśniowej oraz wrażliwość badanych na insulinę.  

 

Badacze odnotowali, że mimo iż trening wytrzymałościowy pozwalał skutecznie budować masę mięśniową, to właśnie program interwałowy charakteryzujący się wysoką intensywnością pozwalał osiągnąć bardziej zauważalne korzyści na poziomie komórkowym. U młodszych respondentów uprawiających ćwiczenia interwałowe odnotowano 49% wzrost aktywności mitochondriów, natomiast u starszych badanych nastąpił skok aż o 69%. Omawiany program przyczynił się także do zwiększenia wrażliwości przedstawicieli obydwu grup na insulinę, co z kolei bezpośrednio wiązało się z obniżeniem ryzyka wykształcenia się cukrzycy. Niemniej jednak, naukowcy nadmienili, iż trening interwałowy charakteryzował się mniejszą skutecznością w budowaniu masy mięśniowej, która to ulega znacznej redukcji w okresie starzenia. "Jeżeli mielibyśmy doradzić stosowanie wyłącznie jednego programu, skłanialibyśmy się ku treningowi interwałowemu. Podkreślamy jednak, że wykonywanie ćwiczeń pozwalających zwiększyć naszą ogólną wytrzymałość choćby raz w tygodniu jest wysoce zalecane " powiedział Nair podkreślając, że nawet najmniej efektywny wysiłek jest lepszy niż całkowity brak jakiejkolwiek aktywności.  

 

Nair podkreślił, że w ramach badania nacisk położono nie na opracowanie zaleceń treningowych, a na zrozumienie sposobu w jaki ćwiczenia wpływają na organizm na poziomie molekularnym. Wraz z wiekiem, szybkość oraz efektywność wytwarzania energii przez mitochondria znacznie spada. Porównując dane respondentów z informacjami o grupie kontrolnej, eksperci zauważyli, że ćwiczenia powodują, iż komórki tworzą więcej kopi genów RNA odpowiedzialnych za produkcję białka oraz budowanie masy mięśniowej. Wysiłek fizyczny usprawnia także proces wytwarzania białek mitochondrialnych przez rybosomy. W przypadku niektórych respondentów, trening na rowerku stacjonarnym z duża intensywnością ograniczał upośledzanie funkcji mitochondrialnych i redukcję ilości wytwarzanych białek stanowiących budulce mięśni.  

 

Wysokiej intensywności trening interwałowy przyczynił się także do stymulacji rybosomów odpowiedzialnych wytwarzanie składników tworzących komórki ludzkiego organizmu. Naukowcy zaobserwowali również znaczne przyspieszenie mitochondrialnej syntezy białek. Dowodzi to, że wysiłek fizyczny wpływa na nasz organizm na poziomie komórkowym i poprawia jego funkcjonowanie na różnorodnych płaszczyznach.  

 

Warto nadmienić, że tkanka mięśniowa ulega podziałowi bardzo rzadko. Tak jak komórki mózgu oraz serca, komórki mięśniowe ulegają na przestrzeni czasu uszkodzeniu, natomiast ich zastąpienie jest dla organizmu sporym wyzwaniem. Wydolność wszystkich trzech nadmienionych typów komórek spada również z wiekiem. „W przeciwieństwie do komórek wątroby, tkanka mięśniowa nie regeneruje się tak szybko. Może ona przez to na przestrzeni czasu ulegać poważnym uszkodzeniom" wyjaśnił Nair. Niemniej jednak, zakładając że ćwiczenia zapobiegają osłabianiu struktur mitochondrialnych oraz rybosomów w komórkach mięśniowych, istnieje szansa, że podobnie wpływają one także na inne tkanki. Dokładniejsze zrozumienie tych zależności zapewne pozwoliłoby naukowcom opracować zalecenia mające na celu maksymalne spowolnienie procesu starzenia się organizmu.

 

Nair i jego współpracownicy mają nadzieję, że uda im się ustalić sposób w jaki wysiłek fizyczny wpływa na różnorodne tkanki ciała. W chwili obecnej są oni przekonani, że ćwiczenia fizyczne charakteryzujące się znaczną intensywnością mogą w zauważalnym stopniu poprawić nasz ogólny stan zdrowa. "Udało nam się zgromadzić dane naukowe potwierdzające, że ćwiczenia okazać się mogą wysoce pomocne jeżeli pragniemy spowolnić lub niemalże całkowicie zatrzymać proces starzenia" powiedział Nair. "Efektu tego nie osiągniemy stosując nawet najbardziej zaawansowane leki."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑