Ćwiczenia fizyczne redukują o 23 % ryzyko podjęcia próby samobójczej przez nastolatków!

Dodaj do ulubionych

Ćwiczenia fizyczne wpływają na redukującję o 23 procent ryzyka podjęcia próby samobójczej przez prześladowanych nastolatków. W momencie, gdy licea w całym kraju okrajają ilość godzin wychowania fizycznego, nowe badania alarmują, iż aktywność fizyczna znacznie obniża chęć popełnienia samobójstwa wśród prześladowanych uczniów. 

Wedle danych pozyskanych poprzez przeprowadzenie ogólnokrajowego badania ryzyka występowania zachowań niebezpiecznych, naukowcy z uniwersytetu w Vermont ustalili, iż aktywność fizyczna zmniejsza o 23 procent chęć podjęcia próby samobójczej w przypadku uczniów, nad którymi znęcają się ich rówieśnicy. Aż 20 % wszystkich badanych wskazało, iż padło ofiarą choć jednej z form prześladowania. 

 Wcześniej przeprowadzane eksperymenty dowiodły, iż ćwiczenia mają pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia psychicznego. Opisywane powyżej badanie jest jednakże pierwszym, które bezpośrednio wskazuje na korelację pomiędzy aktywnością fizyczną a zachowaniem studentów prześladowanych, którzy to wykazują tendencję do gorszego radzenia sobie w szkole, niższej samooceny oraz częściej zmagają się z depresją, stanami lękowymi czy uzależnieniem od różnego rodzaju substancji. 

 W ujęciu ogólnym, 30 procent badanych uczniów przyznało, iż odczuwa smutek dwa lub więcej razy w tygodniu; ponad 22 procent respondentów przyznało się do myśli samobójczych. 8,2 % badanych poinformowało o faktycznych próbach zakończenia swojego życia. Prześladowani przez rówieśników nastolatkowie byli dwa razy bardziej skłonni do odczuwania lęku oraz aż trzy razy bardziej narażeni na występowanie myśli samobójczych niż miało to miejsce w przypadku uczniów w żaden sposób nienękanych. Wedle wyników przeprowadzonego eksperymentu, ćwiczenia fizyczne uprawiane cztery lub częściej razy w tygodniu zauważalnie osłabiają poziom odczuwanego lęku. 

 "Zaskoczyło mnie jak duży wpływ miała aktywność fizyczna na dzieci, które rozważały targnięcie się na swoje życie" powiedział autor badania, Jeremy Sibold, profesor nadzwyczajny oraz przewodniczący Departamentu ds. Rehabilitacji i Nauk Ruchowych. "Nawet jeżeli chociaż jednemu dziecku udało się pomóc dzięki pozaszkolnym zajęciom fizycznym, warto było przeprowadzić to badanie." 

 W narodowym programie szkolnictwa znajdzie się mniej godzin wychowania fizycznego 

Publikacja wyników badania Sibolda w amerykańskim Dzienniku Psychiatrii Dziecięcej zbiegła się z okresem czasu, podczas którego aż 44 procent jednostek naukowych na terenie kraju zdecydowało się na obniżenie ilości godzin poświęconych na wychowanie fizyczne oraz plastyczne, tak aby znalazło się więcej czasu na naukę czytania ze zrozumieniem oraz matematyki. Rzeczone dane podał Narodowy Instytut Medycyny Akademickiej. Ten sam raport wykazał, że odsetek szkół oferujących wychowanie fizyczne codziennie lub chociażby trzy razy w tygodniu zmniejszył się gwałtownie pomiędzy rokiem 2001 a 2006. 

Szacuje się, że tylko połowa młodych amerykanów spełnia wymogi planu Departamentu Opieki Społecznej zalecające 60 minut zaawansowanej lub średnio zaawansowanej aktywności fizycznej dziennie. Podczas badania uczniów szkół średnich, Centrum Kontroli oraz Zapobiegania Chorobom zanotowało, że ponad połowa z badanych zgłosiła brak uczestnictwa w jakichkolwiek zajęciach fizycznych w przeciągu standardowego tygodnia szkolnego. 

"To moim zdaniem przerażające i dość frustrujące że ćwiczenia fizyczne nie są bardziej powszechne oraz że nie zachęcamy do ich uprawiania młodzieży szkolnej." mówi Sibold. Zamiast tego niektórym dzieciom podaje się leki w nadziei, że same uporają się ze swoimi problemami psychicznymi. Jeżeli udowodniono, że ćwiczenia przeciwdziałają stanom lękowym, myślom oraz próbom samobójczym dlaczego na całym globie tak drastycznie redukuje się ilość godzin wychowania fizycznego oraz utrudnia młodzieży uprawianie sportu w tak istotnym dla nich wieku?" 

Sibold oraz współtwórcy badania, Erika Edwards, asystent naukowy w Szkole Inżynierii i Matematyki, Dianna Murray-Close, profesor nadzwyczajny psychologii oraz profesor psychiatrii, James J. Hudziak, regularnie publikujący obszerne artykuły o wpływie aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne, napisali, że pokładają oni nadzieję, iż ich najnowsza praca przyczyni się do uznania lekcji wychowania fizycznego za sposób na poprawę zdrowia psychicznego oraz minimalizację ilości prób samobójczych u młodych dorosłych. 

Swoją publikację zakończyli oni następującą wypowiedzią: "Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu przypadkach skutki znęcania się nad uczniami szkół średnich są katastrofalne oraz długofalowe, potrzebne jest wprowadzenie innowacyjnych oraz łatwo dostępnych metod pomocy ofiarom."

Ostatni raport NIK dotyczący wychowania fizycznego w Polsce nie pozostawił złudzeń: wśród dzieci i młodzieży niestety drastycznie spada zainteresowanie lekcjami WF-u. 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑