Ćwiczenia ułatwiają osobom o wysokiej wrażliwości nerwowej rzucenie palenia

Dodaj do ulubionych

Zdaniem psychologów wysiłek fizyczny pomaga palaczom raz na zawsze zerwać z nałogiem. Przeprowadzone przez nich badanie wskazuje, że ćwiczenia ograniczają wrażliwość nerwową oraz minimalizują ryzyko wystąpienia symptomów depresyjnych, dwukrotnie zwiększając szansę rzucenia palenia.  

Wedle psychologów z Uniwersytetu w Teksasie, ćwiczenia fizyczne znacznie ułatwiają osobom o wysokiej wrażliwości nerwowej zerwanie z nałogiem.  

Jak wywnioskować można z wyników badania opublikowanego w magazynie Psychosomatic Medicine, 20 do 33 procent palaczy cierpi na wysoką wrażliwość nerwową lub zaburzenia lękowe objawiające się przyspieszonym biciem serca, zwiększoną potliwością oraz zawrotami głowy. Palenie pomaga im radzić sobie ze stresem, co jednakże sprawia, że bardzo niechętnie rezygnują z tytoniu.  

"Stany lękowe oraz symptomy depresyjne są najpowszechniejszymi problemami psychicznymi identyfikowanymi u osób palących papierosy" stwierdził profesor psychologii oraz autor badania, Jasper Smits. "Osobom o wyższej wrażliwości nerwowej o wiele trudniej jest zupełnie odstawić nikotynę, przez co po okresach bez papierosa wracają one do nałogu." 

Eksperyment przeprowadzony przez Smits dowodzi jednakże, że ćwiczenia fizyczne zmniejszyć mogą wrażliwość nerwową oraz dotkliwość symptomów depresyjnych, dwukrotnie zwiększając szansę zerwania z nałogiem.  

Uczestnikami badania byli nałogowi palacze, których to przebadano pod kątem wrażliwości nerwowej, a następnie przypisano losowo do grupy uprawiającej wysiłek fizyczny trzy razy w tygodniu (72 osoby) lub też do grupy zorientowanej na edukację prozdrowotną (64 osoby). Nadmienione metody połączono z terapią behawioralno-kognitywną oraz zastosowaniem plastrów nikotynowych.  

Sesje treningowe wymagały intensywnego wysiłku przez 25 minut (konieczne było utrzymanie 77-88 procent tętna szczytowego), natomiast spotkania szkoleniowe miały formę dyskusji o zdrowym stylu życia i bazowały na opracowywaniu przez pacjentów indywidualnych założeń prozdrowotnych na tydzień kolejny.  

Częstotliwość palenia tytoniu oceniono na drodze samodzielnie wypełnianych przez respondentów kwestionariuszy oraz pobranych próbek śliny. Z wyników opracowanych po zakończeniu terapii wynika, iż 26 procent osób z grupy uprawiającej ćwiczenia fizyczne rzuciło palenie, podczas gdy w grupie zorientowanej na edukacji wynik ten wynosił tylko 12 procent. Kolejne 10 procent tymczasowo zerwało z nałogiem. 

Przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych Narodowy Test Zdrowia pozwolił na określenie, że ilość osób palących niecierpiących na jakiekolwiek choroby psychiczne stopniowo zmniejszała się pomiędzy rokiem 1997 a 2011 (z 24,1 do 18,2 procent), natomiast w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi odsetek palaczy pozostawała na relatywnie stałym poziomie (spadek z 43,6 na 42,1 procent).

"U przedstawicieli obydwu grup zidentyfikowano wysokie ryzyko powrotu do nałogu. Można je jednak zmniejszyć poprzez uprawianie ćwiczeń fizycznych" stwierdziła Smits. 

Artykuł zatytułowany "Ćwiczenia o wysokiej intensywności jako metoda promująca rzucenie palenia przez osoby cierpiące na wysoką wrażliwość nerwową: badanie randomizowane" dostępny jest w Internecie. Ukaże się on także w kwietniowym wydaniu magazynu Psychosomatic Medicine.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑