Ćwiczenia umożliwiają formowanie się nowych neuronów w mózgu.

Dodaj do ulubionych

Powstawanie nowych neuronów podczas ćwiczeń nie jest jednoznaczne z wymazywaniem wspomnień. Badacze wykazali niesłuszność wcześniejszych badań i dowiedli, że ćwiczenia są korzystne nie tylko dla ciała ale i dla mózgu.  

Na drodze najnowszego badania udało się ustalić, że ćwiczenia umożliwiają formowanie się nowych neuronów w kluczowych obszarach mózgu. W przeciwieństwie do wniosków wyciągniętych z wcześniejszych eksperymentów, okazało się, że fakt ten nie powoduje wymazywania wcześniejszych wspomnień.

W ramach najnowszego badania dowiedziono, iż aktywność fizyczna stymuluje formowanie się nowych neuronów w kluczowych obszarach mózgu. Okazało się także, że w przeciwieństwie do rezultatów wcześniejszych eksperymentów, że nie sprawia to, że wymazywane są nasze wcześniejsze wspomnienia. Do wniosków takich doszli eksperci z Uniwersytetu Medycznego A&M w Teksasie, natomiast wyniki badania opublikowano w magazynie Journal of Neuroscience.

Nie od dziś wiadomo, że ćwiczenia mają korzystny wpływ na nasze funkcje kognitywne, jako że stymulują powstawanie nowych neuronów w hipokampie, będącym kluczowym obszarem mózgu odpowiedzialnym za uczenie się, zapamiętywanie oraz nastrój. Z uwagi na ten fakt, sporym zaskoczeniem okazały się wyniki badania przeprowadzonego w roku 2014, które to dowodziło, że przez ćwiczenia myszy laboratoryjne zapomniały wyuczonego wcześniej sposobu wykonywania określonych czynności.  

"Rezultaty rzeczonego eksperymentu wprawiły w osłupienie naukowców zajmujących się badaniami nad hipokampem" powiedział doktor Ashok K. Shetty, profesor na Wydziale Medycyny Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu w Teksasie oraz naukowiec odpowiedzialny za nadzór nad Centralnym Systemem Analizy Stanu Zdrowia Weteranów Stanu Teksas. "Badanie to przeprowadzone zostało pod względem metodologicznym bardzo dobrze, co sprawiło, że naukowcy zaczęli podejrzewać, iż wysiłek fizyczny może niekorzystnie wpływać na naszą pamięć."

W ramach badań prowadzonych na myszach laboratoryjnych udowodniono, że ćwiczenia miały pozytywny wpływ na neurogenezę, a więc formowanie się nowych neuronów. Niemniej jednak, wbrew temu co podpowiadałaby logika, okazało się, że fakt ten przyczynia się to do usuwania z mózgu wcześniejszych wspomnień. Celem sprawdzenia czy rezultaty te są słuszne, naukowcy odpowiedzialni za przeprowadzenie opisywanego eksperymentu postanowili usunąć nowe neurony chirurgicznie. Po operacji okazało się, że myszy znów wiedziały jak wykonać postawione przed nimi zadania.  

 "Myszy uprawiające aktywność fizyczną legitymowały się o wiele wyższą liczbą nowych neuronów" stwierdził Shetty "jednakże fakt ten zdawał się negatywnie wpływać na magazynowanie przez ich mózg wspomnień."

Shetty i nadzorowany przez niego zespół postanowili powtórzyć badanie, wykorzystując do testów szczury zamiast myszy. Uważa się bowiem, że z punktu widzenia psychologii, te drugie są bliżej spokrewnione z ludźmi, natomiast ich mózgi wykształciły podobny schemat formowania się i funkcjonowania neuronów. Naukowcy wykazali (co zapewne przyjmą z radością wszyscy miłośnicy aktywności fizycznej), że w przypadku szczurów wymazywanie wspomnień nie występowało.

"Udało nam się uzyskać wyniki całkowicie zaprzeczające rezultatom badania przeprowadzonego w roku 2014," powiedział doktor Maheedhar Kodali, pracownik Instytutu Medycyny Regeneracyjnej oraz główny autor badania. "Zamierzamy zbadać teraz inne gatunki zwierząt celem sprawdzenia czy fenomen wymazywania wspomnień faktycznie wstępuje."

Shetty i jego zespół wyszkolili zwierzęta tak, aby wykonywały one określone czynności przez okres czterech dni, po czym zainicjowano fazę formowania się wspomnień poprzez nieprzerwane wykonywanie tych samych czynności. Następnie połowę szczurów umieszczono w oddzielnych klatkach, natomiast pozostałym narzucono rygorystyczny program treningowy. Wykonywały one ćwiczenia przez kilka tygodni, podczas gdy zwierzęta z drugiej grupy prowadziły pozbawiony aktywności tryb życia.

Szczury, które biegały najwięcej legitymowały się najwyższym przyrostem komórek mózgowych w hipokampie, natomiast wszystkie szczury z grupy trenującej wykazały wyższą częstotliwość namnażania się neuronów niż miało to miejsce w grupie osobników nieuprawiających ćwiczeń. W ujęciu średnim, zwierzęta przebiegły 78 kilometrów w cztery tygodnie, natomiast szybkość formowania się neuronów wzrosła u nich dwukrotnie.  

"Jest to dowód, iż ćwiczenia przyczyniają się do poprawy wydajności procesu neurogenezy w hipokampie" przyznał Kodali. "Formowanie się nowych neuronów pozwala utrzymać nastrój na odpowiednim poziomie, jak też przyczynia się do efektywniejszego przyswajania wiedzy." Fakt ten pokazuje dlaczego wysiłek fizyczny może stanowić tak skuteczny środek antydepresyjny.  

Co istotne, zarówno szczury, które biegały bardzo dużo jak i te, które uprawiały mniej ćwiczeń były w stanie wykonać czynności, których nauczyły się jeszcze przez okresem treningowym. Wydajność wykonywania rzeczonych czynności kształtowała się na identycznym poziomie jak w przypadku przedstawicieli grupy nieuprawiającej ćwiczeń. Oznacza to, że znaczna ilość wysiłku fizycznego nie wpływa negatywnie na zdolność zapamiętywania.

Rezultaty omawianego badania na pewno uspokoją osoby, które po zapoznaniu się z wynikami wcześniejszego eksperymentu obawiały się, że zarówno bieganie jak i inne formy aktywności fizycznej mogą negatywnie wpłynąć na ich umysł.

"Ćwiczenia nie są w żadnym wypadku szkodliwe." podsumował Shetty. "Nie prowadzą one również do jakichkolwiek problemów z pamięcią, a dodatkowo - przyczyniają się do formowania nowych wspomnień oraz poprawy ogólnego samopoczucia. Nasze badanie wykazało także, że trening nie prowadzi do wymazywania wspomnień. Nie musimy się obawiać więc, że uprawiając aktywność fizyczną zapomnimy o czymś ważnym."

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑