Które z ćwiczeń najlepiej wpływa na wydolność mózgu?

Dodaj do ulubionych

Które z ćwiczeń najlepiej wpływa na wydolność mózgu?

Jedna z dwóch metod stosowanych przez naukowców celem poprawy wydolności mózgu zauważalnie poprawiła pamięć oraz zwiększyła uważność. Informacje takie podali eksperci z Uniwersytetu im. Johnsa Hopkinsa. Omawiana technika skutkowała także stymulacją aktywności mózgu.  

Mimo, iż nie przyczyniła się ona do bezpośredniego zwiększenia ilorazu inteligencji, to zapewne pozwoli nam o wiele lepiej radzić sobie w pracy i szkole. Wyniki badania opublikowane w magazynie Journal of Cognitive Enhancement pokazują, że trening mózgu jest jak najbardziej możliwy, a co więcej – że jest on na wyciągnięcie ręki.  

"Wiele osób uważa, że trening mózgu jest niemożliwy lub też wysoce nieefektywny. Naszemu zespołowi udało się wykazać, że wszystko zależy od zastosowanego typu ćwiczeń" powiedziała Kara J. Blacker, była doktorantka na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w dziedzinie psychologii i neurologii. "Jedna z badanych technik legitymuje się korzystnym wpływem na wydolność mózgu i to właśnie na jej stosowanie powinniśmy zorientować swoje wysiłki pragnąc poprawić umiejętności kognitywne."

Naukowcy starali się określić, czy trening mózgu zwiększa jego wydolność w stałym czy też w relatywnie losowym stopniu. Podejrzewali oni, że problemem może być nie tyle sama koncepcja treningu lecz bardziej – typ stosowanych ćwiczeń. Postanowili oni porównać ze sobą najpopularniejsze rodzaje zadań treningowych i określić ich efektywność. Zdaniem Blacker, która to jest obecnie przedstawicielką Fundacji im. Henry’ego M. Jacksona na rzecz Rozwoju Medycyny Wojskowej, badania tego typu nie były nigdy wcześniej prowadzone.  

Na wstępnym etapie analizy, zespół podzielił badanych na trzy grupy. Każda z nich przeszła podstawowe testy kognitywne, które to miały za zadanie określić ogólny poziom ich inteligencji, uważności oraz sprawność pamięci roboczej. Dodatkowo aktywność mózgu mierzono przy pomocy encefalogramu (EEG). Po badaniu respondentów poproszono o trenowanie mózgu w domowym zaciszu przy wykorzystaniu jednej z technik komputerowych. Przedstawiciele pierwszej i drugiej grupy wykonywali zadanie mające na celu poprawę wydolności mózgu, natomiast trzeciej – zadanie kontrolne.  

Programy treningowe porównywane przez ekspertów z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa nie miały charakteru komercyjnego. Były to narzędzia wykorzystywane przez naukowców do badania pamięci roboczej mózgu.  

Każdy z badanych trenował pięć dni w tygodniu przez 30 minut, a następnie przeszedł testy w laboratorium celem określenia, czy aktywność lub wydolność mózgu uległa zmianie.  

Naukowcy odkryli, że grupa, która trenowała przy wykorzystaniu narzędzia "dual n-back" legitymowała się 30. procentową poprawą pamięci roboczej. Było to wynik niemalże dwukrotnie lepszy niż w przypadku grupy trenującej przy wykorzystaniu techniki znanej pod nazwą "complex span." U przedstawicieli grupy pierwszej odnotowano także większą aktywność mózgową w obszarze kory przedczołowej, odpowiedzialnej za przyswajanie informacji.   

"Dual n-back" jest testem pamięci, w przypadku którego respondenci mają za zadanie zapamiętać jak największą liczbę stale zmieniających się sygnałów wizualnych oraz dźwiękowych. Użytkownikom korzystającym z rzeczonej metody prezentowane były migające kwadraty oraz wypowiadane były losowe litery alfabetu. Musieli oni określić, czy zarówno litera jak i ułożenie kwadratów były identyczne jak podczas poprzedniej rundy. Wraz z upływem czasu zwiększał się poziom trudności, a więc respondenci musieli porównać układ kwadratów oraz wypowiadane litery z tymi prezentowanymi im dwie, trzy lub nawet cztery rundy wcześniej.

 

Drugi z testów, noszący nazwę "complex span," również bazował na zapamiętywaniu sekwencji sygnałów różnego rodzaju. Pomiędzy kolejnymi sygnałami użytkownikowi prezentowano jednakże stymulant rozpraszający, co sprawiało, że musiał on stale aktualizować w myślach listę sygnałów określonych przez badaczy jako istotne.

 

Wyniki eksperymentu wskazują, że metoda "dual n-back" legitymowała się wyższą skutecznością jeżeli chodzi o trening pamięci roboczej. Jest ona niezwykle istotna zarówno w pracy jak i w szkole, kiedy to nasz mózg nie może polegać na już posiadanej wiedzy, a zapamiętać musi nowe informacje. Rezultaty eksperymentu omówiła Susan Courtney, współautorka badania, neurolog oraz profesor nauk psychologicznych.

 

"Okazuje się, że omawiane narzędzie faktycznie wpływa na sposób funkcjonowania mózgu" powiedziała Courtney. "Stymuluje ono bowiem korę przedczołową, dzięki czemu mózg jest w stanie szybciej rozwiązywać problemy kognitywne w czasie rzeczywistym."

 

Zdaniem naukowców, badania uzupełniające powinny odpowiedzieć na pytanie dlaczego to właśnie technika "dual n-back" tak korzystnie wpływa na pamięć roboczą. Pragną oni bowiem, by narzędzie to zostało ulepszone w stopniu umożliwiającym jego dystrybucję jako produktu komercyjnego lub techniki legitymującej się wysoką skutecznością w połączeniu z innymi metodami zwiększania wydolności mózgu.

 

"Udowodniliśmy, że intensywne ćwiczenia zwiększają efektywność pracy mózgu, jednakże w dalszym ciągu nie wiemy dlaczego tak się dzieje." podsumowała Courtney. "Nie możemy przygotować gry komputerowej na bazie nadmienionego narzędzia i założyć, że poprawi ona sprawność mózgu wszystkich zainteresowanych. Musimy zrozumieć podłoże takiego stanu rzeczy."

 

Współautorami badania byli Serban Negoita, były student Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, który to pracuje obecnie jako koordynator naukowych programów medycznych oraz Joshua B. Ewen, neurolog współpracujący z Uniwersytetem Johnsa Hopkinsa i Instytutem Kennedy Krieger.  

 

Badanie współfinansowano ze grantów Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (numery referencyjne grantów: R01 MH082957 i K23 NS073626).

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑