Niektóre pozycje jogi szkodzą osobom cierpiącym na jaskrę

Dodaj do ulubionych

Niektóre pozycje jogi są niewskazane dla osób z jaskrą. Pacjenci cierpiący na jaskrę mogą doświadczać wzrostu ciśnienia w gałce ocznej na skutek wykonywania niektórych pozycji gimnastycznych wchodzacych w skład jogi (zwłaszcza tych, w przypadku których głowa pochylona jest ku dołowi).  

Pozycje jogi a jaskra

Fakt, iż wykonywanie niektórych z pozycji typowych dla jogi może szkodzić pacjentom cierpiącym na jaskrę podkreślono w jednym z artykułów opublikowanym w magazynie PLOS ONE przez badaczy z nowojorskiego Szpitala Chorób Wzroku oraz Słuchu (NYEE).

Jaskra jest głównym z powodów ślepoty w Stanach Zjednoczonych. Może ona także drastycznie wpłynąć na jakość życia pacjentów cierpiących na problemy ze wzrokiem. Uszkodzenie nerwu wzrokowego u pacjentów następuje najczęściej z powodu wzrostu ciśnienia płynu znajdującego się wewnątrz oka. Zwiększone ciśnienie wewnątrz gałki ocznej (IOP) stanowi najczęstszy czynnik ryzyka zachorowania na jaskrę. Co ciekawe, jego leczenie znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju choroby.  

Ćwiczenia oporowe i pozycje z głową w dole

"Mimo, że zwyczajowo zachęcamy naszych pacjentów, by prowadzili aktywny tryb życia, wykonywanie niektórych ćwiczeń, takich jak pompki czy podnoszenie ciężarów jest niewskazane dla osób z jaskrą. Mogą one bowiem zwiększać ciśnienie płynu wewnątrz gałki ocznej oraz w rezultacie - uszkodzić nerw wzrokowy" powiedział Robert Ritch, doktor medycyny oraz dyrektor Oddziału Leczenia Jaskry szpitala NYEE. "Wyniki badania pozwolą także lekarzom dokładniej informować pacjentów o ryzyku płynącym z wykonywania ćwiczeń gimnastycznych wymagających znacznego pochylenia głowy."

Pozostałe pozycje objęte badaniami

Badania oraz analizy prowadzone wcześniej skupiały się wyłącznie na ryzyku przyjmowania pozycji wymuszających stanie na głowie. Okazało się bowiem, iż zwiększają one ciśnienie wewnątrz gałki ocznej dwukrotnie. W ramach obecnego eksperymentu, badacze poprosili osoby nieskarżące się na jakiekolwiek problemy ze wzrokiem oraz pacjentów cierpiących na jaskrę o wykonanie kilku pozycji gimnastycznych, włączając w to wykrok z pochyleniem do przodu, skłon w przód, opieranie nóg o ścianę oraz tak zwaną „świecę”. Określali oni ciśnienie wewnątrz gałki ocznej respondentów po zajęciu pozycji siedzącej, zaraz po wykonaniu ćwiczenia, po dwóch minutach jego wykonywania oraz po 10 minutach odpoczynku w pozycji siedzącej. 

Zarówno u zdrowych jak i cierpiących na jaskrę respondentów odnotowano podwyższone IOP po wykonaniu wszystkich poddawanych analizie pozycji – najbardziej niekorzystną z nich okazał się wykrok z pochyleniem do przodu. Co istotne, nawet po dziesięciu minutach od zakończenia ćwiczenia, ciśnienie w dalszym ciągu było zauważalnie podwyższone.  

 "Mimo, iż nasze badanie nie wykazało wysoce istotnych różnic w poziomie IOP u pacjentów cierpiących na jaskrę oraz u przedstawicieli grupy kontrolnej, uważamy, że konieczne jest przeprowadzenie badań uzupełniających na większej grupie respondentów oraz przy zwiększonym zestawie ćwiczeń" powiedziała autorka badania Jessica Jasien, przedstawicielka Oddziału Leczenia Jaskry szpitala NYEE. "Udało się nam ustalić, iż podwyższony wskaźnik IOP jest jednym z najczęstszych czynników ryzyka uszkodzenia nerwu wzrokowego. Pacjenci cierpiący na jaskrę powinni poprosić o modyfikację lub usunięcie z programu ćwiczeń niektórych pozycji gimnastycznych, szczególnie tych, które mogą negatywnie wpłynąć na ich zmysłu wzroku."

 Zespół naukowców podkreślił także wagę regularnego informowania pacjentów cierpiących na jaskrę o wszelkich korzyściach oraz zagrożeniach wynikających z uprawiania aktywności fizycznej, jak również o czynnikach mogących wpływać na rozwój choroby – między innymi takich jak dieta, przyjęty styl życia oraz inne problemy zdrowotne (m.in. cukrzyca). 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑