Zestaw ćwiczeń w butelce? Tak może wyglądać niedaleka przyszłość!

Dodaj do ulubionych

Podczas jednego z eksperymentów odkryto około 1000 reakcji molekularnych zachodzących w organizmie podczas ćwiczenia. Otwiera to specjalistom drogę do opracowania leków farmakologicznych oferujących takie same korzyści jakie niesie za sobą regularna aktywność fizyczna.  

Leki takie mogą niedługo wejść do produkcji dzięki przełomowemu badaniu przeprowadzonemu przez pracowników Centrum Charlesa Perkinsa stanowiącego integralną część Uniwersytetu w Sydney. 

Wyniki eksperymentu, opublikowane w magazynie Cell Metabolism, prezentują występowanie około tysiąca zmian molekularnych zachodzących w mięśniach podczas ćwiczeń. Badanie to stanowi też pierwsze na świecie kompendium korzyści osiąganych dzięki ćwiczeniom. 

 "Aktywność fizyczna jest najefektywniejszą metodą leczenia wielu chorób, takich jak cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia, czy choroby neurologiczne” powiedział profesor David James, przewodniczący katedry Systemów Metabolicznych Centrum Charlesa Perkinsa oraz kierownik grupy odpowiedzialnej za przeprowadzone badanie.  

 "Niemniej jednak, dla wielu pacjentów leczenie poprzez aktywność fizyczną nie jest możliwe. Oznacza to konieczność opracowania medykamentów, które przynosiłyby podobne korzyści jak ćwiczenia."

Badacze Uniwersytetu w Sydney, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Kopenhadze (Dania) przeanalizowali materiał biologiczny mięśni prążkowanych pobranych od czterech nieuprawiających regularnie sportu zdrowych mężczyzn po 10 minutach uprawiania ćwiczeń o wysokiej intensywności. Przy wykorzystaniu techniki określanej mianem spektrometrii masowej przeanalizowano proces zwany fozforylacją białka. Współautor eksperymentu, doktor Dr Benjamin Parker odkrył, że krótkie, intensywne ćwiczenia powodują ponad 1000 zmian w strukturze mięśni.  

Większość oferowanych obecnie leków działa na poszczególne molekuły organizmu. Dzięki otrzymanym wynikom udało się ustalić, że lek, który miałby za zadanie prowadzić do osiągania efektów zbliżonych do tych uzyskiwanych dzięki treningowi musiałby działać na wiele molekuł jednocześnie.  

Większość zaobserwowanych zmian nie była wcześniej łączona bezpośrednio z ćwiczeniami. Co więcej, w większości analiz naukowych skupiano się wyłącznie na niewielkiej ilości zachodzących w strukturze mięśniowej zmian. 

"Aktywność fizyczna prowadzi do złożonych, kaskadowych zmian w mięśniach. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w kontrolowaniu metabolizmu energetycznego oraz poziomu insuliny". Do takiego wniosku doszedł współautor, doktor Nolan Hoffman , pracownik Centrum Charlesa Perkinsa oraz Wydziału Nauk Ścisłych. 

"Mimo, iż naukowcy od dłuższego czasu podejrzewali, że ćwiczenia prowadzą do zachodzenia w organizmie ludzkim serii skomplikowanych zmian, obecnie przeprowadzone badanie było pierwszym dzięki któremu byliśmy w stanie dokładnie określić jakie procesy mają wtedy miejsce.

Jest to ogromny przełom w naszej dziedzinie, jako że pozyskane informacje umożliwią naukowcom opracowywanie leków mających na celu stymulowanie korzystnych przemian zachodzących obecnie dzięki uprawianiu aktywności fizycznej” powiedział doktor Hoffman.

Dążąc do rzeczonego celu, badacze wyszczególnili z zaobserwowanych zmian zestaw tych najbardziej korzystnych na drodze analizy matematycznej oraz inżynieryjnej. 

"Większość tradycyjnych leków działa na poszczególne molekuły. Dzięki opracowanemu schematowi zmian mięśniowych udało nam się dowieść, że jakikolwiek lek, który miałby na celu imitację efektów wysiłku fizycznego oddziaływać powinien na rozliczne molekuły jednocześnie. Uważamy, że zebrane dane stanowią wstęp do opracowania preparatów zbliżonych w działaniu do ćwiczeń fizycznych." Powiedział profesor James.

"Zgromadzone dane jasno wskazują wysoką złożoność procesu. Opracowane leki będą musiały również wykazywać się wielopoziomowością działania. Dzięki naszemu badaniu naukowcy będą w stanie stworzyć podwaliny pod tego typu medykamenty."

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑