Stretching - Ćwiczenie domowe na rozciąganie mięśnia gruszkowatego

Dodaj do ulubionych

Rwa kulszowa

Uwięźnięty nerw kulszowy spowodować może wiele wrażeń czuciowych wzdłuż mięśni kulszowo - goleniowych i podudzia, często ból odczuwany jest również na wysokości stopy.

Najczęstszą przyczyną która nie jest zdiagnozowana prawidłowo są napięte mięśnie w miednicy. W tym przypadku masaż oraz ćwiczenia mogą przynieść długotrwały pozytywny efekt.

Zespół mięśnia gruszkowatego 

Czasami nerw kulszowy zostaje uciśnięty przez napięte mięśnie w miednicy, ale nie w miejscu wyjścia swoich korzeni. Ten stan objawowy nazwany został "zespołem mięśnia gruszkowatego" z tego powodu że to właśnie napięty mięsień gruszkowaty przyczynia się do objawów rwy kulszowej. Poniżej  ćwiczenie rozciągające mięsień gruszkowaty i głębokie rotatory zewnętrzne biodra. 

Jak rozciągnąć mięsień gruszkowaty i głębokie rotatory zewnętrzne biodra

Pacjent leży na wznak z kończyną dolną zgiętą w kolanie, a terapeuta kładzie rękę odgłowową na KBPG i bocznej części grzebienia biodrowego. Ręką doogonową, trzymającą zgięte kolano, wykonuje się zgięcie uda do kąta 60% stopni. W takim położeniu mięsień gruszkowaty działa jako czysty odwodziciel uda. Poniżej 60% stopni powoduje on również rotację zewnętrzną uda, powyżej zaś 60 stopni rotację wewnętrzną. W takim ustawieniu wykonuje się przywiedzenie uda, kontrolując odgłowową ręką pojawiającą się rotację przyśrodkową kości miednicznej. Do rozciągnięcia maksymalne rozciągliwości mięśnia gruszkowatego dochodzi wówczas, gdy wyczuwa się przyśrodkową rotację kości miednicznej i choć dalsze przywodzenie uda jest możliwe, to jest ona skutkiem powyższego ruchu kości miednicznej. Jeśli zgięcie uda jest większe od 60 stopni, to do pełnego rozciągnięcia mięśnia gruszkowatego konieczna jest rotacja zewnętrzna uda. Tu zwracam szczególną uwagę na technikę wykonywania ćwiczenia w czasie zajęć fitness, klienci mają przyciągać nogi jak najbliżej klatki, to duży błąd.

Ćwiczenie domowe na rozciąganie mięśnia gruszkowatego i głębokich mięśni rotujących udo na zewnątrz

 

 

 

Autor: Anna Ścisłowska

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑