Chcesz poprawić swoją pamięć? Zacznij trening cztery godziny później!

Dodaj do ulubionych

Wyniki przeprowadzonego niedawno badania wskazują, że aby poprawić pamięć i lepiej utrwalić informacje, należy rozpocząć trening cztery godziny później niż zwykle. Rezultaty eksperymentu opublikowane w wydaniu magazynu Current Biology z 16 czerwca dowodzą, iż wysiłek fizyczny po nauce poprawia pamięć oraz zdolność przyswajania informacji, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy aktywność ma miejsce w określonym czasie i nie następuje bezpośrednio po wysiłku umysłowym.  

"Udało nam się uzyskać dowód potwierdzający tezę, iż możliwe jest zwiększenie wydajności mózgu poprzez ćwiczenia fizyczne" powiedział Guillén Fernández z Instytutu Donders przy Uniwersytecie Medycznym Radboud w Holandii.  

W ramach najnowszego badania, Fernández wraz z Eelco van Dongenenem i innymi naukowcami przetestowali wypływ wyizolowanej sesji treningowej na zdolność zapamiętywania oraz pamięć długotrwałą. Siedemdziesięciu dwóch uczestników badania poproszono o zapamiętanie możliwie największej ilości z 90. par zdjęć oraz nazw lokacji w okresie 40 minut, po czym losowo przypisano ich do jednej z trzech grup. Jedna z nich wykonywała ćwiczenia od razu, druga trenowała cztery godziny później, natomiast przedstawiciele trzeciej nie wykonywali jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Sesja treningowa obejmowała 35. minutowy trening interwałowy na rowerku treningowym o intensywności nieprzekraczającej 80. procent tętna badanych. 48 godzin później miał miejsce test mający na celu sprawdzenie, ile zestawów respondenci zapamiętali prawidłowo. Podczas testu mózgi badanych poddano analizie na drodze rezonansu magnetycznego (MRI).

Naukowcy zauważyli, że osoby uprawiające aktywność fizyczną cztery godziny po sesji zapamiętywania zestawów osiągnęły lepsze wyniki niż respondenci, którzy wysiłek fizyczny wykonali od razu lub nie podjęli jakiejkolwiek aktywności ruchowej. Obrazy mózgu wykazały także, że ćwiczenia wykonywane po czterech godzinach ściśle związane były z podwyższoną wydajnością hipokampu odpowiedzialnego za uczenie się oraz zapamiętywanie.  

"Uzyskane wyniki wskazują, że odpowiedni czas wykonywania ćwiczeń może pozytywnie wpłynąć na pamięć długotrwałą. Pokazują one także jak istotną rolę odgrywają ćwiczenia w poprawie wyników edukacyjnych" podsumowali naukowcy.

Na chwilę obecną nie wiadomo dlaczego oraz w jaki sposób ćwiczenia wykonywane po nadmienionym okresie czasu miały najlepszy wpływ na pamięć respondentów. Niemniej jednak, badania laboratoryjne prowadzone na zwierzętach każą sądzić, że katecholaminy - związki chemiczne obecne w organizmie, wśród których wyróżnić można dopaminę czy noradrenalinę - poprawiają zdolność zapamiętywania. Jednym ze sposobów zwiększenia ich ilości jest uprawianie aktywności fizycznej.  

Fernández powiedział, że jego zespół przeprowadzi w najbliższym czasie test o podobnej specyfice celem szczegółowego określenia wpływu treningu na umiejętność zapamiętywania informacji.  

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑