Intensywny trening zaburza możliwości regeneracyjne organizmu

Dodaj do ulubionych

Intensywny trening ma wpływ na jakość snu, wydajność oraz nastrój atletów. Istotną rolę odgrywają również dostarczane węglowodany. Odpowiednia ilość snu jest istotnym elementem programu treningowego profesjonalnych sportowców. Wyniki badania opublikowane na łamach Magazynu Nauk Sportowych pokazują jednakże, że intensywny trening może zaburzać możliwości regeneracyjne organizmu.

Trening a zaburzenia snu

Zbyt wysoka intensywność treningu prowadzić może do zaburzeń snu, naukowcy z Uniwersytetu Loughborough przenalizowali efekty dwóch dziewięciodniowych sesji o wysokim obciążeniu na samopoczucie 13 profesjonalnych kolaży. Naukowcy przeanalizowali samopoczucie, jakość snu oraz wydolność ogólną przed, podczas oraz po zakończeniu ćwiczeń. Postanowiono także podjąć próbę określenia czy dieta może minimalizować zaburzenia snu. W tym celu atletom podawano podczas dnia wysokie oraz umiarkowane ilości węglowodanów bez informowania ich o otrzymywanej danego dnia dawce. 

S.C. Killer oraz jej współpracownicy odkryli, że nawet dziewięciodniowy intensywny trening doprowadzić może do poważnych oraz progresywnych wahań jakości snu. Zauważyli oni także, że nastrój sportowców oraz wydolność podczas wykonywania aktywności fizycznej ulegały pogorszeniu w kolejnych fazach badania.

Co ciekawe, z wyników eksperymentu wynika, iż po treningu kolaże spędzali więcej czasu w łóżku – wskazuje to, iż byli oni faktycznie zmęczeni. Niemniej jednak, dłuższy czas spożytkowany na odpoczynek nie przełożył się na faktyczną długość snu. Badacze zaobserwowali, że wydajność snu uległa po intensywnym treningu znacznemu pogorszeniu. Wielu kolaży budziło się w nocy o wiele częściej. Zgłaszali oni także gorsze samopoczucie ogólne, występowanie skurczów mięśni, zmęczenia, symptomów depresyjnych oraz większe niż typowo zdenerwowanie.  

Znaczenie węglowodanów

Udało się ustalić, iż dostarczane z pożywieniem węglowodany częściowo zredukowały efekty intensywnej aktywności fizycznej. Osoby przyjmujące ich średnią dawkę spały przez dłuższy okres czasu oraz rzadziej budziły się w nocy. Fakt ten mógł być jednak spowodowany większym zmęczeniem oraz koniecznością dłuższej regeneracji przy takiej diecie.  

Badanie podkreśla istotę kluczową rolę snu jako formy wypoczynku oraz unaocznia wpływ intensywnego treningu na możliwości regeneracyjne organizmu.  

Jak podkreślają autorzy: "Efektywny trening oprzeć należy na krótkim wysiłku fizycznym o wysokiej intensywności po którym następuje odpowiednio długi okres odpoczynku. Schemat taki przekłada się na zwiększenie wydolności ciała oraz przyrost masy mięśniowej. W przypadku nadmiernie intensywnych ćwiczeń połączonych z niewystarczającą regeneracją, wydajność naszego ciała ulec może dramatycznemu pogorszeniu."

 

Eksperyment pokazał dodatkowo jak ważne jest uwzględnienie okresów regeneracyjnych w planie treningowym. Po wykonaniu zestawu intensywnych ćwiczeń zbawienna okazać się może nawet krótka drzemka.  

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑