Dieta niskotłuszczowa czy dieta niskowęglowodanowa, która odchudza lepiej i czy odchudza??!

Dodaj do ulubionych

Dieta niskotłuszczowa  odchudza lepiej niż dieta niskowęglowodanowa. Wyniki badania przeprowadzonego przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia pozwala odpowiedzieć na zadawane już od dosyć dawna pytanie o wpływ usunięcia z diety węglowodanów i tłuszczów na zmiany w ogólnej masie ciała. W artykule opublikowanym 13 sierpnia w magazynie Cell Metabolism, naukowcy udowodnili, że - w przeciwieństwie do powszechnych przekonań - ograniczenie spożywanych z pokarmem tłuszczów doprowadzało do zmniejszenia wagi ciała w stopniu większym niż miało to miejsce po redukcji węglowodanów. Niemniej jednak, dieta uboga w drugi z nadmienionych składników redukuje poziom insuliny oraz przyspiesza spalanie tłuszczu. 

Począwszy od roku 2003, Kevin Hall, doktor fizyki Instytutu Badań nad Cukrzycą oraz Chorobami Układu Trawienia i Nerek, analizował dane pacjentów gromadzone przez wiele poprzednich dekad celem stworzenia modelu matematycznego wyjaśniającego w jaki sposób różne składniki odżywcze wpływają na pracę ludzkiego metabolizmu oraz wagę ciała. 

Dieta o niskiej zawartości tłuszczu i węglowodanów a wpływ na odchudzanie

Promocja diet odchudzających o niskiej zawartości tłuszczów lub węglowodanów  jako najkorzystniejsze w redukcji masy ciała nie dziwi nikogo. Jednak mimo wysuwania niejednokrotnie śmiałych hipotez o korzystnym wpływie redukcji tłuszczów oraz węglowodanów na masę ciała, nie przeprowadzono jakichkolwiek badań określających czym mogłoby poskutkować całkowite wyeliminowanie z diety jednego składnika przy jednoczesnym dalszym dostarczaniu organizmowi drugiego z nich. Symulacje wspomnianego naukowca wskazały, że dieta uboga w węglowodany prowadzi do zmian w ilości spalanego tłuszczu, podczas gdy żywienie polegające na usunięciu z diety tłuszczów prowadzi do ogólnej utraty wagi ciała. Potrzebne jednak były dane potwierdzające te spostrzeżenia. 

 "Wiele osób wygłasza bardzo odważne opinie na temat odchudzania, jednakże niejednokrotnie brakuje im naukowych danych, którymi poparliby te przekonania" Powiedział Hall. "Moim zadaniem było dokładne przeanalizowanie teorii, jakoby ograniczenie węglowodanów w diecie pozwalało na skuteczną redukcję wagi ciała. Mit taki funkcjonuje bowiem w społeczeństwie i niejednokrotnie wpływa na sposób opracowywania przez wiele osób harmonogramu diety." 

Wpływ żywienia na wagę ciała - tłuszcze i węglowodany

Badanie wpływu specyficznego żywienia na wagę ciała może niekiedy zostać utrudnione faktycznymi przyzwyczajeniami żywieniowymi badanych. Mogą oni nie stosować się do planów dietetycznych, nieprawidłowo porcjować dawki oraz nie udzielać prawidłowych odpowiedzi w badaniach laboratoryjnych. Aby uniknąć tego problemu, Hall oraz jego współpracownicy umieścili na jednym z oddziałów szpitalnych 19 dorosłych respondentów. Badano ich w dwóch dwutygodniowych okresach, podczas których ilość podawanej żywności była dokładnie monitorowana oraz kontrolowana. 

Aby maksymalnie ułatwić obliczenia, dwa rzeczne okresy stanowiły ekstrema na żywieniowej skali. Podczas pierwszego z nich 30 % dostarczanych kalorii zredukowano poprzez ograniczenie ilości węglowodanów, natomiast ilość podawanych z jedzeniem tłuszczów pozostała identyczna. Ilości podawanych składników odwrócono w drugim okresie. Każdego dnia badacze sprawdzali ile tłuszczu spożył badany a następnie  ile go spalił. Dane te posłużyły do obliczenia tempa utraty wagi. 

Pod koniec drugiego z okresów przeprowadzono analizę ogólną, która to wykazała, iż opracowany model matematyczny okazał się słuszny. Utrata tkanki tłuszczowej poprzez redukcję tłuszczu była wyższa niż po ograniczeniu spożycia węglowodanów, mimo iż w drugim z przypadków tłuszcz spalany był szybciej. Warto nadmienić jednak, iż w dłuższych okresach czasu model zakłada, że ciało badanego będzie dążyło do minimalizacji różnic w poziomie kalorii występujących pomiędzy programami żywnościowymi, nawet jeżeli te ostatnie znacznie odróżniać będzie od siebie ilość dostarczanego tłuszczu i węglowodanów.

 "Niejednokrotnie mówi się, że wszystkie spożywane kalorie są jednakowe. Malkontenci twierdzą jednak, iż kalorie pozyskiwane poprzez spożywanie węglowodanów są szczególnie tuczące, a więc ich ograniczenie prowadzić mogłoby do większej utraty wagi ciała. Nasze badanie wykazało, że kalorie różnią się od siebie pod kątem dostarczanej dawki energii. Ciało stara się jednak te różnice minimalizować." powiedział Hall. 

 

Naukowiec przestrzega jednakże przed wyciąganiem z podanych wyników badań zbyt daleko idących wniosków. Celem badania było określenie wpływu ograniczenia ilości kalorii pochodzących z tłuszczów oraz węglowodanów na ludzkie ciało. Co więcej, zakres badania ograniczony był do wyłącznie 19 badanych, a jego rozszerzenie mogłoby doprowadzić do uzyskania innych wyników. Niemniej jednak, w eksperyment legitymuje się wysoką istotnością statystyczne. Zauważyć należy też, że dieta której przestrzegali badani nie była w żadnym stopniu zbliżona do tradycyjnego żywienia i trudno byłoby na niej oprzeć długotrwały harmonogram żywieniowy. 

 

"Staramy się prowadzić dokładne badania nad metabolizmem ludzkim, by na podstawie rzeczonych analiz opracować precyzyjniejsze zalecenia dotyczące diety. Obecnie jednak występuje rozdźwięk pomiędzy zrozumieniem zależności a opracowaniem programu, który umożliwiałby regularną utratę wagi bez efektu jo-jo." 

 

Hall stwierdził, że na chwilę obecną najlepszą dietą jest ta, której jesteśmy w stanie dotrzymać. Jego dalsze badania zorientowane będą na wpływ redukcji węglowodanów oraz tłuszczów na dopaminergiczny układu nagrody znajdujący w mózgu oraz jego reakcję na stymulanty żywnościowe. Hall ma nadzieję, że wyniki pozwolą mu ustalić dlaczego różne osoby w różny sposób reagują na określone diety. 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑