Czujesz się zbyt gruba lub nadmiernie chuda? Przyczyną tego faktu mogą być geny!

Dodaj do ulubionych

Badania nad dziedziczeniem genów dowodzą, że sposób postrzegania własnej wagi jest powiązany z naszym profilem genetycznym

Czujesz się zbyt gruba lub nadmiernie chuda? Przyczyną tego faktu mogą być twoje geny…zwłaszcza jeżeli jesteś kobietą!

Jeżeli uważasz się za nadmiernie puszystą lub zbyt chudą, za ocenę własnej wagi cała mogą być odpowiedzialne odziedziczone geny. Spostrzeżeniami takimi podzielili się z opinią publiczną pracownicy Uniwersytetu Colorado w Boulder

"Nasze badanie pokazuje, że geny wpływać mogą na sposób w jaki postrzegamy własną wagę" powiedział doktorant uniwersytetu, Robbee Wedow, główny autor badania. "Zauważyliśmy tez, że sytuacja ta ma miejsce częściej u kobiet niż u mężczyzn."

W ramach badania analizie poddano dziedziczność subiektywnego postrzegania masy ciała oraz jej wahania względem genów i środowiska. Naukowcy zastosowali skalę, której punktami granicznymi były wartości 0 oraz 1, gdzie 0 wskazywało, że geny nie mają wpływu na postrzeganą przez respondenta wagę ciała, natomiast 1 – że są one w pełni odpowiedzialne za jej ocenę.   

Rezultaty eksperymentu wskazały, że średnio subiektywne postrzeganie własnej masy ciała oscyluje na poziomie 0,47. Informacje takie podał Wedow, który – podobnie jak współautor badania, Jason Boardman - jest doktorantem Wydziału Socjologii oraz członkiem Instytutu Nauk Behawioralnych.  

"Dokonane obliczenia pozwoliły nam określić, że ocena własnej wagi może być uzależniona od czynników genetycznych." przyznał Wedow.

Wyniki badania opublikowano niedawno w cyfrowej wersji magazynu Social Science & Medicine. Zespół naukowców wykorzystał dane pochodzące z bazy Krajowego Długoterminowego Badania Stanu Zdrowia Osób Dorosłych, w ramach którego analizie poddano 20 tysięcy respondentów, w tym wiele par bliźniąt. Badani przeszli szczegółowe badania medyczne w roku 1994. Ich stan zdrowia oceniono ponownie podczas wizyt domowych w roku 2008.   

Pierwszym z działań podjętych w ramach opisywanego w niniejszym artykule eksperymentu było obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) lub też stosunku wagi do wzrostu każdej z osób badanych. Następnie respondentów zapytano jak oceniają swoją wagę. Dostępnymi wariantami odpowiedzi były: “duża niedowaga”, “lekka niedowaga”, “właściwa waga”, “lekka nadwaga” oraz “duża nadwaga”.

W ramach badania przyjrzano się przede wszystkim odpowiedziom udzielanym przez pary bliźniąt celem określenia ewentualnych predyspozycji genetycznych. Zestawiono ze sobą odpowiedzi udzielone przez 700 par bliźniąt. Były to bliźnięta zarówno jedno- jak i dwujajowe obydwojga płci.

Boardman stwierdził, że zarówno przeprowadzone badanie jak i eksperymenty jemu podobne są niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko pojętej medycyny. Dodał, że ocena ogólnego stanu zdrowia stanowi doskonały wyznacznik śmiertelności wśród osób dorosłych. Rozliczne testy dowiodły, że samodzielnie wypełniane kwestionariusze są równie dokładne jak te wypełniane pod nadzorem specjalistów.  

"Subiektywne postrzeganie własnego stanu zdrowia jest aspektem pozwalającym specjalistom z dużą dokładnością oszacować śmiertelność respondentów" powiedział Boardman. "Zauważamy także, że osoby charakteryzujące się niższą skłonnością do zmiany oceny własnej wagi wykazują mniejsze chęci do podjęcia działań mających na celu poprawę własnego stanu zdrowia."

Eksperci podkreślili, że nawet jeżeli niektóre ludzkie zachowania czy cechy warunkowane są genami, to otoczenie oraz samodzielne podejmowane wybory odgrywają najistotniejszą rolę jeżeli chodzi o stan zdrowia osób badanych.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑