Dlaczego spożywanie posiłków o niewłaściwej porze dnia powoduje tycie

Dodaj do ulubionych

Spożywanie posiłków o niewłaściwej porze dnia powoduje tycie

Zastosowanie nowego, wysoce precyzyjnego systemu karmienia myszy laboratoryjnych pozwoliło dowieść, że pora spożywania posiłku ma znacznie większy wpływ na wagę ciała niż ilość przyjętych z pożywieniem kalorii.

 

Myszy, wobec których zastosowano niskokaloryczny plan żywieniowy i które przyjmowały posiłki o właściwych porach były jedynymi, u których zauważono redukcję wagi. Ilość tkanki tłuszczowej uległa w ich przypadku zmniejszeniu, mimo, że przyjmowały one identyczne ilości pokarmu jak zwierzęta z pozostałych czterech grup. Powyższe informacje podali eksperci z Centrum Medycznego UT Southwestern.

 

"Nasze eksperyment wskazuje, że dieta charakteryzuje się wysoką efektywnością wyłącznie wtedy, gdy kalorie przyjmowane są w odpowiednich porach dnia. Zauważyliśmy także, że jeżeli pokarm przyjmowany jest w niewłaściwym czasie, może nie zajść zjawisko redukcji wagi, nawet pomimo ograniczenia ilości dostarczanych kalorii" stwierdził Joseph S. Takahashi, szef wydziału neurologicznego Instytutu im. Petera O'Donnella oraz badacz zatrudniony w Instytucie Medycznym im. Howarda Hughesa.  

 

Dzięki wykorzystaniu wysoce zaawansowanych czujników oraz zautomatyzowanego sprzętu do karmienia, naukowcom udało się opracować system pozwalający dokładnie analizować wpływ diety charakteryzującej się ograniczoną ilością kalorii na żywotność zwierząt.  

 

W swojej publikacji, która to ukazała się w magazynie Cell Metabolism, naukowcy poinformowali, iż myszy wobec których zastosowano dietę spożywały pokarm wyłącznie w ściśle określonych, krótkich okresach czasu i były wysoce aktywne podczas dnia. Zgromadzone dane pozwoliły też zidentyfikować wcześniej nieznane korelacje pomiędzy żywieniem, metabolizmem i schematami zachowania.  

 

"Od wielu lat naukowcy wiedzieli, iż ograniczenie ilości przyjmowanych kalorii znacznie przedłuża żywotność zwierząt, jednakże tego typu badania niezwykle trudno było przeprowadzić, jako że wymagały one stosowania schematów ręcznego karmienia trwającego wiele długich tygodni lub nawet miesięcy. Z uwagi na ten fakt, do wyników badań mogły wkraść się pewne nieścisłości, jak na przykład karmienie zwierząt w prawidłowy sposób wyłącznie w dni robocze" powiedział Doktor Takahashi, szef wydziału neurologicznego Centrum im. Loyda B. Sandsa.

 

Naukowcy uważają, że czas przyjmowania pokarmu nie tylko wpływa na wagę, ale i reguluje wewnętrzny zegar dobowy oraz może prowadzić do zmiany przyzwyczajeń żywieniowych przyczyniających się z kolei do wydłużenia lub skrócenia żywotności ssaków. Naukowcy odnieśli się do tej kwestii analizując cykle aktywności dziennej/nocnej zwierząt karmionych o różnych porach.  

 

Dwom grupom zwierząt pokarm podawano o nieprawidłowych porach dnia – przedstawicielom jednej z grup ilość dostarczonych kalorii ograniczono o 30 procent, natomiast zwierzęta z drugiej grupy miały nielimitowany dostęp do pokarmu na przestrzeni całego dnia – u obydwu grup zauważono nadmierną aktywność w nocy, co wskazywało prawdopodobnego występowania zaburzeń snu.  

 

Jest to spostrzeżenie niezwykle istotne, mogące  mieć wpływ na sposób prowadzenia dalszych badań. Warto nadmienić, że w ramach wielu eksperymentów stosowany jest schemat karmienia zwierząt wyłącznie za dnia – jest on nienaturalny dla myszy prowadzących nocny tryb życia. Nieuznanie faktu wpływu okresu, w którym gryzoniom podawane jest jedzenie na ich aktywność i wagę ogólną może zaburzyć wiarygodność uzyskanych rezultatów, głównie poprzez występowanie czynników ukrytych, takich jak brak wystarczającej ilości snu czy też zmiana sposobu funkcjonowania biologicznego zegara dobowego.  

Doktor Takahashi stwierdził, że automatyczny system opracowany na potrzeby prowadzonego badania pomógł zespołowi naukowców zminimalizować wpływ zmiennych, które to mogły zmniejszać wiarygodność poprzednich testów. Udało się między innymi znormalizować czas przyjmowania pokarmu oraz jego ilość.

 

"Mimo, że wspomniane czynniki są ze wszech miar istotne, ich modyfikowanie było jeszcze do niedawna dosyć skomplikowane. Nasz zautomatyzowany system, który to może zostać zastosowany nawet w przypadku badań długoterminowych zakrojonych na szeroką skalę, znacznie ułatwia badanie mechanizmów przyczyniających się do zwiększenia długowieczności ssaków oraz umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy to właśnie redukcja kalorii czy też może czas przyjmowania pokarmu wpływa na długość życia" podsumował Takahashi.

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑