Czego nie można jeść karmiąc piersią? Karmienie piersią dieta i styl życia.

Dodaj do ulubionych

Czego nie można jeść karmiąc piersią - Karmienie piersią dieta i styl życia ma bezpośredni wpływ na organizm dziecka.. Matka karmiąc piersią nie może jeść żywności wysoko przetworzonej, powinna unikać alergenów, dbając jednocześnie o zdrowy tryb życia. Krytycy twierdzą, że mleko matki może zawierać czynniki szkodliwe, m.in. ksenobiotyki, które mogą wywołać u dziecka wyprysk i dlatego stanowią czynnik ryzyka.

Czego nie można jeść karmiąc piersią - Czynniki oddziaływające na organizm dziecka.

Matki karmiące piersią powinny zdawać sobie sprawę z tego, iż należy dążyć do minimalizowania stężenia i obecności czynników szkodliwych w mleku. Najbardziej szkodliwe składniki mleka pochodzą od spożytych przez matkę produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak tłuszcze (produkty mleczne i oleje jadalne), dlatego bogata w mięso dieta powinna być ograniczona w czasie ciąży i karmienia piersią.

Dużą rolę odgrywa palenie tytoniu i picie alkoholu, przyjmowanie używek oraz kontakt z pestycydami. Sczególnie zagrożone są dzieci kobiet, które:

- palą papierosy;

- w miejscu parcy lub w domu stykają się ze szkodliwymi bioakumulującymi się substancjami;

- w okresie karmienia piersią odnotowują znaczny przyrost masy ciała (czynniki szkodliwe są najczęściej lipofilne i gromadzą się w tkance tłuszczowej);

- spożywają duże ilości tłuszczów zwierzęcych.

Czynniki obojętne w mleku matki

Do czynników, które nie mają wpływu na organizm dziecka, zalicza się:

- wiek matki (mino że z wiekiem wzrasta narażenie na kumulację czynników szkodliwych),

- liczbę dzieci (dziecko pierworodne ma najczęściej największy kontakt z ksenobiotykami).

Karmienie piersią i alergia

Mleko matki również zawiera alergeny, dlatego możliwe jest pierwotne uczulenie dziecka przez te właśnie alergeny, zwykle alergeny pokarmowe, ale również inne składniki. Składnikami mleka wskazującymi na istnienie pewnego zagrożenia są:

- niskie stężenie wydzielniczej IgA (slgA);

- obecność swoitstych przeciwciał IgA przeciwko alergenom pokarmowym.

W takim przypadku radzi się matkom, aby stosowały dietę eliminacyjną, zmniejszającą stężenie alergenu pokarmowego w mleku w okresie karmienia. Takie postępowanie zmniejsza znacznie ryzyko wystąpienia atopii, a także objawy istniejącej skazy atopowej.

Karmienie sztuczne

Matki nie mogą, a czasami nie chcą karmić piersią dziecka ze skazą atopową. Wtedy racjonalne jest zastosowanie żywienia sztucznego, wprowadzenie diety hipoalergicznej. Dieta taka zawiera jednak śladowe stężenie alergenów i może w rzadkich przypadkach wywołać reakcje immunoalergiczne. U dzieci z nadwrażliwością alergiczną na mleko krowie lub soję należy zastosować tzw. pełne hydrolizaty białek serwatkowych i kazeiny (np. Alfare, Pregomin, Nutamigen).

Ważne jest aby przy omawianiu wszystkich tych zaleceń dietetycznych i udzielaniu porad nie wywoływać lęku i niepewności u rodziców dziecka, ponieważ taki stan może doprowadzić do sytuacji, w której dziecko będzie karmione źle lub pozostanie niedożywione, co z kolei sprzyja nawrotowi zagrożeń czynnikami ryzyka.

Autor: Melina Lam

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑