Czy naprawdę jesteśmy tym co jemy? Dieta wegetariańska w pełnej odsłonie

Dodaj do ulubionych

Przedstawiono dowody potwierdzające tezę, iż dieta wegetariańska w sposób zauważalny kształtuje ludzki genom oraz wpływa na ryzyko zachorowania na nowotwory oraz choroby serca  

Pragnąc dowieść słuszności stwierdzenia, iż jesteśmy tym co jemy, naukowcy zebrali dowody potwierdzające, iż dieta wegetariańska prowadzi do mutacji, które to – przy jednoczesnym ograniczeniu dostarczanych z posiłkami kwasów omega-6 oraz omega-3 – zwiększyć może ryzyko występowania zapaleń, co z kolei skutkować może chorobami serca czy też nowotworem okrężnicy.  

Naukowcy z Uniwersytetu Cornell postanowili naukowo dowieść słuszności powiedzenia mówiącego, iż jesteśmy tym co jemy. Zgromadzone przez nich informacje pozwoliły na ustalenie, iż stosowanie diety wegetariańskiej oraz ograniczenie dostarczanych organizmowi z pożywieniem kwasów omega-6 oraz omega-3 prowadzić może do zapaleń, które to z kolei zwiększają ryzyko wystąpienia chorób serca oraz rana okrężnicy.  

Jesteś tym co jesz

Eksperymenty przeprowadzone pod nadzorem doktorów Toma Brenna, Kumara Kothapalli oraz Alona Keinana dowiodły częstszego występowania mutacji genowej u wegetarian z miasta Pune w Indiach (mutacja wystąpiła u około 70 procent z nich). Ta sama zmiana struktury genowej była niemalże niezauważalna w przypadku mieszkańców Kansas spożywających mięso (występowała w poniżej 20 % przypadków). Wyniki eksperymentu opublikowano w cyfrowej wersji magazynu Biologia Molekularna i Ewolucja.

Analizując dane pochodzące z bazy danych projektu 1000 Genomes Project, zespół badaczy był w stanie dowieść, iż dieta wegetariańska stosowana przez wiele pokoleń mogła w przyczynić się do powszechnej  u mieszkańców Indii mutacji genowej. Opisano ją numerem referencyjnym rs66698963. Odkryto także, iż zachodzi ona przede wszystkim w genie FADS2. Odpowiada za wykształcenie lub usunięcie sekwencji DNA odpowiedzialnej za ekspresję dwóch genów - FADS1 i FADS2. Te z kolei pozwalają organizmowi tworzyć długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Przedstawiciele świata farmacji największą uwagę przywiązują przede wszystkim do powstającego w taki sposób kwasu arachidonowego, jako że zwiększa on ryzyko wystąpienia chorób serca, raka okrężnicy oraz innych problemów zdrowotnych powodowanych zapaleniami. Leczenie pacjentów cierpiących na nie, które to bazowałoby na uwzględnieniu ilości zidentyfikowanych sekwencji (0, 1 lub 2) oraz wpływie kwasu tłuszczowego na metabolizm mogłoby znacznie zwiększyć skuteczność terapii oraz poskutkować określeniem zaleceń odnośnie odpowiedniego żywienia.   

Opisywana mutacja częściej występuje u osób stosujących dietę wegetariańską oraz mających ograniczony dostęp do posiłków bogatych w kwasy wielonienasycone, takich jak tłuste ryby. Co ciekawe, brak omawianej sekwencji w strukturze DNA może być czynnikiem adaptacyjnym rozpowszechnionym u populacji bazujących na diecie obfitującej w owoce morza (na przykład – u grenlandzkich Inuitów). W ramach badań uzupełniających, autorzy podejmą próbę obserwacji różnych rejonów świata celem lepszego zrozumienia mutacji genowych oraz powodowanych przez nie chorób.  

 

"W sytuacji stosowania diety ubogiej w posiłki pochodzenia zwierzęcego, długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe powstają metabolicznie na bazie kwasów roślinnych. Fizjologiczne zapotrzebowanie na kwas arachidonowy oraz kwasy omega-3 i DHA sprawiło, że u wegetarian wykształciły się geny usprawniające syntezę tych jakże kluczowych składników ożywczych." Skomentowali swoje odkrycia Brenna i Kothapalli. "Zmniejszenie ilości dostarczanych z dietą kwasów omega-6 oraz omega-3 przyczynić się może do zwiększonego ryzyka chorób przewlekłych, szczególnie w krajach rozwijających się."

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑