Dieta naszych przodków zmieniła sie o 400 000 lat wcześniej niż sądzono

Dodaj do ulubionych

Zwyczaje żywieniowe naszych przodków zmieniły się 400 000 lat wcześniej niż przewidywano. Fakt ten daje jeszcze lepszy pogląd na czynniki warunkujące ludzką ewolucję.  

Dieta paleo a ewuolucja człoweika

Miliony lat temu, nasi przodkowie porzucili drzewa i krzewy. Rozpoczęli oni poszukiwanie żywności na ziemi. Z punktu widzenia ewolucji gatunku ludzkiego było to ogromne osiągnięcie.  

Przejście na dietę opartą przede wszystkim na trawie było pierwszym krokiem na drodze do wypracowania zróżnicowanej diety tak typowej dla rodzaju ludzkiego. Ta z kolei zapewniła ludziom pierwotnym większą mobilność oraz możliwość szybszego przystosowania się do zastanego środowiska. 

Najnowsze badanie opublikowane przez zespół naukowców pod przewodnictwem ekspertów z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa dowodzi, że zmiana ta zaszła około 400 000 lat wcześniej niż sądzono. Fakt ten pokazuje, jak wcześnie zaszły zmiany mające niezwykle istotny wpływ na ewolucję gatunku ludzkiego.  

Naomi E. Levin, autorka badania opublikowanego w Annałach Narodowej Akademii Nauk, stwierdziła, że zmiana zwyczajów żywieniowych zaszła w Pliocenie – około 2,6 do 5,3 miliona lat temu. Struktura skamielin dowodzi, że to właśnie wtedy nasi przodkowie zaczęli spędzać coraz więcej czasu na ziemi przemieszczając się na dwóch nogach. Ustalenie ram czasowych tych zmian umożliwiło powiązanie ich z innymi osiągnięciami ewolucyjnymi.  

 

"Dokładniejsze określenie okresu w którym zaszły rzeczone zmiany, a następnie zestawienie go z momentem, od którego nasi przodkowie zaczęli poruszać się wyłącznie po ziemi na kończynach dolnych pozwala lepiej zrozumieć historię naszego gatunku" powiedział Levin, profesor zwyczajny na Wydziale Planetologii i Nauk o Ziemi.  

 

W ramach badania analizie poddano skamieniałe zęby znalezione w Etiopii. Z ich struktury wywnioskowano, że porzucenie owoców rosnących na drzewach i jagód na rzecz trawy miało miejsce około 3,8 miliona lat temu –400 000 lat wcześniej niż uprzednio przewidywano. Nadmienić należy, że ludzie prehistoryczni nie spożywali wyłącznie trawy i jej korzeni, ale także insekty oraz niewielkie żyjątka żywiące się nią.  

 

Zmiana zwyczajów żywieniowych poszerzyła horyzonty naszych przodków oraz zwiększyła ich szanse na przeżycie.  

 

"Przedstawiciele naszego gatunku stali się bardziej uniwersalni," powiedział Levin, który w ramach jednego ze swoich badań badał skamieliny australopiteków afarensis, które to wyginęły około 3 milionów lat temu. "Dzięki temu możliwe stało się przeżycie w trudnym środowisku oraz przystosowanie się do zmiennego habitatu."

 

"Analiza wykazała niezwykłe powiązania zachodzące pomiędzy morfologią a schematami zachowania plioceńskich naczelnych" powiedział współautor badania, Yohannes Haile-Selassie z Muzeum Historii Naturalnej z Cleveland. "Uzyskane wyniki wskazują nie tylko na wcześniejszą niż przewidywano dywersyfikację diety u człowiekowatych oraz pawianów, ale także udowadniają, że spożywanie trawy wymusiło szereg zmian biologicznych. Wczesne pawiany trawę jadły jeszcze zanim ich zęby odpowiednio przystosowały się do jej rozdrabniania."

 

Eksperci przenalizowali 152 skamieniałe zęby wielu zwierząt, w tym świń, antylop oraz żyraf. Znaleziono je na obszarze 100 mil kwadratowych w rejonie Afar zlokalizowanym w Etiopii. Wśród nich udało się także zidentyfikować zęby człowiekowatych – wymarłych przodków ludzi. Wedle Levina, na rzeczonym terenie przebywało około 16 osobników tego gatunku. Autorka badania podjęła współpracę z Haile-Selassie, Stephenem R. Frostem z Uniwersytetu w Oregonie oraz Beverly Z. Saylor z Uniwersytetu Case Western Reserve.

 

Zęby przeanalizowano metodą datowania izotopów węgla, która to pozwoliła określić typ pożywienia spożywanego przez zwierzęta. Zgromadzone dane pozwoliły ustalić, że przodkowie ludzi jedli znaczne ilości trawy już około 3,76 miliona lat temu. Wcześniej sądzono, że zmiana przyzwyczajeń żywieniowych zaszła około 3,4 miliona lat temu.

 

Badacze nie byli w stanie wykazać bezpośredniego związku pomiędzy zmianą otoczenia a zwyczajami żywieniowymi człowiekowatych i pawianów. Uważają oni jednakże, że były one spowodowane ewolucją afrykańskich człowiekowatych.  

 

"Określenie ram czasowych jest w archeologii niezwykle istotne. Pozwala bowiem w pełni zrozumieć kontekst, w jakim zachodziły zmiany zwyczajów żywieniowych naszych przodków. Daje to z kolei możliwość zestawienia ich z danymi o klimacie, roślinności oraz innych aspektach okresu badanego." podkreśliła badaczka. "Identyfikując ramy czasowe poszczególnych osiągnięć ewolucyjnych jesteśmy w stanie je ze sobą odpowiednio powiązać."

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑