Jak zmaksymalizować trening poprzez odpowiednią suplementację?

Dodaj do ulubionych

Jak zmaksymalizować  trening poprzez odpowiednią suplementację?

Nikogo nie powinno dziwić, że wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na nasze ciało. Co ciekawe, możemy go zmaksymalizować poprzez odpowiednią suplementację.  

W najnowszym raporcie zatytułowanym “Wpływ odżywiania oraz aktywności fizycznej na zapobieganie oraz leczenie sarkopenii” eksperci podsumowali wyniki randomizowanych testów kontrolnych (RCT), w ramach których oceniono wpływ wysiłku fizycznego oraz suplementacji na efektywność budowania masy mięśniowej i poprawę wydolności mięśni u badanych powyżej 60. roku życia.

Mimo, iż stopniowa utrata masy mięśniowej jest zjawiskiem naturalnym, ściśle wiążącym się ze starzeniem się organizmu, wyróżnić należy również poważne choroby, w tym sarkopenię, w przypadku których zarówno wydolność mięśni jak i ilość tkanki mięśniowej drastycznie spadają. Nadmieniony problem zdrowotny wyciska silne piętno na osobach chorych, znacznie zmniejszając ich mobilność, ograniczając możliwość utrzymania równowagi, zwiększając ryzyko złamań oraz niejednokrotnie uniemożliwiając wykonywanie codziennych obowiązków w sposób zadowalający. Biorąc pod uwagę fakt, że w ujęciu globalnym rasa ludzka starzeje się, niezbędne jest opracowanie metod zarówno zapobiegania jak i leczenia sarkopenii.  

 

Opierający się na wynikach wcześniejszych badań* eksperyment bazował na analizie rezultatów 37 testów randomizowanych. Badały one rozliczne aspekty aktywności fizycznej oraz przyzwyczajeń żywieniowych respondentów. W ramach testów respondenci mieli zwiększyć ilość oraz częstotliwość przyjmowania takich suplementów diety jak: aminokwasy, kreatyna, beta-hydroksy beta-metylomaślan, witamina D oraz wyizolowane składniki odżywcze.

 

René Rizzoli, emerytowany profesor medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Genewie powiedział: "Wcześniejsze badania naukowe dowiodły, że aktywność fizyczna, a zwłaszcza trening wytrzymałościowy, wpływają korzystnie na budowanie masy mięśniowej oraz wydolność organizmu. W ramach innych przeanalizowanych przez nas badań naukowych zauważono, że na budowanie tkanki mięśniowej istotny wpływ ma dieta. Niestety jednak, wyłącznie w marginalnym odsetku prac naukowych podjęto się określenia wpływu na organizm synergii obydwu omawianych metod."

W opublikowanym niedawno raporcie eksperci stwierdzili, że:

* W przypadku 79% testów wzrost masy mięśniowej był skutkiem zwiększonego wysiłku fizycznego, natomiast kwestię dodatkowego wpływu suplementacji poruszono wyłącznie w 23.5% badań.

* Wydolność mięśniowa respondentów wzrosła w 82.8% testów, jednakże wyłącznie w niewielkim ich odsetku był to skutek połączenia ćwiczeń fizycznych ze zmianą przyzwyczajeń żywieniowych badanych (22,8%).

* W większości badań odnotowano także wzrost wydolności ogólnej organizmu (92.8%), co wyłącznie w 14.3 % przypadków przypisano połączeniu suplementacji oraz wysiłku fizycznego.  

 

Testy randomizowane pozwoliły ustalić, że ćwiczenia fizyczne wpływają pozytywnie na rozwój tkanki mięśniowej oraz zwiększanie wydolności mięśni u zdrowych respondentów w wieku 60 lat lub starszych. Wysiłek w największym stopniu wpływał na kondycję ogólną organizmu badanych (co ustalono poprzez testy wytrzymałościowe polegające na analizie przebytej powolnym krokiem odległości, szybkości wstawania z krzesła, umiejętności utrzymania równowagi oraz SPPB). Eksperci stwierdzili jednakże, że w ramach rzeczonych eksperymentów skuteczność suplementacji połączonej z treningiem fizycznym na wytrzymałość respondentów w podeszłym wieku była o wiele niższa niż się spodziewano.  

 

Elaine Dennison, profesor epidemiologii mięśniowo-szkieletowej oraz honorowa konsultantka ds. z reumatologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Southampton, powiedziała: "Jedną z najbardziej problematycznych kwestii jeżeli chodzi o sporządzenie raportu było znaczne zróżnicowanie testów randomizowanych. Składały się na nie bowiem między innymi protokoły treningowe czy też zalecane dawki suplementów diety. Wszystkie one musiały jednakże być wzięte pod uwagę, jako że w ostatecznym rozrachunku miały statystycznie istotny wpływ na rezultaty badań. Z raportu wynika, że na organizm badanych w największym stopniu wpływał wysiłek fizycznych. Naszej uwadze nie umknął jednakże fakt, że znaczna część respondentów biorących udział w badaniu charakteryzowała się relatywnie dobrym stanem zdrowia oraz stosowała odpowiednio dostosowaną do wieku dietę. Zakładamy, że osoby odżywiające się w sposób daleki o optymalnego w znacznie większym stopniu skorzystałyby z dobrodziejstw właściwej suplementacji."

 

Autorzy raportu wskazali także na konieczność przeprowadzenia większej ilości testów randomizowanych, dzięki którym możliwe byłoby określenie wpływu wysiłku fizycznego oraz suplementacji na stan zdrowia osób cierpiących na różne problemy zdrowotne i niedożywionych. Nadmieniono również, że w ramach przyszłych eksperymentów należy dokładnie przeanalizować sprawność fizyczną oraz jakość diety respondentów jeszcze przed ich przystąpieniem do testów.  

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑