Kiedy należy zacząć karmić dziecko pożywieniem tradycyjnym?

Dodaj do ulubionych

Kiedy należy zacząć karmić dziecko pożywieniem tradycyjnym?

Wyniki najnowszych badań wskazują, że wielu rodziców zaczyna karmić swoje dzieci pokarmami stałymi oraz innymi produktami niemlecznymi o wiele wcześniej niż jest to zalecane.

Pierwsze przeprowadzone na skalę krajową badanie obejmujące grupę amerykańskich niemowląt wykazało, że dzieciom tym pokarmy stałe oraz napoje niemleczne podawane są o wiele za wcześnie. Zaobserwowano, że prawni opiekuni szybko modyfikują dietę dzieci, które nigdy nie były karmione piersią lub też pokarm w rzeczony sposób otrzymywały przez mniej niż cztery miesiące. Wyniki eksperymentu opublikowano w magazynie Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Wskazują one, że pokarm tradycyjny wprowadzać należy do diety nieco później, co sprawi, że dziecko w maksymalnym stopniu skorzystała z dobrodziejstw karmienia piersią lub mlekiem w proszku.   

 

"Zbyt szybkie zastąpienie rzeczonych produktów posiłkami tradycyjnymi może sprawić, że dzieciom nie będą w okresie gwałtownego wzrostu dostarczane niezbędne składniki odżywcze. Doprowadzić może to z kolei może do ich niedoborów, jak też do alergii oraz ogólnego pogorszenia stanu zdrowia" wyjaśniła badaczka Chloe M. Barrera z wydziału Żywienia, Aktywności Fizycznej i Otyłości Narodowego Centrum Zapobiegania Chorobom Przewlekłym i Promocji Zdrowia w Atlancie.  

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami, posiłki tradycyjne powinny być podawane dzieciom począwszy od szóstego miesiąca życia. Poddając analizie dane pochodzące z bazy Narodowego Badania Stanu Zdrowia i Przyzwyczajeń Żywnościowych (NHANES) z lat 2009-2014, badacze przyjrzeli się sposobowi żywienia 1482 dzieci w wieku od 6. do 36. miesięcy na bazie informacji udzielonych przez ich prawnych opiekunów (a więc w głównej mierze – przez rodziców). W ramach badania respondentów pytano w jakim wieku zaczęli oni karmić dzieci produktami innymi niż mleko naturalne lub w proszku. Pytanie obejmowało wszystkie kategorie produktów, włączając w to soki, napoje słodzone, kleiki, a nawet wodę.  

 

Przeprowadzona analiza pozwoliła ustalić, że jedna trzecia (32.5%) dzieci w Stanach Zjednoczonych  otrzymuje pokarm tradycyjny od szóstego miesiąca życia, 16.3% jeszcze przed czwartym miesiącem, 38.3% w okolicy czwartego-piątego miesiąca, natomiast 12.9% - w siódmym miesiącu życia. Zgromadzone dane pozwoliły lepiej zrozumieć trendy dotyczące żywienia dzieci w Stanach Zjednoczonych.

 

Na przestrzeni ostatnich 60 lat zalecenia dotyczące diety niemowląt uległy dramatycznej zmianie. Wskazania z roku 1958 bazowały na założeniu, że pożywienie tradycyjne należy niemowlętom podawać od trzeciego miesiąca życia, w latach 70tych przesunięto granicę do czterech miesięcy, natomiast w 90tych – do sześciu. Prowadzone w tym temacie badania pokazują, że niezależnie od wyznaczanych umownych ram czasowych, są one przestrzegane jedynie przez niewielki odsetek rodziców. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) oraz Departament Zdrowia i Pomocy Społecznej (HHS) opracowują obecnie zalecenia odnośnie żywienia dzieci do lat dwóch, które to światło dzienne ujrzą w roku 2020.  

 

"Należy upewnić się, że prawni opiekuni i rodzice otrzymają niezbędne wsparcie merytoryczne, które to pozwoli im we właściwym czasie wprowadzać do diety określone typy posiłków" stwierdziła  Chloe Barrera. "Ujęcie dzieci do lat dwóch w Narodowych Rekomendacjach Żywieniowych na lata 2020-2025 z całą pewnością pozwoli rodzicom i opiekunom lepiej zadbać o stan zdrowia swoich podopiecznych."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑