Prawidłowa dieta w wysokim stopniu poprawia kondycję osób aktywnych fizycznie

Dodaj do ulubionych

Prawidłowa dieta w wysokim stopniu poprawia kondycję osób aktywnych fizycznie

Specjalista ds. wysiłku fizycznego, Paul Arciero oraz jego współpracownicy opublikowali w magazynach Nutrients and Growth Hormone oraz IGF-1 Research artykuły, z których wynika, że spożywanie określonej ilości białka na przestrzeni dnia oraz regularne uprawianie ćwiczeń ogólnorozwojowych, wytrzymałościowych, interwałowych i rozciągających wpływa pozytywnie na poprawę kondycji ogólnej organizmu.   

 

Jak wynika badań przeprowadzonych przez  Arciero, osoby stosujące się do powyższych zaleceń przez co najmniej 12 miesięcy charakteryzowały się lepszą kondycją fizyczną, mniejszą ilością tkanki tłuszczowej, szybszym przyrostem masy mięśniowej oraz optymalną wydolnością metaboliczną i krążeniową.  

 

Aby założenia opracowanego przez naukowca programu łatwo było zapamiętać, za jego nazwę przyjął on akronim "PRISE", gdzie "P" oznacza dawkowanie białka (ang. protein-pacing), "R" to odporność (ang. resistance),"I" odpowiada ćwiczeniom interwałowym (ang. interval), "S" rozciąganiu (ang. stretching), natomiast "E" to wytrzymałość (ang. endurance).

 

"Niezależnie od tego czy naszym celem jest poprawienie kondycji ogólnej czy też wydolności mięśnia sercowego, plan zakładający odpowiednią dietę oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe (PRISE) może nam zacznie ułatwić osiągnięcie sukcesu" powiedział ekspert ds. wysiłku fizycznego z Uniwersytetu Skidmore, Paul Arciero. "Nie chodzi wyłącznie o przyjmowanie mniejszej ilości kalorii i maksymalizację wysiłku podczas ćwiczeń. Kluczem do powodzenia jest spożywanie odpowiednich posiłków o odpowiednich porach oraz zastosowanie kombinacji ćwiczeń, które to pozytywnie odbiją się na naszym zdrowiu oraz kondycji."

 

Arciero, członek komitetu doradczego Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Chorób Serca oraz pracownik zarówno Amerykańskiego Uniwersytetu Medycyny Sportowej jak i Towarzystwa na rzecz Walki z Otyłością jest doskonale zaznajomiony z zaleceniami odnośnie diety oraz wysiłku fizycznego publikowanymi regularnie przez zarówno nadmienione jak i inne organizacje ds. zdrowia.

 

Arciero oraz jego zespół zaprosili do badania 30 kobiet oraz 20 mężczyzn w wieku od 30 do 65 lat. Podczas wywiadu wstępnego poinformowali oni naukowców, że uprawiają wysiłek fizyczny co najmniej 4 dni w tygodniu przez nie mniej niż 45 minut, włączając w to trening wytrzymałościowy i aerobowy. Podkreślili oni także, że rzeczony poziom aktywności stosowali przez co najmniej 3 ostatnie lata. W ujęciu średnim, wskaźnik BMI badanych wynosił 25 natomiast ilość tłuszczu w organizmie – 26 procent.  

 

Arciero losowo podzielił badanych na dwie grupy, a następnie przeprowadził 12-tygodniowy test, w ramach którego wszyscy respondenci przyjmowali tę samą ilość kalorii oraz wykonywali identyczne ćwiczenia będące częścią programu PRISE, jednakże jakość ich diety różniła się od siebie. Przedstawiciele jednej z grup spożywali zalecane produkty białkowe oraz witaminowe, natomiast drugiej – suplementy o nieco zwiększonej ilości białka oraz przeciwutleniaczy.  

 

Po zakończeniu testu, naukowcy zauważyli, że mimo iż w obydwu grupach zidentyfikować można było poprawę kondycji fizycznej, respondenci, którzy odpowiednio dawkowali białko oraz przeciwutleniacze osiągnęli lepsze efekty, szczególnie w kwestii wytrzymałości mięśni górnych, siły fizycznej oraz kondycji naczyń krwionośnych (mniejsza sztywność tętnic) u kobiet oraz wytrzymałości mięśni górnych i dolnych, wytrzymałości aerobowej oraz elastyczności dolnej części pleców u mężczyzn.  

 

Odkrycia te zgodne są z wynikami trzech wcześniejszych badań przeprowadzonych przez zespół pod nadzorem Arciero, które to wykazały, że program PRAISE oraz dawkowanie białek połączone z właściwą suplementacją wykazywały się wysoką wydajnością w kwestii poprawy kondycji fizycznej, ograniczania ilości tłuszczu w organizmie, zwiększania masy mięśniowej, jak również znacznej redukcji glukozy, insuliny u cholesterolu.   

 

Wszystkie te badania wskazują na konieczność zmiany wytycznych odnośnie diety i ćwiczeń, jako że zdaniem Arciero w chwili obecnej w zbyt dużym stopniu zorientowane są one na ilość przyjmowanych kalorii i długość treningu niż na jakość pożywienia oraz wysiłku.

 

Jak twierdzi Arciero, PRISE jest produktem finalnym ponad 30 lat badań mających na celu identyfikację najefektywniejszych strategii żywieniowych i treningowych, które to pozwoliłyby poprawić kondycję oraz ogólny stan zdrowia stosujących je osób.  

 

"Od początku mojej pracy na stanowisku eksperta ds. żywienia oraz wysiłku fizycznego przyświecał mi jeden cel - stworzenie narzędzi, które to umożliwią ludziom utrzymanie stanu zdrowia na zadowalającym poziomie" podsumował Arciero.

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑