Skamieliny z Maroka odkrywają dietę naszych przodków?

Dodaj do ulubionych

Skamieliny znalezione w Maroku odkrywają dietę naszych przodków?

Skamieliny znalezione w obrębie stanowiska archeologicznego Jebel Irhoud w Maroku pozwoliły ekspertom ustalić, iż nasi przodkowie przebywali na tych ziemiach nawet sto tysięcy lat wcześniej niż uprzednio sądzono. Co równie intrygujące, umożliwiły one określenie zwyczajów żywieniowych przodków Homo sapiens zamieszkujących Maroko trzysta tysięcy lat temu.  

Jak poinformowała Teresa Steele, paleoantropolog na Uniwersytecie w Kalifornii, w menu człowieka prehistorycznego znaleźć można przede wszystkim mięso gazeli, antylopy gnu, zebry oraz – okazjonalnie - strusie jaja.

Steele, badaczka specjalizująca się w analizie wpływu metod pozyskiwania pożywienia oraz zmian środowiskowych na ludzką ewolucję i migrację, była jedną z członkiń międzynarodowego zespołu, który to rozpoczął wykopaliska w roku 2004. Jest ona także autorką dwóch prac naukowych opublikowanych w wydaniu magazynu Nature z 8 czerwca. Jedna z nich zatytułowana jest: "Początki rodzaju ludzkiego. Skamieliny z Maroka wskazują orientacyjną datę zasiedlenia terenu kraju przez przodków Homo Sapiens."

Stanowisko archeologiczne Jebel Irhoud stanowi miejsce pracy ekspertów już od lat 60tych. Sławę zdobyło głównie dzięki różnorodności znalezionych tam skamielin oraz artefaktów z epoki kamienia łupanego.  

Stanowiące temat pracy naukowej ekspertki wykopaliska przeprowadzono pod nadzorem Jeana-Jacquesa Hublina z Uniwersytetu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w niemieckim Lipsku oraz Abdelouaheda Ben-Ncera z Narodowego Instytutu Archeologii i Dziedzictwa Kulturowego (INSAP) w Rabat (Maroko). Ich rezultatem było odkrycie szesnastu skamielin, jak również rozlicznych kamiennych narzędzi i kości zwierząt. Skamieliny stanowiły czaszki, zęby oraz kości co najmniej pięciu ludzi prehistorycznych.  

Datowanie termoluminescencyjne pozwoliło określić wieku szczątków. Datuje się je na trzysta tysięcy lat przed naszą erą, a więc są one o sto tysięcy lat starsze niż poprzednio znalezione skamieliny Homo sapiens.  

Analiza szczątków zwierzęcych potwierdziła orientacyjny wiek odkrytych skamielin. Wykopane kości gryzoni miały bowiem od 337 do 374 tysięcy lat.  

Na przestrzeni swojej wieloletniej kariery naukowej Steele szczegółowo zbadała setki kości oraz skorup, identyfikując tym samym aż 472 gatunków zwierząt oraz odkrywając ślady nacięć oraz złamań wskazujących, iż dany gatunek stanowił pożywienie ludzi pierwotnych.  

Większość zidentyfikowanych kości należała do gazeli. Steele udało się także ustalić, iż analizowany teren zamieszkiwały antylopy gnu, zebry, bizony, jeżozwierze, króliki, żółwie, małże słodkowodne oraz strusie.  

Szczątki małych zwierząt stanowiły jedynie niewielki odsetek wszystkich znalezisk. "Dowodzi to, że nasi przodkowie stawiali sobie bardziej wymagające wyzwania podczas polowania" stwierdziła ekspertka.

Zidentyfikowane nacięcia i złamania kości wskazują, że ludzie pierwotni przełamywali je w określonych miejscach, dzięki czemu mogli dostać się do szpiku kostnego. Wśród szczątków znalazły się także kości leopardów, hien oraz innych drapieżców, jednakże Steele uważa, iż brakuje dowodów jakoby żywiły się one gazelami.  

Badaczka twierdzi, że dokonane odkrycia wskazują na słuszność koncepcji naukowej mówiącej jakoby epoka kamienia łupanego rozpoczęła się około 300 tysięcy lat temu, a zmiany biologiczne oraz behawioralne zachodziły w znacznej mierze podczas kolonizacji kontynentu afrykańskiego.

"Moim zdaniem Afryka Północna była obszarem kluczowym w procesie ewolucyjnym naszych przodków."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑