Sposób odżywiania ma wpływ na intensywność depresji

Dodaj do ulubionych

Dieta śródziemnomorska, która to obfituje w warzywa, owoce, rośliny strączkowe oraz orzechy umożliwia skuteczne przeciwstawienie się symptomom które powodują depresjię. Hipotezę taką wysunęli eksperci w pracy naukowej, której rezultaty opublikowano w magazynie BMC. Test przeprowadzony na grupie 15093 badanych umożliwił ustalenie, że w wielu przypadkach depresja silnie skorelowana jest z niewystarczającą ilością przyjmowanych z żywnością składników odżywczych. 

Sposób odżywiania a  stan psychiczny

Badacze nieprzerwanie analizują różnorakie programy żywieniowe oraz ich wpływ na nasze zdrowie. Tym razem podjęli oni decyzję o rozpoczęciu poszukiwania powiązania pomiędzy jakością żywienia a stanem psychiki badanych. Po raz pierwszy analizie poddano zwyczaje żywieniowe badanych, a następnie zestawiono je z ryzykiem występowania depresji.

Co z dietą?  

Autorzy rzeczonej pracy porównali ze sobą trzy różne rodzaje diet: śródziemnomorską, wegetariańską oraz alternatywną. Respondenci zaproszeni do udziału w badaniu używali systemu punktowego celem określenia jakości prezentowanych im produktów spożywczych. Im wyższa była ich ocena, tym zdrowsza dieta zawierająca takie składniki.

Produkty żywnościowe takie jak na przykład mięso czy słodycze (będące źródłami tłuszczów zwierzęcych nasyconych oraz kwasów tłuszczowych) oceniano zazwyczaj negatywnie, natomiast owoce, warzywa oraz orzechy (źródła kwasów tłuszczowych omega-3, witamin i minerałów) zostały przez badanych odebrane pozytywnie. 

Almudena Sanchez-Villegas, badaczka pracująca na Uniwersytecie Las Palmas de Gran Canaria stwierdziła: 

  "Korzystny wpływ na nasz umysł mają przede wszystkim programy żywieniowe obfitujące w orzechy, rośliny strączkowe, warzywa oraz owoce (źródła kwasów tłuszczowych omega-3, witamin i minerałów). To właśnie one zmniejszają ryzyko depresji."

W przeprowadzonym eksperymencie wzięło udział 15093 respondentów. Grupę badaną stanowili przede wszystkim byli studenci Uniwersytetu Navarra w Hiszpanii, nauczyciele z hiszpańskich prowincji oraz osoby, które zakończyły swoją naukową karierę. Wszyscy oni byli członkami Projektu SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) zainicjowanego 21 grudnia 1999 roku. Przedstawiciele rzeczonej grupy pomagają naukowcom w określaniu wpływu zwyczajów żywieniowych oraz prowadzonego stylu życia na występowanie, między innymi: cukrzycy, otyłości oraz depresji. 

W początkowej fazie projektu respondentów poproszono o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich preferencji żywieniowych. Badanie powtórzono po upływie 10 lat. Okazało się, iż 1550 badanych poinformowało ekspertów, iż zdiagnozowano u nich depresję oraz przepisano leki antydepresyjne po upływie średnio 8 i pół roku od momentu wypełnienia pierwszego z kwestionariuszy. 

Naukowcom udało się także ustalić, iż dieta alternatywna w najbardziej zauważalnym stopniu minimalizuje ryzyko wystąpienia depresji. Może to być jednakże spowodowane jej podobieństwem do diety śródziemnomorskiej. W obydwu z nich stosowane są bowiem rośliny strączkowe, owoce, warzywa, orzechy oraz niewielkie ilości alkoholu. Obydwa programy zauważalnie obniżają ryzyko wystąpienia depresji. Warunkiem jest stosowanie się do ich założeń.  

Almudena Sanchez-Villegas ostrzegła jednakże:

"Występować może efekt wartości granicznej. Statystycznie istotna różnica w stanie zdrowia psychicznego osób badanych miała miejsce w momencie, gdy zmieniali oni swoje przyzwyczajenia żywieniowe na bardziej korzystne. Okazało się, że nawet umiarkowane stosowanie się do założeń programu dietetycznego powiązane jest z ograniczeniem ryzyka wystąpienia depresji. Co jednak ciekawe, całkowite lub niemal pełne stosowanie się do takiego programu nie przynosi dodatkowych korzyści.

W momencie, gdy osiągnięty zostanie określony próg graniczny, ryzyko chorób psychicznych nie ulega dalszemu zmniejszeniu. Utrzymuje ono wartość stałą nawet wtedy, gdy badany stara się jeść jeszcze zdrowsze posiłki. Potwierdzono jednakże hipotezę uzupełniającą – przypuszczenie, iż niewystarczające spożycie określonych produktów żywnościowych prowadzić może do depresji.

Niepełną dokładność wyników przeprowadzonego badania spowodować mogło samodzielne określanie przez badanych własnych preferencji żywieniowych oraz informowanie o zdiagnozowanych stanach depresyjnych. Konieczne jest więc przeprowadzenie dalszych eksperymentów, które to miałyby za zadanie określić wpływ stosowanej diety na czynniki neurofizjologiczne oraz pozwolić naukowcom jednoznacznie ustalić czy na ryzyko depresji wpływa niedobór minerałów oraz witamin, czy raczej - nadmiar protein i węglowodanów.”  

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑