Inteligencja nie jest ściśle powiązana z wielkością mózgu?

Dodaj do ulubionych

Inteligencja nie jest ściśle powiązana z wielkością mózgu

Najnowsze badanie pozwoliło na obalenie teorii mówiącej, iż ewolucja ludzkiej inteligencji ściśle wiąże się wyłącznie ze wzrastającą wielkością mózgu. Okazuje się bowiem, że ilość krwi dostarczanej do rzeczonego organu również odegrała w nadmienionym procesie niebagatelną rolę.  

 

Międzynarodowy projekt badawczy, w który zaangażowani byli eksperci z Australii oraz Afryki Południowej dowiódł, że ludzki mózg na przestrzeni wieków stawał się nie tylko większy ale i zwielokrotniało się jego zapotrzebowanie na krew.  

 

Eksperci oszacowali zmianę ilości krwi dopływającej do mózgu na przestrzeni czasu bazując na wielkości dwóch otworów zlokalizowanych u podstawy mózgu. To właśnie one pozwalają na transport krwi do tego organu. Wyniki eksperymentu, opublikowane w magazynie Open Science, rzucają nowe światło na rozwój inteligencji ludzkiej na kolejnych etapach ewolucji.

 

"W ujęciu ogólnym, ewolucja rodzaju ludzkiego to zwiększenie rozmiaru mózgu łącznie o 350%, natomiast dopływu krwi do mózgu aż o 600%," powiedział przewodniczący projektu, emerytowany profesor Roger Seymour, przedstawiciel Uniwersytetu Adelaide. "Uważamy, że fakt ten związany jest z koniecznością zaspokojenia zapotrzebowania mózgu na krew, co z kolei pozwala na inicjację zaawansowanych procesów myślowych oraz przyswajanie skomplikowanych informacji.  

 

"Aby możliwe było pełne wykorzystanie naszego potencjału myślowego, nasz mózg potrzebuje tlenu oraz składników odżywczych dostarczanych wraz z krwią.  

 

"Im wyższa jest aktywność metaboliczna mózgu, tym większe zapotrzebowanie na krew, a co za tym idzie – większa średnica tętnic dostarczających ją do mózgu. Analiza czasek naszych przodków pozwoliła obserwować stale wzrastającą wielkość rzeczonych otworów."

 

Rezultaty eksperymentu są wynikiem współpracy pomiędzy zespołem ekspertów ds. Fizjologii Sercowo-Naczyniowej z Wydziału Biologii na Uniwersytecie Adelaide a Grupą Badawczą Funkcji Mózgu oraz Nauk Ewolucyjnych z Uniwersytetu w Witwatersrand.

 

Współautor badania, doktor Edward Snelling z Uniwersytetu Witwatersrand, powiedział: "Prehistoryczne czaszki pochodzące z terenów Afryki pozwoliły nam zbadać średnicę tętnic, którymi krew transportowana jest do mózgu. Od czasów bytności na naszej planecie Australopiteków do chwili obecnej ich wielkość zwiększyła się kilkukrotnie."

 

Honorowa studentka oraz współautorka badania, Vanya Bosiocic, miała możliwość odbycia podróży do Afryki Południowej i podjęcia współpracy z ekspertami analizującymi najstarsze czaszki naszych przodków.  

 

"Proces ewolucyjny wiąże się nierozerwanie ze współpracą pomiędzy członkami rodziny podczas łowów, koniecznością ochrony własnego terytorium oraz wychowania potomstwa" powiedziała Bosiocic.

 

"Rzeczone zaawansowane czynności są nierozerwalnie związane ze zwiększeniem zapotrzebowania mózgu na krew oraz energię."

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑