Otyłość i nadwaga zwiększają ryzyko przedwczesnego zgonu

Dodaj do ulubionych

Otyłość i nadwaga zwiększają ryzyko przedwczesnego zgonu: podsumowanie wyników eksperymentu

Najnowsze badanie dowodzi, że nadwaga pociągnąć może ze sobą wiele problemów zdrowotnych

Otyłość oraz nadwaga są silnie związane z ryzykiem przedwczesnego zgonu. Wedle wyników przeprowadzonego badania rzeczone ryzyko zwiększa każdy dodatkowy kilogram. Rezultaty eksperymentu podważają także informacje zawarte we wcześniejszych raportach zaświadczających o zwiększonej żywotności osób otyłych, czyli tak zwanym “paradoksie otyłości”.  

 

Negatywny wpływ zwiększonej masy ciała na ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób zostało odpowiednio udokumentowane w literaturze medycznej. Niedawno opublikowane raporty, których twórcy uznają, że waga nie ma wpływu na śmiertelność, spowodowały zamęt w społeczeństwie w kwestii definicji „właściwej wagi”. Zdaniem autorów opisywanego w ramach niniejszego artykułu eksperymentu, wcześniejsze badania były w znacznym stopniu ograniczone pod kątem metodologicznym. Nie wzięto pod uwagę sytuacji, w których niewielka waga ciała respondentów była wynikiem problemów zdrowotnych, nie natomiast ich przyczyną. Poddano także analizie stan zdrowia osób palących, które ważą mniej od osób niepalących, jednakże ich długość życia jest zauważalnie krótsza. "Aby uzyskać rzetelne informacje dotyczące korelacji pomiędzy wskaźnikiem BMI a śmiertelnością, w ramach badania analizie poddano osoby niepalące oraz niecierpiące na choroby przewlekłe" powiedział Frank Hu, profesor żywienia oraz epidemiologii Uniwersytetu Zdrowia Publicznego im. T.H. Chan. Hu podkreślił, że lekarze powinni informować pacjentów o zgubnych skutkach otyłości, włączając w to wyższe ryzyko cukrzycy, problemów układu sercowo-naczyniowego, oraz nowotworów.   
 

Aby możliwe było uzyskanie dokładniejszych informacji o korelacji występujące pomiędzy wagą ciała a ryzykiem przedwczesnego zgonu, eksperci z uniwersytetu stworzyli w roku 2013 Zespół Badawczy ds. BMI i Śmiertelności, który to skupiał 500 badaczy z trzystu instytutów badawczych działających na całym świecie.  

 

"Nasza międzynarodowa współpraca jest zakrojoną na szeroką skalę próbą wyjaśnienia kontrowersyjnego powiązania pomiędzy wskaźnikiem BMI a śmiertelnością" powiedział Shilpa Bhupathiraju, ekspert z Wydziału Żywienia Uniwersytetu Chan oraz jeden z autorów badania.  

 

W ramach opisywanego eksperymentu, zespół naukowców przyjrzał się danym dotyczącym 10.6 miliona uczestników 239 kompleksowych badań naukowych przeprowadzonych w 32 krajach pomiędzy rokiem 1970 a 2015. We wszystkich grupach zmarło ponad 1.6 miliona osób, natomiast respondentów obserwowano średnio przez 14 lat. Aby uniknąć błędów badawczych, eksperci wykluczyli z badania palaczy, osoby z chorobami przewlekłymi oraz zmarłych podczas pierwszych pięciu lat badania, co pozwoliło ograniczyć grupę respondentów do 4 milionów osób dorosłych. Przyjrzano się wskaźnikowi ich masy ciała (BMI) – a więc ilości tłuszczu w ciele obliczanej poprzez podzielenie masy respondentów wyrażonej w kilogramach przez ich wzrost w metrach kwadratowych  (kg/m2).

 

Wyniki eksperymentu wskazały, że osoby o wskaźniku BMI na poziomie 22.5-<25 kg/m2 (który uznaje się za zdrową wagę ciała) legitymowały się najniższym ryzykiem przedwczesnego zgonu. Ryzyko to zwiększało się wraz ze wzrostem współczynnika BMI. Dla  BMI równego 25-<27.5 kg/m2 zidentyfikowano 7 % wzrost ryzyka; dla  BMI w przedziale 27.5-<30 kg/m2 wzrosło ono o 20%; dla BMI 30.0-<35.0 kg/m2 o 45%; natomiast dla BMI na poziomie 35.0-<40.0 kg/m2 ryzyko było o 94% wyższe; potrojenie wartości bazowej śmiertelności zauważono u osób z BMI wahającym się pomiędzy 40.0-<60.0 kg/m2. Ustalono, że każde 5 jednostek pomiarowych BMI powyżej wartości 25 kg/m2 to zwiększenie o 31 % ryzyka przedwczesnego zgonu. Podobną wartość uzyskano u respondentów z niedowagą.  

Naukowcy przyjrzeli się także przyczynom przedwczesnych zgonów i zauważyli, że każde 5 jednostek wzrostu BMI powyżej wartości 25 kg/m2, związane jest z 49% większym ryzykiem zgonu na skutek chorób sercowo-naczyniowych, 38% z powodu chorób układu oddechowego oraz 19% z powodu nowotworu. Badacze odkryli również, że otyłość stwarza większe ryzyko u osób młodych (w kwestii wieku) oraz u mężczyzn (w kwestii płci).

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑