To co jesz wpływa na poziom Twojej inteligencji?

Dodaj do ulubionych

Dlaczego to co jesz wpływa na poziom Twojej inteligencji?

Naukowcy już od pewnego czasu wiedzieli, iż przyzwyczajenia żywieniowe mają wpływ na wydolność mózgu, nie byli jednakże w stanie jednoznacznie odpowiedzieć dlaczego tak się dzieje. Eksperci z Uniwersytetu w Illinois odnotowali, że jednonienasycone kwasy tłuszczowe – składniki odżywcze zawarte w oliwie z oliwek, orzechach i owocach awokado – powodują poprawę inteligencji ogólnej, co spowodowane jest wpływem tych substancji na sieć neuronową mózgu.  

Badanie przeprowadzono na 99 zdrowych respondentach w podeszłym wieku, którzy to zgłosili się do Szpitala Fundacji Carle w Urbana. Eksperyment polegał na porównaniu zawartości kwasów tłuszczowych w próbkach krwi, przeprowadzeniu tomografii komputerowej celem określenia wydolności sieci neuronowej oraz poddaniu respondentów testom na inteligencję. Uzyskane wyniki opublikowano w magazynie NeuroImage.

"Pragniemy zrozumieć sposób, w jaki zmiana przyzwyczajeń żywieniowych może poprawiać wydolność mózgu pacjentów oraz pozytywnie stymulować połączenia pomiędzy neuronami" powiedział główny autor badania, Aron Barbey, profesor psychologii. "Jest to niezwykle istotne dla opracowania w przyszłości technik żywienia mających za zadanie poprawić  sprawność umysłową pacjentów. Aby tego dokonać, musimy poznać wpływ poszczególnych składników odżywczych na funkcjonowanie mózgu."

"W ramach omawianego badania przeanalizowaliśmy korelację pomiędzy określonymi grupami kwasów tłuszczowych a stymulacją połączeń neuronowych odpowiadających za inteligencję. Pragnęliśmy sprawdzić, czy częstotliwość przyjmowania tych pierwszych wraz z dietą wpłynąć może na ogólny poziom inteligencji" stwierdziła Marta Zamroziewicz, doktor neurologii oraz współautorka badania.  

Wcześniejsze eksperymenty, które to dowodziły korzystnego wpływu na organizm diety śródziemnomorskiej - obfitującej w jednonienasycone kwasy tłuszczowe - zainspirowały badaczy do dokładniejszego przyjrzenia się rzeczonym składnikom odżywczym. Przeanalizowali oni w tym celu próbki krwi badanych i zauważyli, że gromadzą się one w organizmie w formie kwasów tłuszczowych nasyconych oraz jednonienasyconych.  

"W przypadku wielu wcześniejszych testów skupiano się przede wszystkim na wypływie pojedynczych składników na organizm. Obecnie wiemy jednakże, że niezwykle istotna jest analiza przyzwyczajeń żywieniowych w sposób całościowy" stwierdził Barbey, współpracujący także z Instytutem Nauk Ścisłych i Technologii im. Beckmana w Illinois.

Naukowcom udało się także ustalić, że inteligencja ogólna powiązana jest ściśle z aktywnością grzbietowej sieci uwagowej, stymulowanej podczas wykonywania czynności wymagających znacznej uważności oraz rozwiązywania problemów kognitywnych. Eksperci odnotowali, że kluczowa była w tym przypadku ilość i jakość połączeń pomiędzy neuronami w rzeczonym obszarze mózgu.  

Badacze odkryli, że u respondentów charakteryzujących się wyższym poziomem kwasów jednonienasyconych w organizmie wyższa była aktywność połączeń w obszarze  grzbietowej sieci uwagowej. Pozwoliło to ekspertom wysunąć hipotezę mówiącą, iż kwasy te pozytywnie wpływają na zdolności kognitywne oraz inteligencję ogólną.

"Uzyskane wyniki wskazują, że ilość przyjmowanych jednonienasyconych kwasów tłuszczowych skorelowana jest z aktywnością jednej z kluczowych sieci neuronowych oraz efektywnością jej funkcjonowania" przyznał Barbey.

Profesor psychologii wyraził również nadzieję, że przedstawione przez jego zespół wyniki przeprowadzonego badania pozwolą określić sposób, w jaki odżywianie wpływa na zdolności kognitywne oraz inteligencję. Postuluje on także konieczność określenia, czy długofalowe przyjmowanie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych wraz z dietą wpływa korzystnie na funkcjonowanie i aktywność poszczególnych sieci neuronowych.

 

"Niezwykle cieszy mnie fakt, iż udało nam się zidentyfikować korzystną korelację pomiędzy przyjmowaniem kwasów tłuszczowych jednonienasyconych a zdolnościami kognitywnymi oraz stymulacją sieci neuronowych mózgu" podsumował Barbey. "Oznacza to bowiem, że sposób odżywiania faktycznie wpływać może na inteligencję. Wiedza ta umożliwi nam także prowadzenie dalszych, bardziej zaawansowanych badań nad właściwościami mózgu."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑