1 szklanka herbaty zmniejsza o 35% ryzyko zawału serca!

Dodaj do ulubionych

Dlaczego herbata jest dobra na serce?

Wyniki przeprowadzonego badania dowiodły, że u osób pijących szklankę herbaty dziennie o 35 procent zmniejszyło się ryzyko zawału serca oraz wystąpienia chorób serca, zwłaszcza w porównaniu z respondentami niespożywającymi regularnie rzeczonego napoju.

Nadmiar wapnia przyczynia  się do horób serca

W ramach eksperymentu odkryto także, że osoby pijące herbatę rzadziej cierpią na powikłania spowodowane nadmiernym nagromadzaniem się wapnia w naczyniach wieńcowych serca. Odkładanie się wapnia prowadzić może do poważnych chorób oraz zawału serca.  

"Udało się nam się dowieść, że w przypadku osób spożywających umiarkowaną ilość herbaty, wapń gromadził się w naczyniach wieńcowych znacznie wolniej. Zmniejszeniu uległo także ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych" powiedział doktor Elliott Miller, lekarz chorób wewnętrznych oraz konsultant ds. zdrowia pracujący w Szpitalu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.  

Miller nadmienił jednak, iż w ramach badania nie udało się dowieść występowania ciągu przyczynowo skutkowego pomiędzy piciem herbaty a ryzykiem chorób serca. 

"Eksperyment miał charakter obserwacyjny," powiedział Miller "nie możemy więc jednoznacznie uznać, że na lepszy stan zdrowia wpływało picie herbaty. Na bardziej zadowalającą kondycję respondentów wpływ mógł mieć także prowadzony tryb życia."

Szklanka herbaty dziennie korzystnie wpłynie na twoje serce!

Badania dowodzą, że regularne picie herbaty zmniejsza ryzyko zawału serca oraz zapobiega gromadzeniu się wapnia w naczyniach wieńcowych.

Miller przedstawi rezultaty swojego eksperymentu w najbliższy wtorek, podczas spotkania członków Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Chorób Serca w Phoenix. Wyniki prezentowane na spotkaniach przedstawicieli środowisk medycznych uznawane są wyłącznie za rezultaty wstępne - do czasu, aż nie zostaną one opublikowane w uznanym magazynie naukowym. Miller podkreślił, że badanie nie było finansowane przez producentów herbaty.  

W ramach badania Miller oraz jego zespół przeanalizowali dane dotyczące ponad 6000 respondentów, którzy to wzięli udział w długotrwałym badaniu medycznym zapoczątkowanym w roku 2000. Na początku okresu kontrolnego żaden z respondentów nie skarżył się na choroby serca.   

Badacze analizowali historię medyczną osób badanych, które to w okresie 11 lat obserwacji cierpiały na bóle w klatce piersiowej, miały zawał lub też zmarły z powodu różnorakich chorób serca. Eksperci poddali także analizie poziom nagromadzenia wapnia w naczyniach wieńcowych na przestrzeni kolejnych pięciu lat. W tym celu zestawili oni ze sobą zdjęcia tomografowe.  

Uzyskane informacje pozwoliły ustalić, iż osoby pijące szklankę herbaty dziennie były o jedną trzecią mniej narażone na choroby serca niż badani niespożywający rzeczonego napoju. Co więcej, u respondentów spożywających od jednej do trzech szklanek herbaty dziennie wapń w naczyniach wieńcowych gromadził się wolniej.  

Naukowcy nie byli jednakże w stanie jednoznacznie stwierdzić czy spożywanie ponad trzech szklanek herbaty dziennie może w jeszcze większym stopniu poprawiać kondycję serca. Miller dodał także, że niewielu respondentów biorących udział w badaniu piło więcej niż cztery szklanki napoju dziennie.  

Badani zarówno zieloną jak i czarną herbatę. Nie podjęto się jednakże klasyfikacji wyników w zależności od typu spożywanego napoju.

Miller nie był także w stanie stwierdzić dlaczego picie herbaty jest tak korzystne dla organizmu. Eksperyment wykazuje jednakże wiele podobieństw z przeprowadzonym wcześniej badaniem, które to pozwoliło ustalić, iż związki chemiczne zwane flawonoidami zawarte w herbacie mogą mieć korzystny wpływ na ludzkie serce.

Naukowiec dodał, iż na bazie wstępnych wyników badania nie powinno się wyciągać wniosków dotyczących spożywania herbaty oraz jej wpływu na kondycję serca.  

 "Jest jeszcze zbyt wcześnie aby jednoznacznie stwierdzić czy herbata zapobiega chorobom serca oraz zmniejsza ryzyko zawału. Rezultaty testu zdają się jednakże sugerować, iż ma ona działanie ochronne, a osoby spożywające duże ilości herbaty legitymują się lepszym ogólnym stanem zdrowia." nadmienił Miller. 

"Inne badania dotyczące herbaty zorientowane były przede wszystkim na analizę jej właściwości przeciwutleniających" stwierdziła Lona Sandon, dietetyczka oraz profesor zwyczajny żywienia klinicznego na Uniwersytecie Medycznym w Dallas. Sandon nie prowadziła własnych badań. Sprawdzała ona słuszność zastosowanej metody badawczej oraz wiarygodność rezultatów uzyskanych przez Millera.

Jak sama przyznaje, badania dowodzą, iż herbata ma korzystny wpływ na organizm. "Na pewno nie zrezygnuję z mojej codziennej dawki herbaty mrożonej," powiedziała. "Jest to odświeżający i niskokaloryczny napój, który pozwala poprawić ogólną kondycję organizmu – jeżeli oczywiście dodatkowo go nie posłodzimy. Im więcej korzyści płynie z picia herbaty, tym lepiej!"

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑