Co wiemy na temat właściwości kurkumy?

Dodaj do ulubionych

Kurkuma, a zwłaszcza jej główne składniki bioaktywne – kurkumina, desmetoksykurkumina oraz bisdemetoksykurkumina – ma właściwości o charakterze przeciwzapalnym, przeciwutleniającym, przeciwnowotworowym oraz antybakteryjnym. Kurkuma tradycyjnie spożywana jest jako składnik tłustych sosów takich jak wysokotłuszczowe curry. W ostatnich czasach popularne stało się także stosowanie kurkuminoidów jako składników suplementów diety

Właściwości zdrowotne kurkumy a jej bodostępność

Niektóre produkty naturalne charakteryzują się działaniem ochronnym oraz terapeutycznym. Nie inaczej ma się sytuacja w przypadku właściwości kurkumy oraz jej głównych składników bioaktywnych – kurkuminoidów. Możliwości wykorzystania w praktyce ogromnego potencjału tej rośliny ograniczały jej relatywnie słaba wchłanialność, zbyt szybka praca metabolizmu ludzkiego oraz ograniczona biodostępność. Producenci produktów spożywczych opracowali jednakże w ostatnich czasach rozliczne rozwiązania technologiczne mające na celu poprawę zarówno absorpcji jak i biodostępności kukminoidów.   

Opisywane poniżej badanie ma na celu uporządkowanie informacji dotyczących kurkuminy, określenie jej biodostępności na bazie badań nad komercyjnymi składnikami ją zawierającymi oraz ocenę jej wpływu na organizm. 

W artykule przedstawiono następujące wnioski:

Kurkumina oraz kurkuma: Poprawa intensywności efektów terapeutycznych poprzez zwiększenie przyswajalności oraz biodostępności  

Kurkuminoidy rozproszone w substancji hydrofilowej wykazują się biodostępnością o 45,9 wyższą niż oczyszczony 95 % roztwór kurkuminoidowy oraz (w odniesieniu do relatywnej skuteczności względem masy), biodostępnością wyższą o 1,5 razy od kompleksu chemicznego na bazie cyklodekstryny.  

Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę badania nad właściwościami kurkuminy.

Autor jednej z prac naukowych dotykających tej kwestii, Dallas Clouatre, zapytany o przyszłość rzeczonego obszaru badawczego odpowiedział: "Chciałbym w dalszym ciągu uczestniczyć w organizowanych badaniach nad poprawą biodostępności. Uważam także, że wysoce korzystne z punktu widzenia nauki byłoby określenie czy korzyści płynące ze stosowania kurkuminy można zwielokrotnić poprzez jej połączenie z innymi produktami. Model naukowy bazujący na rozwiązaniach jednostkowych, zwłaszcza w odniesieniu do produktów farmaceutycznych oraz odżywczych podważany jest już od dawna. Konieczne jest rozważenie alternatyw, na przykład - synergii stosowanych środków."

Autorzy badania pokusili się także o podsumowanie jego wyników: "Sposób dostarczania organizmowi kurkuminoidów może znacznie poprawić ich biodostępność. Konieczne jest opracowanie wzoru ogólnego który pozwoliłby na ustalenie zalecanej dawki, kosztu oraz sposobu podawania specyfików zawierających rzeczone składniki."

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑