Dlaczego pierwotne ludy zbieracko-łowieckie rozpoczęły uprawianie roli?

Dodaj do ulubionych

Dlaczego pierwotne ludy zbieracko-łowieckie rozpoczęły uprawianie roli?

Zapoczątkowanie rolnictwa na zawsze zmieniło historię rasy ludzkiej. Kwestia ta przez stulecia fascynowała naukowców.  

Eksperci z Centrum Grantham przy Uniwersytecie Sheffield podali nowe dane o sposobie, w jaki ludy zbieracko-łowieckie zapoczątkowały uprawę roli oraz o pierwotnych metodach przystosowania roślin do ludzkich potrzeb.  

Rośliny hodowlane od ich dzikich przodków oddziela ogromna przepaść – początek ich ewolucji wyznaczają wczesne etapy rozwoju rolnictwa w erze kamienia łupanego.

Hodowla zbóż sprawiła, że ich nasiona nie są rozsiewane samoczynnie – nie spadają one na ziemię, jako że przez kolejne wieki ludzie (a następnie maszyny) zbierali je celem późniejszego wysiewu.  

Profesor Colin Osborne z Centrum Grantham przy Uniwersytecie Sheffield powiedział: "O początkach rolnictwa wiemy bardzo niewiele, jako że sztuka ta wykształciła się około dziesięciu tysięcy lat temu. Na wiele zagadek nie znamy jeszcze odpowiedzi. Intryguje nas na przykład powód, dla którego ludy zbieracko-łowieckie rozpoczęły uprawę roli oraz sposób w jaki przystosowały one rośliny do swoich potrzeb.  

"Ekspertów interesuje między innymi stopień, w jakim ludzie prehistoryczni byli świadomi rezultatów, jakie przynosiły podejmowane przez nich działania. Nie wiemy bowiem, czy rozwój był skutkiem ich pracy czy też naturalnej ewolucji roślin posadzonych na odpowiednio uprawianej ziemi i poddawanych rozlicznym zabiegom pielęgnacyjnym"

Badanie, którego wyniki opublikowano w magazynie Evolution Letters, rzuca nowe światło na korelację pomiędzy hodowlą warzyw a wielkością ich ziaren.  

Stosowane techniki selektywnej uprawy warzyw miały bez wątpienia wpływ na kształt, strukturę i wielkość ich liści, korzeni oraz łodyg, jednakże naukowcy są zdania, iż mało prawdopodobne jest, aby to one spowodowały wzrost wielkości nasion.   

Uznaje się, że na ten ostatni aspekt mogła mieć wpływ ewolucja warzyw na skutek podejmowanych przez ludzi prehistorycznych zabiegów pielęgnacyjnych. Dążyli oni bowiem do maksymalnego zwiększenia rozmiarów hodowanych warzyw celem lepszego zaspokojenia głodu, co z kolei mogło pociągnąć za sobą naturalne powiększenie się nasion na przestrzeni kolejnych wieków.

Naukowcy z Uniwersytetu Sheffield zebrali dane dotyczące wielkości nasion pochodzących z różnych upraw i odkryli, że wysoce możliwe jest, iż na wzrost ich wielkości mogło wpłynąć udomowienie.   

Ekspertom udało się ustalić, że wielkość ziaren kukurydzy hodowlanej jest 15 razy większa niż ma to miejsce w przypadku ich dzikich protoplastów. Co więcej, soja jest obecnie siedem razy większa niż jeszcze kilka wieków temu. W przypadku pszenicy, jęczmienia oraz innych ziaren zanotowano mniejszy wzrost wielkości nasion (60 % początkowej wielkości dla jęczmienia oraz 15 % dla pszenicy płaskurki), jednakże one również mają przełożenie na obfitość plonów.

"Udało nam się dowieść, że hodowla siedmiu rodzajów warzyw pociągnęła za sobą zwiększenie wielkości ich ziaren" stwierdził profesor Osborne.

"Różnice odnotowano także w przypadku bylin takich jak słodkie ziemniaki. Zauważalny wzrost rozmiarów samych roślin zauważyć można również w odniesieniu do zbóż czy roślin strączkowych. Wskazuje to, że za skuteczność pierwotnego rolnictwa odpowiedzialna była ewolucja wspomagana dodatkowymi, coraz to bardziej zaawansowanymi technikami uprawy."

Profesor Osborne dodał: "Dzięki przeprowadzonej analizie jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć sposób, w jaki rozwijały się rośliny uprawne. Część nabytych przez nie cech mogła być spowodowana ich przeniesieniem na bardziej urodzajną glebę.   

"Oznacza to, że istotną rolę w poprawie wydajności rolnictwa odegrała naturalna ewolucja hodowanych warzyw i zbóż. Obfitość plonów wzrastać mogła naturalnie, nie natomiast dzięki podejmowanym zabiegom pielęgnacyjnym."

 

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑