Jedzenie orzechów zmniejsza o połowę ryzyko nawrotu nowotworu jelita grubego

Dodaj do ulubionych

U osób spożywających orzechy odnotowano o połowę niższe ryzyko nawrotu nowotworu jelita grubego

Jak wynika z najnowszego badania opublikowanego przez naukowców, regularne spożywanie orzechów zwiększa prawdopodobieństwo poprawy ogólnego stanu zdrowia osób cierpiących na nowotwór jelita grubego.  

"Zdrowa dieta jest niejednokrotnie zaniedbywana w przypadku leczenia pacjentów cierpiących na nowotwory. Nasz eksperyment dobitnie dowiódł, że dzięki spożywaniu orzechów możliwe jest ograniczenie ryzyka nawrotów nowotworów jelita grubego" powiedział prezes ASCO, lekarz medycyny Daniel F. Hayes. "Konsumpcja orzechów oraz pielęgnowanie właściwych zwyczajów żywieniowych to czynniki, na które lekarze powinni bezsprzecznie zwrócić większą uwagę opracowując zalecenia terapeutyczne dla osób cierpiących na nowotwór jelita grubego."

 

Badanie obserwacyjne, w którym udział wzięło 826 pacjentów w trzecim stadium zaawansowania nowotworu wykazało, że osoby spożywające co najmniej 50 gram orzechów tygodniowo legitymowały się 42 % niższym ryzykiem nawrotu choroby oraz 57 % niższym prawdopodobieństwem przedwczesnego zgonu.  

 

Analiza uzupełniająca dowiodła, że największe korzyści zdrowotne wiążą się z konsumpcją orzechów z drzew orzechowych, a więc: migdałów, orzechów włoskich, orzechów laskowych, nerkowców, czy też pekanów. Rezultaty eksperymentu zaprezentowane zostaną podczas dorocznego zjazdu przedstawicieli ASCO w Chicago.  

 

"Rozliczne badania dotykające kwestii chorób serca oraz cukrzycy dowiodły, że jedzenie orzechów przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Z uwagi na ten fakt postanowiliśmy sprawdzić jaki jest ich wpływ na organizm osób cierpiących na nowotwory jelit" stwierdził główny autor badania, lekarz medycyny Temidayo Fadelu zatrudniony w Instytucie ds. Leczenia Nowotworów im. Dany Farber. "Pacjenci w zaawansowanym stadium chorobowym leczeni na drodze chemioterapii często pytają nas czy istnieje prosty i skuteczny sposób zmniejszenia ryzyka przedwczesnego zgonu. Przeprowadzony test pokazuje, że efektywnym rozwiązaniem może być między innymi prawidłowa dieta."

 

W przypadku pacjentów, którzy jedli orzeszki ziemne lub masło orzechowe nie uzyskano jednakże tak korzystnych rezultatów. Zdaniem autorów, może to być spowodowane zgoła odmiennym składem nadmienionych produktów spożywczych. Co ciekawe, orzechy ziemne są najczęściej spożywanym typem orzechów w Stanach Zjednoczonych.  

 

Szansę przeżycia co najmniej trzech lat po terapii (mającej najczęściej formę zabiegu chirurgicznego i/lub chemioterapii) w przypadku osób w trzecim stadium nowotworu jelita grubego szacuje się na 70 %. Mimo, że w ramach rozlicznych testów prowadzonych na przestrzeni kolejnych lat przyglądano się diecie uważanej za jedną z metod zapobiegania i leczenia nowotworów, opisywany eksperyment jest pierwszym, w ramach którego określono wpływ konsumpcji orzechów na prawdopodobieństwo występowania nawrotów choroby oraz ryzyko przedwczesnego zgonu.  

 

Dodatkowe informacje o badaniu

Eksperci poddali szczegółowej analizie kwestionariusze wypełnione w ramach programu CALGB, zrzeszającego pacjentów w trzecim stadium zaawansowania nowotworu. Omawiany program rozpoczął się w roku 1999. W kwestionariuszu respondentów pytano o typ diety oraz ilość spożywanych orzechów. O jego wypełnienie proszono pacjentów po zakończeniu chemioterapii.  

 

Badaczy interesowało przede wszystkim spożycie orzechów, jako że było one powiązane z niższym ryzykiem otyłości, wykształcenia się cukrzycy typu 2 oraz ograniczenia odporności na insulinę. Wszystkie nadmienione problemy zdrowotne prowadzić mogą do wykształcenia się nowotworu jelita grubego oraz przedwczesnej śmierci.  

 

Najistotniejsze obserwacje

Autorzy omawianego badania przeanalizowali korelację pomiędzy ilością spożywanych orzechów a ryzykiem nawrotów nowotworu oraz prawdopodobieństwem przedwczesnego zgonu. Zauważono, że pacjenci konsumujący co najmniej 50 gram orzechów dowolnego typu tygodniowo (19 % wszystkich uczestników badania) legitymowali się 42 % niższym ryzykiem nawrotu choroby oraz 57 % mniejszym prawdopodobieństwem przedwczesnej śmierci. Na uzyskane wyniki nie miały wpływu takie czynniki demograficzne jak płeć, wiek, wskaźnik BMI czy też stopień rozwoju nowotworu.  

Ocena wpływu spożycia orzechów z drzew orzechowych na stan zdrowia wykazała, iż ryzyko nawrotu nowotworu zmniejszyło się o 46 % natomiast przedwczesnego zgonu – o 53 %. Biorąc pod uwagę fakt, iż korzyści takie nie występowały w przypadku osób konsumujących orzeszki ziemne lub masło orzechowe, sformułowano hipotezę mówiącą iż najdalej idące korzyści zdrowotne płyną z regularnego jedzenia takich produktów spożywczych jak: migdały, orzechy włoskie, orzechy laskowe, nerkowce, czy też pekany. Autorzy pragną przeprowadzić badania uzupełniające celem zrozumienia braku jakiegokolwiek wpływu popularnych fistaszków na stan zdrowia badanych.

 

"Uważamy, że konsumpcja orzechów nie powinna być traktowana przez pacjentów jako substytut chemioterapii czy innych metod leczenia" stwierdził doktor Hayes. "Niemniej jednak, wzbogacenie diety o orzechy z drzew orzechowych poprawić może ogólny stan zdrowia oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia nawrotów choroby."

 

Dalsze plany badawcze

"Konieczne jest także przeanalizowanie pozytywnego wpływu konsumpcji orzechów na organizm pacjentów w innych stadiach rozwoju nowotworów, szczególnie w fazie czwartej. Pragniemy także zrozumieć w jaki sposób orzechy przyczyniają się do poprawy kondycji ogólnej oraz określić czy uzyskane wyniki będą identyczne lub chociażby zbliżone w przypadku innej grupy respondentów” podsumował doktor Fadelu.

 

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑