Sposób żywienia noworodków ma większy wpływ na rozwój ich mikrobiomu jelitowego niż waga matki

Dodaj do ulubionych

Jak wskazują najnowsze badania, po dziewiątym miesiącu życia rozwój mikrobiomu jelitowego noworodków spowodowany jest ich przejściem na dietę ustaloną przez rodziców, nie natomiast wagą matki w ciąży. Mikroflora jelitowa stanowi złożoną sieć mikroorganizmów zamieszkujących układ trawienny. Dzieci przychodzą na świat pozbawione mikrobiomu. Jego rozwój następuje niedługo po narodzinach. Przez kolejnych kilka lat w ciele dziecka rozwija się mikroflora organizmu. 

Wedle wyników przeprowadzonego niedawno badania, od dziewiątego miesiąca życia dziecka mikrobiom jelitowy kształtują przyjęte zwyczaje żywieniowe. Wyniki eksperymentu opublikowano w internetowym magazynie mSphere, prowadzonym przez Amerykańskie Towarzystwo Mikrobiologiczne. 

"Rezultaty eksperymentu dobitnie wskazują, że to właśnie zmiana sposobu żywienia wpływa na rozwój mikrobiomu jelitowego noworodków" powiedział doktor Tine Rask Licht, autor badania, profesor oraz przewodniczący Grupy Badawczej ds. Mikrobiologii i Immunologii Narodowego Instytutu Żywienia Politechniki Soborg w Danii. "Waga matki w ciąży nie ma wpływu na różnorodność mikroorganizmów ani ich ilość.

Czym jest miklofolra organizmu

Mikroflora jelitowa stanowi złożoną sieć mikroorganizmów zamieszkujących układ trawienny. Dzieci przychodzą na świat pozbawione jakiegokolwiek mikrobiomu. Jego rozwój następuje niedługo po narodzinach. Przez kolejnych kilka lat w ciele dziecka rozwija się mikroflora organizmu. Na przestrzeni kolejnych lat życia mikroflora ulegać może modyfikacjom na skutek zmieniających się preferencji żywieniowych, jednakże ma to miejsce wyłącznie w niewielkim stopniu. Każdą osobę dorosłą charakteryzuje indywidualny zespół mikroorganizmów bytujących w jelitach. Wedle profesora Lichta stanowią one swoisty odpowiednik odcisku palca. 

 Mikrobiom kształtuje stosowana dieta, jednakże do niedawna jego struktura łączona była także z otyłością. Dzieci osób cierpiących na nadwagę są bardziej narażone na szybsze przybieranie na wadze, co starano się wyjaśnić przede wszystkim predyspozycjami genetycznymi. Wiele prowadzonych badań analizuje wpływ zwyczajów żywieniowych noworodka na charakterystykę mikrobiomu jelitowego, jednakże wyłącznie niewielki ich odsetek bierze pod uwagę także fakt otyłości matki podczas ciąży. Rozwój mikroflory może bowiem być wywołany działalnością mikroorganizmów przekazywanych potomkom w momencie porodu lub też spowodowany opracowaną dla dziecka dietą. 

Porównanie mikroflory jelitowej

Aby dokładniej przyjrzeć się kwestii problematycznej, Martin Laursen, doktorant Politechniki Soborg wraz z zespołem zaprzyjaźnionych naukowców porównał charakterystykę mikroflory jelitowej dwóch kohort noworodków. Na jedną z nich składały się dzieci urodzone przez kobiety szczupłe (n=114), natomiast na drugą – potomstwo pań cierpiących na otyłość (n =113). Badacze przeanalizowali próbki stolca dzieci w wieku 9 oraz 18 miesięcy. Zauważono, iż po 9 miesiącach wobec części niemowląt stosowano żywienie uzupełniające. Pozyskane informacje dotyczące mikroflory uzupełniono dodatkowo danymi na temat stosowanej diety oraz ewentualnego karmienia piersią. 

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na rozwój mikroflory jelitowej były długość okresu karmienia piersią oraz skład diety uzupełniającej. W przypadku obydwu grup badanych, struktura mikrobiomu silnie skorelowana była z zawartością białka oraz błonnika w diecie.  

"Udało nam się ustalić, że zastosowana dieta jest głównym czynnikiem pozwalającym na rozwój mikroflory jelitowej. Spożywane posiłki warunkują różnorodność oraz ilość mikroorganizmów obecnych w organizmie dziecka." stwierdził profesor Licht. "Świat naukowy świadomy był faktu, iż karmienie piersią ma znaczny wpływ na strukturę mikroflory, jednakże nigdy wcześniej nie podjęto się analizy wpływu stosowanej diety na rozwój jej struktury."

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑