Spożycie soli dwukrotnie zwiększa ryzyko niewydolności serca

Dodaj do ulubionych

Spożycie soli dwukrotnie zwiększa ryzyko niewydolności serca?

Przyjmowanie wraz z dietą znacznych ilości soli prowadzić może do znacznego zwiększenia ryzyka wystąpienia niewydolności serca. Informacje takie podano bazując na wynikach prowadzonego przez 12 lat eksperymentu, w którym udział wzięło ponad 4000 respondentów. Rezultaty przedstawiono w dniu dzisiejszym na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  

"Przyjmowanie wraz z dietą dużych ilości soli (chlorku sodu) jest jedną z głównych przyczyn nadciśnienia, choroby wieńcowej i zawałów" stwierdził Pekka Jousilahti, profesor Narodowego Instytutu Zdrowia i Opieki Zdrowotnej w finlandzkich Helsinkach. "Niewydolność serca jest bezsprzecznie jednym z najpoważniejszych problemów kardiologicznym nie tylko w Europie, ale także na świecie – do tej pory jednak wpływ spożycia soli na jego częstotliwość pozostawał nieznany."

W ramach omawianego badania przeanalizowano korelację pomiędzy spożyciem soli a prawdopodobieństwem wystąpienia niewydolności serca. Ocena spożycia rzeczonego produktu spożywczego jest niezwykle trudna, dlatego też tak rzadko prowadzone są badania kohortowe dotyczące rzeczonego tematu prowadzone w skali populacji. W ramach omawianego eksperymentu wykorzystano technikę pomiaru ilości sodu w moczu, która to pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić ilość soli przyjmowanej przez badanych wraz z dietą.  

W eksperymencie udział wzięło 4630 respondentów obydwojga płci w wieku pomiędzy 24 a 64 lat pochodzących z Finlandii, którzy to wzięli udział w lokalnym Badaniu Przyzwyczajeń Żywieniowych North Karelia i Narodowym Badaniu FINRISK pomiędzy rokiem 1979 a 2002. Dane zgromadzono na bazie samodzielnie wypełnionego przez respondentów kwestionariusza, pomiarów wagi, wzrostu i ciśnienia krwi, jak też - pobranych próbek krwi żylnej oraz moczu.

Podczas badania, pielęgniarki określiły ilość oddanego moczu oraz pobrały próbkę o wielkości 100 ml do analizy laboratoryjnej. Ustalono, że 1 gram przyjmowanej z pożywieniem soli równał się 17.1 mmol sodu w moczu.  

Stan zdrowia badanych eksperci analizowali przez 12 kolejnych lat dzięki dostępowi do komputerowej wersji Narodowego Rejestru Zdrowia. Przypadki wystąpienia niewydolności serca identyfikowano dzięki wglądowi do rejestrów zgonów, rejestrów wypisów szpitalnych oraz zaleceń odnośnie stosowania określonych leków. Następnie dokonano oceny istotności statystycznej korelacji występującej pomiędzy ilością przyjmowanej soli (<6.8g, 6.8-8.8g, 8.8-10.9g, 10.96-13.7g i >13.7g dziennie) a ryzykiem wystąpienia zawału serca.

Na przestrzeni 12 lat badania, u 121 respondentów wystąpiła niewydolność serca. Dzięki zastosowaniu modelu porównawczego udało się ustalić, że ryzyko wystąpienia niewydolności serca w podokresach badawczych 2, 3, 4 i 5 wyniosła, względem okresu pierwszego: 0.83, 1.40, 1.70 oraz 2.10. Po dodatkowym uwzględnieniu takich czynników jak ciśnienie krwi, poziom cholesterolu we krwi oraz masa ciała, prawdopodobieństwo wystąpienia nadmienionego problemu zdrowotnego kształtowało się na poziomie kolejno:  1.13, 1.45, 1.56 i 1.75.

Profesor Jousilahti stwierdził: "Nasze serce źle reaguje na sól - nadmierne jej przyjmowanie prowadzić może do wzrostu ryzyka niewydolności oraz zawału mięśnia sercowego. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest jedynie w marginalnym stopniu zależne od ciśnienia krwi."

"Osoby spożywające dziennie ponad 13,7 grama soli legitymowały się dwukrotnie wyższym ryzykiem wystąpienia nadmienionych problemów zdrowotnych niż te, przyjmujące poniżej 6.8 grama dziennie. Zdaniem ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia, maksymalne dzienne spożycie soli wynosić powinno 5 gram, natomiast nasz organizm potrzebuje jej od 2 do 3 gram."

Profesor Jousilahti podsumował wyniki badania słowami: "Konieczne jest przeprowadzenie badań uzupełniających na większej grupie respondentów celem dokonania dokładniejszych obliczeń odnośnie wpływu spożycia soli na niewydolność serca."

 

Autor: Melina Lam

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑