Spożywanie kawy i herbaty pozwala chronić wątrobę  

Dodaj do ulubionych

Spożywanie kawy i herbaty pozwala chronić wątrobę  

Naukowcy informują, że spożywanie co najmniej kilku szklanek tych napojów dziennie może ochronić nas przed marskością wątroby  

Badacze odkryli, że spożywanie kawy lub herbaty może zminimalizować ryzyko włóknienia wątroby. Rzeczony problem zdrowotny charakteryzuje się wytwarzaniem przez komórki tego narządu wewnętrznego nadmiernej ilości bliznowatej tkanki łącznej. Naukowcy uważają, że z uwagi na fakt, iż napoje te są łatwo dostępne, niedrogie oraz relatywnie popularne, mogą być stosowane jako naturalne środki zapobiegające rozwojowi chorób wątroby.  

Przewlekła choroba wątroby jest dwunastą pod kątem częstotliwości przyczyną przedwczesnych zgonów w ujęciu globalnym. W wielu przypadkach jest ona spowodowana niewłaściwym trybem życia. Zmiana przyzwyczajeń żywieniowych oraz prowadzonego stylu życia mogą pozytywnie wpłynąć na jej funkcjonowanie.  Śmiertelność spowodowana chorobami nadmienionego organu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie głównie z uwagi na powszechność tak zwanej marskości wątroby, końcowej fazy postępującego włóknienia narządu, będącego najczęściej skutkiem przewlekłego zapalenia. Jak wynika z informacji przedstawionych w najnowszym wydaniu magazynu Journal of Hepatology, spożywanie kawy lub herbaty może zmniejszyć ryzyko włóknienia wątroby, skutkującego wytwarzaniem przez komórki tego narządu nadmiernej ilości bliznowatej tkanki łącznej.

 

"Na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci nasz styl życia uległ znacznemu pogorszeniu. Najbardziej katastrofalnymi przyzwyczajeniami, na które należy zwrócić uwagę są siedzący tryb, mała ilość aktywności fizycznej oraz niezdrowa dieta" wyjaśniła główna autorka badania, doktor medycyny Louise J. M. Alferink z Wydziału Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego Erasmus MC w holenderskim Rotterdamie. "Dieta zachodnia, która zyskała ostatnimi czasy tak ogromną popularność, obfituje w niezdrowe posiłki ubogie w składniki odżywcze i bogate w cukier. Ich częsta konsumpcja doprowadziła nie tylko do epidemii otyłości ale także do gwałtownego zwiększenia się częstotliwości występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD), która to spowodowana jest nadmiernym gromadzeniem się tłuszczu w obrębie tego organu. Jej symptomy są podobne do wariantu alkoholowego, jednakże ten problem zdrowotny występuje u osób które nie spożywają więcej niż dwóch porcji alkoholu dziennie. Uznaliśmy, że w takim kontekście społecznym niezwykle istotne będzie przeanalizowanie potencjalnych korzyści zdrowotnych spożywania takich napojów jak kawa i herbata. Postawiliśmy bowiem hipotezę, iż napoje te mogą przyczynić się do ograniczenia powszechności chorób wątroby w krajach rozwiniętych."

 

Doktor medycyny Sarwa Darwish Murad, główny autor badania oraz hepatolog zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym Erasmus MC poinformował: "Dysponujemy danymi zarówno epidemiologicznymi jak i empirycznymi wskazującymi, że regularne spożywanie kawy zapobiega podnoszeniu się poziomu określonych enzymów, jak również wykształcaniu się wirusowego zapalenia wątroby, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, marskości wątroby oraz nowotworów rzeczonego organu. Zauważyliśmy także, że skuteczność kawy jest odwrotnie proporcjonalna do śmiertelności u ogółu populacji. Dokładny mechanizm jej działania na wątrobę nie został dokładnie poznany, uważamy jednakże, że kawa charakteryzuje się właściwościami przeciwutleniającymi. W ramach prowadzonego badania postanowiliśmy także określić czy spożycie kawy ma podobny wpływ na kondycję wątroby u osób niecierpiących na przewlekłe choroby tego organu."

Zgromadzone dane pochodziły od 2424 uczestników zakrojonego na szeroką skalę badania kohortowego przeprowadzonego w Rotterdamie, w którym wzięli udział respondenci w wieku powyżej 45 lat żyjący na przedmieściach miasta. Wszyscy oni poddani zostali kompleksowym badaniom, włączając w to antropometrię, pobór próbek krwi, jak też obrazowanie hepatologiczne przy pomocy ultradźwięków oraz urządzenia Fibroscan®, które to pozwoliły na określenie poziomu zwłóknienia wątroby. Respondenci wypełnili także liczący sobie 389 punktów Kwestionariusz Częstotliwości Spożywania Wybranych Produktów Spożywczych, w ramach którego określili oni między innymi ilość spożywanej kawy i herbaty.  

Konsumpcję napojów określano w jednej z trzech kategorii: brak, spożycie umiarkowane (0-3 szklanki dziennie) lub częste (powyżej 3 szklanek dziennie). W przypadku herbaty naukowcy wyróżnili poszczególne jej typy (ziołową, zieloną i czarną), natomiast respondentów poproszono o określenie czy spożywają którąkolwiek z nich (>0) czy też nie (0).

Eksperci odkryli, że regularne spożywanie kawy było skorelowane ze zmniejszonym ryzykiem zwłóknienia wątroby (wartość ⩾8 kPa informowała o ryzyku zwłóknienia), głównie z uwagi na ograniczenie wytwarzania przez komórki tkanki bliznowatej. Korelacja ta występowała u ogółu respondentów, niezależne od prowadzonego trybu życia oraz pozostałych badanych czynników. Co ciekawe, naukowcy zauważyli, że korzystny wpływ na kondycję wątroby miało nawet niewielkie spożycie omawianego napoju. Mimo, iż nie zidentyfikowano bezpośredniego powiązania pomiędzy konsumpcją kawy lub herbaty a odkładaniem się tłuszczu w wątrobie (NAFLD), spowolnienie tempa włóknienia wątroby odnotowano w grupie zarówno cierpiącej na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby jak i w grupie kontrolnej. Autorzy wysunęli hipotezę, iż częste spożywanie kawy i herbaty może mieć pozytywny wpływ na kondycję wątroby i okazać się skutecznym sposobem poprawy efektywności funkcjonowania rzeczonego organu.   

Odnotować należy jednakże, iż eksperci biorący udział w badaniu uważają, że pozyskane wyniki interpretować należy z dawką sceptycyzmu. Informację taka podali doktor medycyny Salvatore Petta, z Wydziału Gastroenterologii i Hepatologii z Uniwersytetu w Palermo (Włochy) oraz doktor medycyny Giulio Marchesini z Wydziału Nauk Medycznych i Chirurgicznych (DIMEC) Uniwersytetu ''Alma Mater" we włoskiej Bolonii. Zauważono, że w eksperymencie wzięły udział wyłącznie osoby rasy białej w podeszłym wieku, natomiast w grupie respondentów niepijących kawy lub herbaty znalazło się wyłącznie kilku respondentów – podważa to pełną wiarygodność osiągniętych rezultatów. Spożycie herbaty było relatywnie niskie, co dodatkowo utrudniło określenie wpływu rzeczonego napoju na kondycję wątroby. Badacze z Włoch zauważyli także, że zarówno kawa jak i herbata zawierają ponad 100 składników, włączając w to polifenole i kofeinę, których ilość jest różna w zależności od specyfiki przyrządzonego napoju.  

 

Na pytanie "czy powinniśmy spożywać kawę lub herbatę codziennie?”  doktor Petta oraz Marchesini odpowiedzieli: "Zanim możliwe będzie wystosowanie jednoznacznych rekomendacji, konieczne jest przeprowadzenie badań uzupełniających celem ustalenia optymalnych ilości kawy oraz herbaty przyczyniających się do poprawy stanu wątroby."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑