Uwielbiasz kawę? To dobrze, naukowcy dowiedli że masz szansę żyć dłużej:)

Dodaj do ulubionych

 Im większe spożycie kawy, tym niższe ryzyko przedwczesnego zgonu?

Źródło:

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne  

Jak pokazały wyniki badania przeprowadzonego przez przedstawicieli Kongresu ETK, wysokie i regularne spożycie kawy prowadzić może do ograniczenia ryzyka przedwczesnego zgonu. Eksperyment przeprowadzono na ponad 20 000 badanych. Dowiódł on jednoznacznie, iż napój ten stanowić może składnik zbilansowanej diety.  

"Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie," stwierdziła doktor Adela Navarro, kardiolog ze szpitala Navarra w hiszpańskiej Pampelunie. "Wcześniejsze badania wskazały, że picie kawy może obniżać wskaźnik przedwczesnej śmiertelności dużych grup ludzkich, jednakże faktu tego nie potwierdzono testami na populacji jakiegokolwiek kraju śródziemnomorskiego."

Celem opisywanego w ramach niniejszego artykułu eksperymentu było określenie korelacji pomiędzy spożyciem kawy a ryzykiem przedwczesnego zgonu u badanych w średnim wieku, będących dodatkowo obywatelami kraju śródziemnomorskiego. Test został przeprowadzony w ramach Projektu Seguimiento Universidad de Navarra (SUN), zakrojonego na szeroką skalę badania kortowego, w którym udział wzięło ponad 22 500 absolwentów hiszpańskiego uniwersytetu. Eksperyment rozpoczęto w roku 1999.  

Analizą objęto 19,896 uczestników Projektu SUN, których średni wiek w momencie rozpoczęcia badania wynosił 37.7 lat. Przed przystąpieniem do eksperymentu, uczestnicy wypełnili kwestionariusz dotyczący częstotliwości przyjmowania określonych produktów spożywczych. Określono w ich przypadku także ilość spożywanej kawy, cechy socjodemograficzne oraz zidentyfikowano ewentualne wcześniejsze problemy zdrowotne.  

Respondentów badano przez okres średnio dziesięciu lat. Informacje dotyczące ich śmiertelności pozyskano od rodzin, władz lokalnych oraz - z Narodowego Rejestru Zgonów. W ramach badania wykorzystany został model proporcjonalnego hazardu, który to pozwolił określić stopień ryzyka (HR) oraz poszczególne interwały (CI) prawdopodobieństwa przedwczesnego zgonu na skutek spożywania ściśle ustalonych ilości kawy.  

Naukowcy poinformowali, że w okresie dziesięciu lat zmarło 337 badanych. Ekspertom udało się ustalić, że osoby, które spożywały dziennie co najmniej cztery szklanki kawy legitymowały się 64 % niższym ryzykiem przedwczesnego zgonu niż badani, którzy w ogóle nie pili tego napoju (wyniki statystyczne: HR, 0.36; 95% CI, 0.19-0.70). Wartość ta spadała o kolejne 22% na każde kolejne dwie szklanki kawy dziennie  (dane statystyczne: HR, 0.78; 95% CI, 0.66-0.92).

Naukowcy sprawdzili także czy płeć, wiek lub też stosowana dieta śródziemnomorska wpływały w znaczącym stopniu na korelację pomiędzy spożyciem kawy a śmiertelnością. Zauważyli oni, że występuje powiązanie pomiędzy konsumpcją rzeczonego napoju a wiekiem badanych. U osób w wieku co najmniej 45 lat pijących nie mniej niż dwie szklanki kawy dziennie odnotowano 30 % mniejsze ryzyko przedwczesnego zgonu  (dane statystyczne: HR, 0.70; 95% CI, 0.58-0.85). Związek taki nie wystąpił w przypadku respondentów młodszych.

Doktor Navarro stwierdziła: "Dane zgromadzone w ramach projektu SUN pozwoliły odnotować korzystną korelację pomiędzy spożywaniem kawy a ryzykiem przedwczesnego zgonu, szczególnie w przypadku osób po 45. roku życia."

Jak podsumowała ekspertka: "Przedstawione przez nas wnioski badawcze pozwalają sądzić, że spożywanie czterech szklanek kawy dziennie stanowić może jeden z elementów zbilansowanej diety."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑