Czy katar sienny wyleczy immunoterapia?

Dodaj do ulubionych

Czy katar sienny wyleczy immunoterapia?

Przyspieszona immunoterapia nie prowadzi do minimalizacji symptomów i leczenia kataru siennego

W ramach badania, którego wyniki opublikowanego 14 lutego bieżącego roku, ustalono, że u pacjentów cierpiących na umiarkowany i silny katar sienny, przyjmowanie przez dwa lata leków w formie tabletek lub zastrzyków nie dawało efektów lepszych niż stosowanie podawanego przez ekspertów placebo.  

 

Szacuje się, że katar sienny występuje w Stanach Zjednoczonych u 15 (w oparciu o diagnozy lekarskie) do nawet 30 procent populacji (bazując na zgłaszanych przez pacjentów symptomach). Katar alergiczny wpływa negatywnie na codzienne funkcjonowanie, sen i wydajność w pracy oraz utrudnia naukę.

 

Naukowcy na drodze wcześniejszych eksperymentów dowiedli, że po trzech latach regularnego leczenia tabletkami lub zastrzykami immunologicznymi, u pacjentów występuje utrzymująca się przez dwa kolejne lata po zakończeniu terapii poprawa stanu zdrowia. Nie ustalono jednak, czy krótszy okres leczenia immunoterapeutycznego okazać się może korzystny w ujęciu długoterminowym. Gdyby bowiem tak było, możliwe byłoby ograniczenie kosztów terapii, zmniejszenie dyskomfortu odczuwanego przez pacjentów oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia ewentualnych skutków ubocznych.  

 

Lekarz medycyny, Stephen R. Durham z Uniwersytetu Imperial College London oraz jego współpracownicy przypisali losowo 106 osób dorosłych cierpiących na umiarkowany lub silny katar sienny do grupy, która przyjmowała tabletki (n=36; tabletki podawane codziennie, zawartość - 15 ?g alergenu Phleum p 5 [tymotka] oraz comiesięczne zastrzyki z placebo); zastrzyki (n=36; comiesięczne zastrzyki zawierające 20 ?g of Phleum p 5 [tymotka] oraz podawane codziennie tabletki z placebo) lub placebo w formie tabletek i zastrzyków (n=34). Analizę symptomów przeprowadzono przed badaniem, w pierwszym i drugim roku terapii oraz po trzech latach (rok po zakończeniu leczenia).   

 

Ze 106 respondentów biorących udział w eksperymencie, stan zdrowia 92 z nich analizowano przez okres pełnych trzech lat. Eksperci ustalili, że dwa lata immunoterapii nie pozwoliły uzyskać efektu optymalnego, którego osiągnięcie jest możliwe po trzech latach leczenia.  

 

"Wedle zaleceń immunologicznych konieczne jest przeprowadzenie co najmniej trzyletniej terapii przy wykorzystaniu obydwu dostępnych metod [tabletki, zastrzyki]. W przypadku, gdyby leczenie dwuletnie okazało się równie korzystne, oznaczałoby ono możliwość ograniczenia kosztów oraz minimalizacji dyskomfortu pacjentów. Niestety, nie przynosi ono jednak spodziewanych efektów, a więc konieczne jest stosowanie się w dalszym ciągu do zaleceń odnośnie trzyletniego okresu leczenia" podsumowali badacze.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑