Karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia astmy u dzieci

Dodaj do ulubionych

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia astmy u dzieci

Noworodki zaklasyfikowane do grupy ryzyka zapadnięcia na astmę z uwagi na swój profil genetyczny, które karmiono piersią były w mniejszym stopniu narażone na choroby układu oddechowego.  

Jak wynika z najnowszego badania, nowonarodzone dzieci, w przypadku których profil genetyczny zwiększa ryzyko zapadnięcia na astmę mogą zostać uchronione przed chorobami układu oddechowego jeżeli ich matki podejmą decyzję o karmieniu ich piersią.  

 

Rezultaty przeprowadzonego eksperymentu zaprezentowano (4 września, 2016 r.) podczas Międzynarodowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa ds. Chorób Układu Oddechowego.  

 

"Nasze badanie uznać można za pierwsze, które tak dobitnie wskazuje, iż karmienie piersią ogranicza wpływ profilu genetycznego na zdrowie dzieci, szczególnie w pierwszym roku ich życia" powiedziała doktor Olga Gorlanowa, pracująca w Akademickim Szpitalu Pediatrycznym (UKBB) oraz na Uniwersytecie Basel w Szwajcarii.

 

Geny warunkujące wykształcenie się astmy zlokalizowane są na 17. chromosomie i noszą zbiorczą nazwę 17q21. W ramach wcześniejszych testów klinicznych udowodniono, że modyfikacje genów 17q21 prowadzić mogą do niższej wydolności układu oddechowego, szczególnie w przypadku, gdy towarzyszą im zmiany środowiskowe.  

 

Eksperci są zgodni, że czynniki środowiskowe wpływać mogą na charakterystykę określonych genów. Celem omawianego w ramach niniejszego artykułu badania było określenie czy jednym z nich jest karmienie piersią, zwłaszcza w odniesieniu do genów odpowiedzialnych za ryzyko zachorowania na astmę i wykształcenia się chorób układu oddechowego we wczesnym dzieciństwie.  

 

W eksperymencie kohortowym udział wzięło 368 noworodków poddanych wcześniej badaniom stanu zdrowia podczas Testów Rozwoju Układu Oddechowego w Szwajcarii. Naukowcy zgromadzili dane dotyczące częstotliwości występowania oraz dotkliwości problemów zdrowotnych, typu karmienia oraz genotypów dzieci.  

 

Badanie pozwoliło dowieść, że w okresach kiedy dzieci (szczególnie te o genotypach predysponujących do zachorowania na astmę) karmione były piersią, o 27 procent zmniejszało się ryzyko wykształcenia się chorób układu oddechowego. Pozostałe metody podawania dzieciom pożywienia wiązały się ze wzrostem rzeczonego ryzyka.  

 

Jak stwierdziła doktor Gorlanowa: "Wraz z rozwojem genetyki jesteśmy w stanie coraz lepiej zrozumieć korelację pomiędzy genami a otoczeniem oraz ich wpływ na ryzyko wykształcenia się astmy. Nasze badanie rzuca nowe światło na wpływ karmienia piersią na zdrowie dzieci. Po raz pierwszy udało nam się wykazać powiązanie pomiędzy zmianą charakterystyki genów 17q21 a występowaniem problemów układu oddechowego w pierwszym roku życia dzieci, które to zależne było od tego czy były one karmione piersią czy też w inny sposób. Rezultaty eksperymentu należy jednakże potwierdzić poddając badaniu kohortowemu inną grupę dzieci."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑