2016 był najgorętszym rokiem od roku 1998

Dodaj do ulubionych

2016 był najgorętszym rokiem od roku 1998

Zdaniem doktora Johna Christy’ego, dyrektora Centrum Nauk o Ziemi przy Uniwersytecie Alabama Huntsville, w ujęciu globalnym rok 2016 był cieplejszy o +0.02 C od roku 1998 i otrzymał tym samym tytuł najcieplejszego roku od momentu rozpoczęcia trwających 38 lat satelitarnych pomiarów temperatury. Biorąc pod uwagę margines błędu rzędu 0.10 C, lata uznać można za niemalże równoważne pod kątem średniej temperatury. Niektórzy eksperci uważają nawet, że nieco cieplejszy był jednak rok 1998. Rekordowe wskazania są przede wszystkim skutkiem ocieplenia zaobserwowanego na półkuli północnej naszego globu.  

 

"Należy przede wszystkim zadać sobie pytanie czy rekordowa temperatura odnotowana w roku 2016 jest istotna z naukowego punktu widzenia" powiedział Christy. " Uważam, że nie. Zarówno rok 1998 jak i 2016 są okresami występowania anomalii, takich jak zjawisko pogodowe El Niño. Mają one charakter tymczasowy i przejściowy. Badając charakterystykę klimatu, w większym stopniu skupiamy się na określaniu długoterminowych trendów temperaturowych, nie natomiast na identyfikacji krótkotrwałych anomalii, zwłaszcza jeżeli są one powodem występujących zjawisk naturalnych.  

 

"Do niektórych naszych obserwacji przywiązujemy większą uwagę niż do innych. Przykładowo, zidentyfikowana pomiędzy wrześniem a listopadem susza oraz wysokie temperatury w północnozachodniej części Stanów Zjednoczonych zostały przez badaczy uznane za kwestia o wiele istotniejsze niż obliczenia, z których wynika, że globalna temperatura w roku 2016 była wyższa niż w 1998. W perspektywie długoterminowej, fakt ten może okazać się o wiele mniej istotny niż dane o temperaturach gromadzone w ujęciu miesięcznym."

 

W zestawieniu z normami dla poszczególnych pór roku, w grudniu najwyższą średnią temperaturę odnotowano w Środkowych Chinach, w pobliżu miasta Qamdo. Temperatury miesięczne utrzymywały się tam na średnim poziomie o 3.91 C (7.04 stopni F) wyższym od norm sezonowych. Najniższa temperatura na Ziemi odnotowana została z kolei w pobliżu miasta Buffalo Narrows w środkowozachodnim Saskatchewan. Była ona niższa od akceptowalnych norm o 4.13 C (7.43 stopni F).

 

Grudniowe pomiary temperatury umożliwiły stworzenie miesięcznej mapy anomalii pogodowych oraz comiesięcznego wykresu anomalii temperaturowych. Możliwe było także opracowanie globalnej mapy trendów klimatycznych dla okresu grudzień 1978 – grudzień 2016.

 

W ramach wspólnego projektu UAH, NOAA i NASA, doktor John Christy z Centrum Nauk o Ziemi przy Uniwersytecie Alabama Huntsville oraz doktor Roy Spencer, główny naukowiec ESSC, wykorzystali dane zgromadzone przez jednostki sondujące NOAA i satelity NASA celem dokonania dokładnych szacunków temperatur na niemalże wszystkich obszarach naszego globu, włączając w to odległe tereny pustynne, oceany oraz połacie lasów deszczowych, gdzie wcześniej nie gromadzono informacji o temperaturach.  

Zainstalowane w satelitach urządzenia mierzyły temperaturę atmosfery od powierzchni Ziemi aż do wysokości około 8 kilometrów nad poziomem morza. Po zgromadzeniu oraz przetworzeniu danych, udostępniane są one w pliku publicznym, a wgląd w jego zawartość mają naukowcy zarówno ze Stanów Zjednoczonych jak i z zagranicy.  

 

Christy oraz Spencer nie otrzymali jakiegokolwiek wsparcia finansowego od firm lub organizacji zajmujących się wydobyciem i dystrybucją ropy naftowej, węgla, czy też - od prywatnych grup interesów. Wszelkie finansowanie pochodziło z umów oraz grantów federalnych i stanowych.

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑