Antybiotyki spowalniają rozwój komórek mózgowych

Dodaj do ulubionych

Przyjmowanie antybiotyku spowalnia rozwój nowych komórek mózgowych

Silne antybiotyki usuwające z organizmu niektóre bakterie jelitowe mogą także przyczynić się do zahamowania rozwoju nowych komórek w hipokampie. Wnioski takie wyciągnięto na drodze badań na szczurach laboratoryjnych. Naukowcom udało się także ustalić, że jedna z odmian białych krwinek pełni rolę mediatora pomiędzy mózgiem, układem odpornościowym oraz jelitami.   

Silne antybiotyki eliminujące bakterie jelitowe wpłynąć mogą negatywnie na dalszy rozwój nowych komórek w obszarze mózgu zwanym hipokampem. Wnioski takie wyciągnięto na drodze badań na szczurach laboratoryjnych. Wyniki eksperymentu opublikowano 19 maja bieżącego roku. Ekspertom udało się również ustalić, iż jeden z typów białych krwinek działa jak komunikator, przekazując sygnały pomiędzy mózgiem, układem odpornościowym oraz jelitami.  

"Udało nam się odkryć, iż długotrwałe leczenie antybiotykami może wpływać na efektywność pracy mózgu" stwierdziła autorka badania, Susanne Asu Wolf z Centrum Medycyny Molekularnej im. Maxa Delbruecka w Berlinie (Niemcy).

"Co jednak ciekawe, stosowanie probiotyków oraz uprawianie aktywności fizycznej podnosi plastyczność mózgu. Z uwagi na ten fakt, powinny one być traktowane jako elementy leczenia uzupełniającego."

Wolf po raz pierwszy natknęła się na informacje wskazujące, że układ odpornościowy może mieć wpływ zarówno na kondycję jak i wzrost komórek mózgowych ponad 10 lat temu, podczas badań prowadzonych nad komórkami T. W tamtym czasie prowadzono jednakże wyłącznie niewielką ilość badań nad korelacjami występującymi pomiędzy mózgiem, układem odpornościowym oraz jelitami.  

W ramach najnowszego badania, eksperci podali szczurom ilość antybiotyków umożlwiającą niemalże całkowicie usunięcie mikroflory jelitowej z ich organizmów. W porównaniu do zdrowych szczurów, zwierzęta którym podawano antybiotyki gorzej radziły sobie w testach pamięciowych. Co więcej, zauważono u nich zahamowanie neorgenezy (procesu wytwarzania nowych komórek mózgowych) w hipokampie. U myszy tych zidentyfikowano także obniżoną ilość specyficznych białych komórek Ly6Chi (głównie monocytów) w mózgu, krwi oraz szpiku kostnym. Badacze postanowili więc sprawdzić, czy to właśnie monocyty Ly6Chi odpowiadają za zahamowanie neurogenezy oraz pogorszenie pamięci badanych zwierząt.   

W ramach kolejnej fazy eksperymentu, zespół naukowców porównał kondycję ogólną zdrowych szczurów ze stanem zdrowia zwierząt, u których mikrobiom jelitowy rozwijał się właściwie, jednakże zauważalnie niższy był u nich poziom monocytów Ly6Chi, czy to z uwagi na predyspozycje genetyczne czy też leczenie antybiotykami. W obydwu przypadkach, szczury o niskim poziomie Ly6Chi legitymowały się gorszą pamięcią oraz wyraźnie upośledzoną neurogenezą, identycznie jak miało to miejsce w przypadku szczurów, u których całkowicie wyeliminowano florę jelitową. Co więcej, po zwiększeniu u rzeczonych zwierząt poziomu monocytów Ly6Chi, zarówno pamięć jak i wydajność procesu neurogenezy uległy poprawie.  

 "Niezwykle interesującym jest fakt, iż komórki Ly6Chi zaczynają pełnić rolę komunikatorów w przypadku, gdy struktura mikrobiomu ulega zmianie" powiedziała Wolf.

Na szczęście jednak niekorzystne skutki uboczne stosowania antybiotyków można odwrócić. W szczurów, które otrzymywały probiotyki lub pozostawały aktywne fizycznie zauważono przyspieszenie procesu neurogenezy. Poprawie uległa także ich pamięć. "Niezwykle ciekawy jest wpływ probiotyków na komórki Ly6Chi, zdolność neurogenezy oraz umiejętności poznawcze organizmu" przyznała autorka.

Rezultaty eksperymentu zwiększyły jednocześnie liczbę niewiadomych w kwestii powiązań występujących pomiędzy komórkami Ly6Chi a mózgiem i jelitami. Mimo, że probiotyki pozytywnie wpłynęły na poprawę pamięci szczurów, transplantacja kału mająca na celu regenerację flory bakteryjnej zwierząt nie przyniosła skutku.  

 "Transplantacja kału co prawda umożliwiła zregenerowanie flory bakteryjnej, nie przywróciła jednakże szczurom zdolności neurogenezy" powiedziała Wolf. "Fakt ten pokazuje, że antybiotyki mogą mieć bezpośredni wpływ na efektywność neurogenezy. Aby lepiej zrozumieć rzeczone zagadnienie, planujemy podawać antybiotyki szczurom, u których flora bakteryjna została całkowicie wyeliminowana, a następnie porównać efekty."

Badacze mają nadzieję, że w przyszłości prowadzonych będzie więcej badań analizujących wpływ probiotyków na stan zdrowia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. "Ich skuteczność określić można by w odniesieniu do nastroju, dotkliwości symptomów psychicznych, kompozycji mikrobiomu oraz funkcjonowania komórek odpornościowych przed i po leczeniu probiotykami" podsumowała Wolf.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑