Błędy medyczne: zaskakujący skrytobójczy

Dodaj do ulubionych

Jak wynika z najnowszego badania, to właśnie błędy w sztuce medycznej plasują się na trzecim miejscu na liście przyczyn zgonów w Stanach Zjednoczonych. Centra Kontroli i Prewencji Chorób nie prowadzą jednakże dokładnych statystyk ich dotyczących - wstępne statystyki przeprowadzone w Polsce również nie napawają optymizmem.

Naukowcy odkryli, że błędy medyczne plasować się mogą w pierwszej trójce przyczyn zgonów w Stanach Zjednoczonych.  

Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa przeanalizowali dane gromadzone na przestrzeni ośmiu kolejnych lat i odkryli, że ponad 250 tysięcy osób zmarło w tym okresie na skutek błędu w sztuce lekarskiej. 

Jeżeli hipoteza ta okaże się słuszna, rzeczone nieprawidłowości staną się trzecią główną przyczyną zgonów Amerykanów. Obecnie na trzecim miejscu znajdują się choroby układu oddechowego, które to przyczyniają się do 150 tysięcy zgonów. 

Jak twierdzi doktor Martin Makary, profesor chirurgii pracujący na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa: "nie opracowano jakichkolwiek standaryzowanych metod gromadzenia ogólnokrajowych statystyk dotyczących błędów spowodowanych nieprawidłową opieką medyczną" 

Metoda gromadzenia danych przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób nie klasyfikuje błędów w sztuce jako oddzielnej przyczyny zgonu, co wedle autorów badania powinno ulec zmianie.  

"System kodowania medycznego został opracowany w sposób umożliwiający maksymalizację zysków osiąganych przez lekarzy. Gromadzenie statystyk nie jest jego głównym założeniem." wyjaśnił Makary w komunikacie prasowym. 

Badacze z Uniwersytetu Hopkinsa przeanalizowali dane pochodzące z czterech niezależnych od siebie eksperymentów, w ramach których podjęto próby identyfikacji ilości błędów medycznych na obszarze Stanów Zjednoczonych. Badania prowadzono w latach 2000-2008. Dwa z nich nadzorowały były przez agencje federalne.  

Wykorzystując informacje o ilości osób hospitalizowanych w roku 2013, naukowcy dokonali ekstrapolacji danych. Przyjmując, że w ciągu roku wyświadczono 35 milionów usług medycznych oszacowano, że około 251 tysięcy zgonów spowodowanych było błędami medycznymi. Przekłada się to na 9,5 % wszystkich zgonów na terenie Stanów Zjednoczonych.  

Dane przedstawiane przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób kreślą jednakże zgoła odmienny obraz.

Statystyki zbierane przez rzeczone centra wskazują, że w roku 2013 ponad 611 tysięcy osób w Stanach Zjednoczonych zmarło z powodu chorób serca, 585 tysięcy na skutek nowotworów, natomiast 150 tysięcy z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego.

"Główne przyczyny zgonów, o których informują centra prewencji chorób stają się jednocześnie kwestiami priorytetowymi w programach zdrowotnych. To właśnie na ich minimalizację przeznaczanych jest najwięcej środków." powiedział Makary. "Obecnie nowotwory oraz choroby serca znajdują się w centrum uwagi. Z uwagi na fakt, że na liście nie wyszczególniono błędów w sztuce lekarskiej, nie podejmuje się odpowiednich działań i nie przeznacza środków celem minimalizacji skali zjawiska."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑