Ciśnienie krwi - Dowiedz się jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie krwi!

Dodaj do ulubionych

Ciśnienie krwi mierzy się zwykle w ten sposób, że założony na przedramię rękaw nadmuchuje się aż do momentu, gdy pod jego naporem przepływ krwi przez tętnicę zostje zahamowany. Zmniejsza się następnie ciśnienie powietrza w rękawie aż do momentu, w którym krew zacznie się przedzierać przez barierę ucisku. O tym, czy moment ten nastąpił, dowiadujemy się, wysłuchujac tonów Korotkowa, powstających w wyniku rozprężenia tętnicy pod wpływem ciśnienia. Kiedy krew z każdym skurczem mięśnia sercowego przedrze się przez barierę ucisku, dźwięki te stają się wyraźnie słyszalne. ucisk rękawa powoduje, że krew płynie przez tętnicę tylko wtedy, gdy ciśnienie wzrasta podczas skurczu serca. Na skutek tego można odczytać wysokość ciśnienia w momencie skurczu serca, czyli tzw. ciśnienie skurczowe. Nadal wypuszczamy powietrze z rękawa, aż do momentu gdy uderzeń już nie słyszymy. Następuje to wtedy, gdy ciśnienie powietrza w rękawie zrówna się z ciśnieniem podstawowym tętnic, występującym między skurczami. Jest to tzw. ciśnienie rozkurczowe.

Pomiar ciśnienia wcale nie jest tak prosty, jak się wydaje, i w codziennej praktyce klinicznej na ogół lekceważy się pewne istotne zalecenia.


Przeciętny człowiek ma ciśnienie równe 120/80 milimetrów słupka rtęci (mm Hg). Ten standardowy wzorzec wyznacza ilość rtęci, jaką panujące w rękawie ciśnienie jest w stanie wypchnąć do słupka i dlatego jednostką ciśnienia są mm Hg. Górna wartość tego wskaźnika to ciśnienie rozkurczowe, wartość dolna - ciśnienie rozkurczowe. Pomiar ciśnienia wcale nie jest tak prosty, jak się wydaje, i w codziennej praktyce klinicznej na ogół lekceważy się pewne istotne zalecenia.

POMIAR CIŚNIENIA KRWI

Przed pomiarem ciśnienia pacjent powinien odpocząć przez 5 -10 dokonywać odczytu minut i oddać mocz. Konieczne jest dobranie odpowiedniej wielkości rękawa - przy dużym obwodzie ramienia rękaw musi być obszerniejszy, w przeciwnym razie pomiar ciśnienia może być zawyżony. Rękaw mocuje się na wysokości serca lub wyżej, osoba badana powinna rozluźnić się i podeprzeć ramię. Zawsze należy dokonywać odczytu na tym samym ramieniu, ponieważ między odczytami z jednego i z drugiego ramienia występują niekiedy znaczne różnice.Podczas pomiaru pacjent nie powinien rozmawiać, gdyż nawet banalna rozmowa może znacznie podwyższyć ciśnienie. Spore wahania w pomiarze ciśnienia krwi wywołać mogą również takie czynniki, jak pozycja w czasie pomiaru, pora dnia, miejsce badania.

Mówimy że ciśnienie krwi może być normalne, graniczne i wysokie. Ciśnienie normalne to takie, w którym ciśnienie skurczowe i rozkurczowe nie przekraczają odpowiednio 140 mm Hg, i 85 mm Hg. Ciśnienie skurczowe w granicach od 140 do 159 i ciśnienie rozkurczowe w granicach od 85 do 89 traktowane są jako graniczne. Wszelkie wyniki powyżej tych wartości świadczą o wysokim ciśnieniu krwi.

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑