Co się dzieje po śmierci? Największe badanie z pogranicza życia i śmierci

Dodaj do ulubionych

Co się dzieje po śmieci - Doświadczenia z pogranicza śmierci [NDE]. Poznaj wyniki największego na świecie badania medycznego dotyczącego ludzkiego umysłu i świadomości w chwili śmierci.

Co się dzieje po śmierci 

Wyniki czteroletniego międzynarodowego badania 2060 przypadków zatrzymania krążenia u pacjentów w 15 szpitalach potwierdzają poniższe informacje. Tematy związane z doświadczeniem śmierci pojawiają się w znacznie szerszym kontekście, niż jak się dotychczas myślało lub co opisano jako tak zwane doświadczenia z pogranicza śmierci. W niektórych przypadkach zatrzymania akcji serca, wspomnienia świadomości wizualnej odpowiadające tzw. doświadczeniom poza ciałem, mogą odzwierciedlać rzeczywiste wydarzenia. Wyraźne doświadczenie śmierci może mieć większy odsetek osób, ale ich nie pamiętają ze względu na skutki uszkodzenia mózgu lub wpływ leków uspokajających na układy pamięci. Szeroko stosowane, lecz naukowo nieprecyzyjne określenia, takie jak doświadczenia z pogranicza śmierci oraz wyjście poza ciało mogą być niewystarczające przy opisywaniu rzeczywistego doświadczenia śmierci.

Wspomnienia odnoszące się do śmierci, czy tzw. doświadczeń poza ciałem (OBE) lub doświadczeń z pogranicza śmierci (NDE), to zjawiska, o których mówi się często, ale o których jednocześnie sądzi się, że mają cechy halucynacji lub iluzji; niestety jest bardzo niewiele obiektywnych badań dotyczących tych doświadczeń.

W 2008 roku rozpoczęto na dużą skalę badania z udziałem 2060 pacjentów z 15 szpitali w Wielkiej Brytanii, USA i Austrii. Badanie pod nazwą AWARE (z ang. świadomość podczas reanimacji), sponsorowane przez Uniwersytet w Southampton w Wielkiej Brytanii, dotyczyło szerokiego zakresu doświadczeń psychicznych w stosunku do śmierci. Po raz pierwszy też w badaniu zakrojonym na tak szeroką skalę naukowcy sprawdzali wiarygodność świadomych doświadczeń przy zastosowaniu obiektywnych markerów, aby ustalić, czy przekonania powstające w świadomości a odnoszące się do doświadczeń przebywania poza ciałem odpowiadają zdarzeniom rzeczywistym, czy  halucynogennym.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Resuscitation.

Dr Sam Parnia, adiunkt w Critical Care Medicine [Oddział Intensywnej Terapii] będący jednocześnie dyrektorem wydziału Resuscitation Research [Badań nad resuscytacją] na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Stony Brook, USA, oraz główny autor badania, wyjaśnia: "W przeciwieństwie do percepcji, śmierć nie stanowi specyficznego momentu w czasie, ale jest potencjalnie odwracalnym procesem, który pojawia się po każdej ciężkiej chorobie lub wypadku, podczas którego serce, płuca i mózg przestają funkcjonować. Przy próbach odwrócenia tego procesu określany jest on jako "zatrzymanie akcji serca"; jeśli jednak te próby się nie powiodą stosuje się nazwę 'śmierć'. W naszym badaniu chcieliśmy wyjść poza emocjonalnie nacechowane, lecz jednak słabo zdefiniowane określenie NDE, aby obiektywnie zbadać, co się dzieje po śmierci. "

Trzydzieści dziewięć procent pacjentów, którzy przeżyli zatrzymanie krążenia i byli w stanie poddać się zorganizowanym wywiadom, opisało fakt postrzegania świadomości, jednak, co ciekawe, nie przywołując wyraźnie żadnych wydarzeń.

"Sugeruje to, że więcej osób może początkowo być aktywnych umysłowo, ale po udanej resuscytacji traci swoje wspomnienia, czy to ze względu na skutki uszkodzenia mózgu, czy wpływ leków uspokajających na ich pamięć," wyjaśnia dr Parnia, który był honorowym członkiem badania na Uniwersytecie w Southampton w czasie rozpoczęcia programu AWARE.

Spośród osób, które stwierdziły postrzeganie świadomości oraz wzięły udział w kolejnych wywiadach, 46 procent doświadczyło różnego rodzaju wspomnień psychicznych dotyczących śmierci, które nie były zgodne z powszechnie stosowanym terminem NDE. Były to doświadczenia straszne i prześladowcze. Tylko 9 procent osób miało doświadczenia zgodne z NDE, a 2 procent osób doświadczyło pełnej świadomości, zgodnej z opisami OBE z wyraźnymi wrażeniami dotyczącymi "widzenia" i "słyszenia" zdarzeń.

Wiarygodność jednego przypadku została sprawdzona i zmierzona poprzez wykorzystanie bodźców słuchowych w czasie zatrzymania krążenia. Dr Parnia stwierdził: "Jest to istotne, ponieważ często zakłada się, że doświadczenia odnoszące się do śmierci są raczej halucynacjami lub złudzeniami, występującymi przed zatrzymaniem serca lub po ponownym udanym wzbudzeniu jego akcji, ale nie doświadczeniem odpowiadającym "prawdziwym" wydarzeniom, gdy serce nie bije. W tym przypadku, wyglądało na to, że świadomość i zdolność postrzegania pojawiła się w okresie trzech minut, kiedy serce nie biło. Jest to paradoksalne, ponieważ mózg zazwyczaj przestaje funkcjonować w ciągu 20-30 sekund od zatrzymania akcji serca i nie podejmuje akcji do momentu ponownego rozpoczęcia bicia serca. Ponadto, szczegółowe wspomnienia postrzegania wizualnego były w tym przypadku zgodne z potwierdzonymi wydarzeniami.

"Tak więc, chociaż nie było możliwości, aby całkowicie udowodnić prawdziwość lub znaczenie doświadczeń pacjentów oraz ich przekonań o istnieniu świadomości (ze względu na bardzo małe występowanie (2 procent) wyraźnego przywołania świadomości wzrokowej lub tzw. OBE), niemożliwe było również im zaprzeczyć, toteż potrzebne jest więcej badań w tej dziedzinie. Ewidentnie, przywoływane doświadczenia na temat śmierci zasługują obecnie na dalsze rzetelne badania".

Potrzebne są również badania w celu zbadania, czy świadomość (explicite lub implicite) może prowadzić do długotrwałych negatywnych skutków psychologicznych, w tym zespołu stresu pourazowego.

Dr Jerry Nolan, redaktor naczelny czasopisma Resuscitation, stwierdził: "Naukowcom, którzy przeprowadzili badanie AWARE należą się gratulacje z powodu realizacji fascynującego badania otwierającego możliwości do dalszych prac na temat tego co się dzieje po śmierci."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑