Czy wszyscy doświadczają śmierci klinicznej w jednakowy sposób?

Dodaj do ulubionych

Czy wszyscy doświadczają śmierci klinicznej w jednakowy sposób?

Analizując opisy przedstawione przez badanych respondentów, naukowcy podjęli próbę określenia stopnia, w jakim różnią się od siebie indywidualne doświadczenia towarzyszące śmierci klinicznej.  

W ramach najnowszego badania analizie poddano częstotliwość oraz kolejność następowania  doświadczeń przedśmiertnych. Badając pisemne świadectwa osób, które przeżyły śmierć kliniczną, eksperci starali się wyszczególnić indywidualne różnice oraz odnotować ewentualne podobieństwa charakteryzujące nadmienione przeżycia. Zaobserwowali oni, że mimo iż niektóre doświadczenia mają charakter zbliżony do siebie i występują w podobnej kolejności, to w ujęciu ogólnym są one unikatowe i wysoce zindywidualizowane.  

Nikt nie jest w stanie stwierdzić ze stuprocentową pewnością co dzieje się z naszym ciałem i duszą po śmierci, jednakże faktem jest, iż wielu osobom udało się doświadczyć tak zwanego stanu przedśmiertnego. Mimo, że doświadczenia przedśmiertne mieć mogą różny charakter, najczęściej przyjmują one formę postrzegania jasnego światła, poczucia wszechogarniającej błogości, wrażenia opuszczania ciała oraz zbliżania się do tunelu. Najnowsze badanie, którego wyniki opublikowano w magazynie Frontiers in Human Neuroscience, rzuca nowe światło na specyfikę oraz charakter takich przeżyć.  

Mimo, iż na przestrzeni kolejnych lat prowadzono rozliczne badania zorientowane na pełniejsze zrozumienie fenomenologicznych aspektów doświadczeń przedśmiertnych, literatura tematu dotycząca ram czasowych ich występowania jest wysoce ograniczona. Nie wiadomo bowiem czy doświadczenia takie u wszystkich osób mają podobny charakter i czy następują w identycznej kolejności.  

"Mimo stałego poszerzania dostępnej wiedzy na temat tego zagadnienia, żadnemu z ekspertów nie udało się w sposób dokładny określić czy doświadczenia przedśmiertne następują w pewnej, ściśle określonej kolejności" powiedziała autorka badania Charlotte Martial (pracujące na Uniwersytecie Liège oraz Szpitalu Uniwersyteckim Liège w Belgii). "Głównym celem naszego badania była analiza aspektów doświadczeń towarzyszących śmierci klinicznej na podstawie informacji przedstawionych przez osoby, które jej doświadczyły."

Celem określenia specyfiki przeżyć oraz ich rozłożenia w czasie, badacze poddali analizie świadectwa pisemne przedstawione przez 154 respondentów. Określili oni zjawiska towarzyszące każdej z historii oraz starali się ustalić kolejność ich następowania. Zauważyli oni, że osoby badane przeżywały najczęściej cztery zauważalnie różniące się od siebie doświadczenia. Najczęściej odnotowywanymi były: poczucie błogości (występowało ono u 80% badanych), dostrzeganie jasnego światła (69%) oraz kontakt z duchami/istotami z zaświatów (64%). Do najrzadszych należały natomiast chaotyczne myśli (5%) oraz wizje (4%). Analiza chronologii zdarzeń wykazała, że u ponad jednej trzeciej badanych (35%) na początku wystąpiło poczucie opuszczania własnego ciała, natomiast ostatnim w kolejności było wrażenie powrotu do cielesnej powłoki  (36%). "Wskazuje to, że doświadczenia przedśmiertne najczęściej rozpoczynają się od opuszczenia ciała a kończą się, kiedy dana osoba do niego powraca" powiedziała Charlotte Martial.

Najczęściej występującą kolejnością wydarzeń było: opuszczenie ciała, wrażenie wchodzenia do tunelu, postrzeganie jasnego światła, a następnie - poczucie błogości. Sekwencję taką opisało aż 22 % badanych. Mimo, iż odkryto pewne powiązania pomiędzy typami doświadczeń oraz ich chronologicznym rozłożeniem, nie udało się zidentyfikować uniwersalnych schematów charakteryzujących wszystkie przeżycia bez wyjątku.  

"Wyniki naszego badania pokazują, że doświadczenia przedśmiertne nie muszą obejmować wszystkich zidentyfikowanych czynników i następować w różnej kolejności. Możliwe, że doświadczenia takie podążają pewnym uniwersalnym schematem, jednakże na podstawie dostarczonych informacji zauważyliśmy ich znaczną zmienność. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań celem dokładnego określenia w jakim stopniu przeżycia towarzyszące śmierci klinicznej warunkowane są przez środowisko kulturowe, a w jakim przez mechanizmy neurologiczne i psychologiczne."

Rezultaty eksperymentu wskazują, że kolejność w jakiej następują przeżycia przedśmiertne mają charakter wysoce indywidualny. Niemniej jednak, Martial i jej zespół mają nadzieję określić stopień w jakim poszczególne aspekty takich zdarzeń się ze sobą wiążą, co może z kolei przyczynić się do pełnego zrozumienia tychże doświadczeń.  

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑