Czym jest ludzka świadomość? Naukowcy są blisko rozwiązania tej zagadki!

Dodaj do ulubionych

Naukowcy przedstawili zaskakujące dane dotyczące ludzkiej świadomości

Ludzka świadomość - Co to?

Na przestrzeni kolejnych tysiącleci, filozofowie starali się opracować jak najdokładniejszą definicję ludzkiej świadomości. W chwili obecnej nauka jest coraz bliżej osiągnięcia tego celu, jako że zespół naukowców zdołał zidentyfikować obszary mózgu odpowiedzialne za jej funkcjonowanie. Wyniki ich pracy opublikowano w dniu dzisiejszym w magazynie Neurology.

 

"Po raz pierwszy w historii udało się nam dowieść występowania powiązania pomiędzy rejonem pnia mózgu odpowiedzialnym za stan pobudzenia a regionami kontrolującymi procesy poznawcze - niezbędny element, bez którego nie mogłaby istnieć świadomość" powiedział doktor medycyny, Michael D. Fox, dyrektor Laboratorium ds. Badań nad Siecią Mózgową i Modulacją oraz zastępca dyrektora Centrum im. Berensona-Allena ds. Nieinwazyjnej Stymulacji Mózgu. "Udało nam się zgromadzić rozliczne dowody potwierdzające hipotezę mówiąca, iż współpraca pomiędzy nadmienionymi obszarami odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu ludzkiej świadomości."

 

Neurologia klasyczna utrzymuje, że stan pobudzenia oraz procesy poznawcze stanowią dwa kluczowe komponenty świadomości. Pierwszy z wymienionych aspektów kontrolowany jest najprawdopodobniej przez pień mózgu – obszar połączony z rdzeniem kręgowym, odpowiedzialnym z kolei za regulację cyklu dobowego organizmu, częstotliwości oddychania i tętna. Za procesy poznawcze, będące drugim z istotnych komponentów świadomości, odpowiada kora mózgowa, zewnętrzny obszar mózgu.

 

Naukowcy poddali analizie strukturę mózgową 36 pacjentów, u których wykryto uszkodzenia pnia mózgu – w 12 przypadkach doprowadziły one do śpiączki. Mapowanie uszkodzeń pozwoliło odkryć, że jeden z rejonów mózgu  - czołowa grzbietowo-boczna nakrywka mostu – była ściśle związana z występowaniem śpiączki. Rejon ten był w mniejszym lub większym stopniu zdeformowany lub nie funkcjonował prawidłowo u 10 na 12 pacjentów, którzy na nią zapadli. W przypadku pozostałych przedstawicieli grupy badanej, uszkodzenia w tym obszarze zidentyfikowano tylko u jednego respondenta.

 

Dzięki pozyskanym informacjom, doktor Fox oraz jego współpracownicy, włączając w to głównego autora badania, doktora medycyny Davida Fischera pracującego na Uniwersytecie Medycznym Harvard, mogli wykorzystać diagram połączeń neuronowych występujących w zdrowym ludzkim mózgu, opierając się o bazę danych, określaną przez specjalistów mianem Ludzkiego Konektomu,  celem identyfikacji części mózgu, które również nie funkcjonują prawidłowo w przypadku wystąpienia uszkodzeń prowadzących do śpiączki. Przeprowadzona analiza wykazała, że z rejonem pnia mózgu odpowiedzialnego za ten stan połączone są dwa obszary rdzenia. Jeden z nich zlokalizowany był w lewej, przedniej wyspie mózgowej (AI), natomiast drugi - w korze przedniego zakrętu obręczy (pACC). Obydwa one odpowiedzialne są za stan pobudzenia oraz procesy poznawcze.

 

"Nowoczesna nauka dysponuje dokładną mapą połączeń neuronowych zwaną także Ludzkim Konektomem" powiedział doktor Fox, będący również profesorem zwyczajnym neurologii na Uniwersytecie Medycznym Harvard. "Możemy dzięki temu przyjrzeć się nie tylko umiejscowieniu uszkodzeń ale także obszarom, z którymi są one bezpośrednio połączone. Przez ostatni rok wraz z moim zespołem analizowaliśmy połączenia neuronowe celem pełniejszego zrozumienia przyczyn występowania halucynacji wizualnych i dźwiękowych, problemów z mową oraz trudności z poruszaniem się pacjentów. Zespół neurologów oraz lekarzy innych specjalizacji zgłębił konektom do tego stopnia, że w chwili obecnej o wiele lepiej rozumiemy sposób funkcjonowania ludzkiej świadomości."

 

W pracach zespołu brali także udział doktorzy medycyny Aaron Boes i Joel Geerling, pracujący obecnie na Uniwersytecie Medycznym Iowa Carver.

 

Ostatnim etapem badania była analiza mająca na celu określenie czy sieć połączeń pomiędzy pniem mózgu a korą mózgową występuje także u innej grupy pacjentów ciepiących na zaburzenia świadomości, w tym – u osób znajdujących się w śpiączce. Dzięki wykorzystaniu rezonansu magnetycznego naukowcy odkryli, że nowo odkryta „sieć świadomościowa” przerwana była u większości pacjentów ciepiących na problemy ze świadomością. Wyniki badania sugerują, że połączenie pomiędzy pniem mózgu a dwoma nadmienionymi obszarami kory odgrywa niezwykle istotną rolę jeżeli chodzi o właściwe funkcjonowanie ludzkiej świadomości.

 

"Postrzeganie śpiączki jako zerwania połączeń neuronowych umożliwi opracowanie skuteczniejszych metod terapii, takich jak chociażby stymulacja mózgowa" stwierdził doktor Boes. Zdaniem Foxa, kolejnym krokiem w procesie badawczym powinny być eksperymenty na dużych grupach pacjentów zmagających się z zaburzeniami świadomości celem określenia, czy u nich również doszło do uszkodzenia sieci neuronowej.  

 

"Mam głęboką nadzieję, że metody stymulacji mózgowej oparte na nowo pozyskanej wiedzy odnośnie połączeń neuronowych przyczynią się do skuteczniejszego leczenia osób cierpiących na zaburzenia świadomości" podsumował Fox. "Jeżeli skupimy się na rejonach oraz sieciach mózgu odpowiadających za ten problem, możliwe stanie się podjęcie prób wybudzenia pacjentów znajdujących się w stanie ciągłej wegetacji. "

 

Współautorami badania byli: doktor medycyny David B. Fischer, doktor medycyny Aaron D. Boes, doktor medycyny Joel C. Geerling, doktor medycyny Clifford B. Saper, doktor medycyny Alvaro Pascual-Leone z BIDMC, doktor Athena Demertzi z Instytutu Badań nad Mózgiem i Kręgosłupem (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière-ICM), współpracująca z Hôpital Pitié-Salpêtrière w Paryżu, Grupą ds. Badań nad Zaburzeniami Prowadzącymi do Śpiączki, Centrum Badawczym GIGA-Research & Cyclotron oraz Uniwersytetem i Szpitalem Uniwersyteckim w belgijskim Liège; doktor Steven Laureys, przedstawiciel Grupy ds. Badań nad Zaburzeniami Prowadzącymi do Śpiączki; doktor Henry C. Evrard z Laboratorium Neuroanatomii Funkcjonalnej i Porównawczej, Centrum Nauk nad Mózgiem Tübingen i Instytutu im. Maxa Plancka ds. Cybernetyki Biologicznej w niemieckim Tübingen; doktor medycyny Brian L. Edlow i doktor Hesheng Liu z Centrum Obrazowania Biomedycznego im. Athinoula A. Martinosa przy Szpitalu Stanowym Massachusetts w Charlestown.

 

 

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑