Dlaczego mamy 5 palców u każdej dłoni?

Dodaj do ulubionych

Jak i dlaczego w procesie ewolucyjnym wykształciliśmy po pięć palców u rąk?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego masz nie mniej nie więcej, a właśnie pięć palców u każdej z rąk? Naukowcom udało się częściowo rozwikłać tę zagadkę. Z rezultatami przeprowadzonego eksperymentu zapoznać się można w ich najnowszym raporcie.

Czy kiedykolwiek frapowało cię dlaczego każda z twoich rąk ma właśnie pięć palców? Eksperci z Instytutu Badawczego Uniwersytetu w Montrealu postanowili bliżej przyjrzeć się tej kwestii. Wyniki ich badan opublikowano w magazynie Nature.

5 palców u rąk - Kluczowe znaczenie miała ewolucja

Naukowcy od dawna wiedzą, że kończyny kręgowców powstały na drodze rozlicznych transformacji jakie przechodziły rybie płetwy. Ewolucja, która umożliwiła wykształcenie się rzeczonych kończyn, między innymi palców u kręgowców, polegała przede wszystkim na modyfikacjach budowy ciała spowodowanych zmianą habitatu z wodnego na lądowy. Poszczególne etapy ewolucyjne nie zostały jednakże w dalszym ciągu w pełni zbadane. Próby ich szczegółowej identyfikacji mają  swój początek jeszcze w pracach Karola Darwina.  
 

W sierpniu bieżącego roku, badaczowi pochodzącemu z Chicago, doktorowi Neilowi Shubinowi oraz współpracującym z nim naukowcom udało się wykazać, że dwa geny (hoxa13 oraz hoxd13) odpowiedzialne są za wykształcanie się płetw u ryb oraz kończyn u kręgowców. "Wyniki badania są niezwykle intrygujące, jako że wskazują na podobieństwa występujące pomiędzy płetwami a palcami na poziomie molekularnym" stwierdził Yacine Kherdjemil, doktorant pracujący w laboratorium Marie Kmity oraz główny autor badania opublikowanego w magazynie Nature.

 

Niemniej jednak, warto pamiętać, że przekształcenie się pletw w palce zachodziła na przestrzeni wielu tysiącleci. Badania nad skamieniałymi szczątkami naszych przodków dowodzą, że posiadali oni więcej niż pięć palców. Rodzi to pytanie - dlaczego w procesie ewolucyjnym ich liczba została zredukowana?

 

Szczególną uwagę zespołu nadzorowanego przez doktor Kmitę przykuła jedna z zaobserwowanych zależności: "W procesie rozwoju ciała zarówno myszy jak i ludzi, geny hoxa11 i hoxa13 aktywowane są w niepowiązanych ze sobą domenach kończyn, natomiast u ryb aktywacja zachodzi w połączonych domenach odpowiadających za wykształcanie się płetw." powiedziała Marie Kmita, dyrektorka Instytutu Badań Klinicznych Jednostki Badawczej ds. Genetyki i Badań Rozwojowych w Montrealu, oraz profesor zwyczajna Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Montrealu.  

 

Starając się zrozumieć wagę zaobserwowanej różnicy w procesach aktywacji genów, Yacine Kherdjemil odkrył, że reprodukcja regulacji genowej genu hoxa11 u myszy sprawiła, że wykształciły one po siedem pazurów u łap, co stanowiło powrót do budowy kończyn charakterystycznej dla ich przodków. Doktor Marie Kmita i jej współpracownicy odkryli także sekwencję DNA odpowiedzialną za zmianę regulacji genowej genu hoxa11 z typowej dla ryb na tę charakterystyczną dla myszy. "Wskazuje to, że badana zmiana morfologiczna nie nastąpiła poprzez wykształcenie nowych genów, a jedynie poprzez modyfikację funkcji pełnionej przez geny już istniejące" dodała doktor Marie Kmita.

 

Opisywane odkrycie każe sądzić, że nieprawidłowe formowanie się kończyn w procesie rozwoju prenatalnego spowodowane może być zarówno mutacjami genów jak i sekwencji regulacyjnych DNA. "Na chwilę obecną, ograniczenia technologiczne nie pozwalają nam określić typu mutacji bezpośrednio w ciele pacjenta, dlatego też tak istotne jest bazowanie na modelach zwierzęcych" podsumowała Marie Kmita.

 

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑