Dlaczego pozytywna muzyka ma wpływ na kreatywność?

Dodaj do ulubionych

Pozytywnie nacechowana muzyka stymuluje kreatywność  

Respondenci słuchający podczas eksperymentu radosnej, pobudzającej muzyki przedstawiali najbardziej kreatywne rozwiązania postawionych przed nimi problemów.

 

Wykonywanie zadań kognitywnych przy akompaniamencie nacechowanej pozytywnie muzyki pozwala wypracować bardziej innowacyjne i kreatywne rozwiązania niż praca w ciszy. Naukowcy dowiedli tego faktu na bazie badania, którego wyniki opublikowano 6 września bieżącego roku w magazynie PLOS ONE. Autorką eksperymentu jest Simone Ritter z Uniwersytetu Radboud, pracownica jednej z politechnik w australijskim Sydney.  

 

Kreatywność w obecnym, niezwykle złożonym i dynamicznym świecie odgrywa niebagatelną rolę, jako że pozwala nam wypracować nietypowe rozwiązania napotykanych problemów. Naukowcy od wielu lat badają czynniki mogące stymulować kreatywne myślenie. Mimo, iż muzykę już dawno wyszczególniono jako jeden z aspektów o potencjalnie korzystnym wpływie na mózg, do tej pory nie udało się przeprowadzić zakrojonych na szeroką skalę badań analizujących jej faktyczną efektywność.  

 

Celem sprawdzenia wpływu muzyki na zdolność myślenia kreatywnego, naukowcy poprosili 155 respondentów o wypełnienie kwestionariusza, a następnie podzielili ich na cztery grupy bazując na udzielonych odpowiedziach. Każda z nich słuchała jednego z czterech typów muzyki, które na potrzeby badania scharakteryzowano jako: uspokajająca, radosna, przygnębiająca oraz wywołująca niepokój. Klasyfikacja opierała się na wywoływanych przez dane utwory emocjach (pozytywnych lub negatywnych) oraz poziomie stymulacji (wysokim lub niskim). Przedstawiciele grupy kontrolnej powierzone im zadania badawcze wykonywali w ciszy. Test rozpoczynał się wraz z włączeniem muzyki, po czym respondenci proszeni byli o rozwiązanie określonych problemów kognitywnych, co miało na celu określenie ich zdolności myślenia kreatywnego. U badanych określano także umiejętność myślenia zbieżnego (a więc zdolność opracowania najbardziej kreatywnego rozwiązania problemu) oraz rozbieżnego (umiejętność ustalenia najskuteczniejszego rozwiązania problemu).  

 

Ekspertom udało się ustalić, że słuchanie muzyki radosnej (a więc przede wszystkim muzyki klasycznej, charakteryzującej się wysokim poziomem pozytywnej stymulacji) pozwalało badanym wypracować kreatywniejsze rozwiązania problemów, zwłaszcza w porównaniu z respondentami wykonującymi powierzone im zadania w ciszy.  Badacze nadmienili, że podczas eksperymentu nie wzięto pod uwagę zmiennych dodatkowych mogących wpływać na efektywność myślenia kreatywnego oraz poinformowali, że konieczne będzie przeprowadzenie badań uzupełniających analizujących ich ewentualną istotność.

 

Przeprowadzony eksperyment dowodzi, że stymulacja kreatywnego myślenia poprzez muzykę jest jak najbardziej możliwa. Podkreślić należy jednocześnie istotę prowadzenia dalszych badań mających na celu określenie jak dany typ muzyki wpływa na respondentów będących przedstawicielami różnych kultur, grup wiekowych oraz środowisk. Autorzy uważają, że utwory nacechowane pozytywnie i legitymujące się wysokim potencjałem stymulacyjnym wykorzystywać można w różnorakich kontekstach naukowych oraz pracowniczych.

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑